Risico’s van liefdesverdriet

Voor wie is relatiebreuk het ergst : mannen of vrouwen?
Rouwen om partner slecht voor hart

Wanneer moet je afstand nemen in je relatie – of zelfs afscheid? Moet je doorgaan of juist

Photo by Ansley Ventura

loslaten? Moet je relatieproblemen oplossen of accepteren dat jullie iets anders willen?

Als je het doel van elke relatie begrijpt, is het makkelijker te bepalen of je afstand moet nemen.Hoe bepaal je wanneer je afstand of afscheid moet nemen van je relatie of relaties?

Eenmaal als je afstand genomen hebt, moet je het liefdesverdriet verwerken. En dat doet pijn. Heel erg veel pijn. En dat is een beetje gek: Het gaat immers om emoties die je voelt, en niet om iets tastbaars als een snijwond of een gat in je hoofd. Toch gaat de pijn van liefdesverdriet heel diep. Er zijn duizenden liedjes over gemaakt, en mensen doen de gekste dingen vanuit die pijn.

Een break-up is nooit leuk, en liefdesverdriet verwerken kan lastig zijn. Liefdesverdriet is soms zelfs gevaarlijk. In je brein kan liefdesverdriet namelijk dezelfde gevoelens en klachten opwekken als bij griep, depressie of zelfs een cocaïneverslaving.

Dat betekent dat je van liefdesverdriet soms echt ziek wordt, en dat wil je natuurlijk niet. Wat zijn de gevaren van liefdesverdriet nu precies, en hoe kom je ervan af?

Liefdesverdriet veroorzaakt mentale en soms zelfs fysieke pijn. Ook een depressie is niet uitgesloten. In zeldzame gevallen kan liefdesverdriet zelfs leiden tot misdaad en zelfmoord. Het is goed een arts om advies te vragen bij de volgende klachten:

-Wanneer je in een depressie raakt: je kunt niet mee naar werk, niet meer sporten, meerdere dagen achter elkaar je bed niet uitkomen en je ziet je vrienden nooit meer.
-Wanneer je ex je leven op zo’n manier overheerst dat je wanhopige acties onderneemt, zoals stalken.
-Wanneer je naar verslavende middelen grijpt, zoals alcohol en drugs
-Wanneer je na een jaar nog steeds geconfronteerd wordt met traumatische beelden van het moment dat de relatie uitging.

Onderzoek

Op verzoek van Roel van Duijn ( http://www.liefdesverdriet.info ) is aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar de gevolgen van liefdesverdriet. Het onderzoek is gericht op de vraag: hoe ernstig is liefdesverdriet? Eerder onderzoek op het gebied van (a) stresssymptomen, (b) fysieke ongemakken en (c) seksuele attitude en seksueel gedrag waren aanleiding voor het onderhavige onderzoek.

Uitvoering . De deelnemers zijn geworven onder eerstejaars psychologiestudenten aan de Universiteit van Amsterdam en via liefdesverdrietforums op internet. Er deden 154 personen aan het onderzoek mee, waarvan 122 vrouwen en 32 mannen. De gemiddelde leeftijd was bijna 24 jaar. Via internet vulden de deelnemers een vragenlijst in. Zij konden kiezen uit twee soorten vragenlijsten, namelijk (A) een voor mensen met liefdesverdriet vanwege een beëindigde relatie of (B) een voor mensen met liefdesverdriet vanwege een onbeantwoorde liefde. De twee vragenlijsten bestonden uit vragen over:

•  stresssymptomen in de maand voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst,

•  de verliefdheid zodat mensen zich konden inleven in hoe ze zich toen voelden,

•  het liefdesverdriet na de beëindiging van de relatie of na de afwijzing door de beoogde geliefde,

•  het liefdesverdriet in de maand voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst,

•  de fysieke gezondheid in de maand voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst,

•  de seksuele attitude en het seksueel gedrag,

•  het geslacht en de leeftijd van de deelnemer.

Resultaten . De vragenlijsten (A) voor een beëindigde relatie en (B) voor een onbeantwoorde liefde bleken weinig verschillen op te leveren en zijn in de resultaten samengevoegd. De volgende resultaten zijn te melden:

•  Mensen met veel liefdesverdriet hebben ook last van veel stresssymptomen. Dit lijkt een voor de hand liggend resultaat, maar in dit onderzoek is aangetoond dat hier sprake is van een sterk positief verband.

Dit betekent dat hoe meer liefdesverdriet iemand heeft, des te meer last diegene heeft van stresssymptomen. Voor een deel van de deelnemers nadert het stressniveau dat wat na een trauma wordt ervaren. Men spreekt dan wel van een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS), een psychische aandoening. PTSS kan echter alleen vastgesteld worden wanneer er sprake is geweest van een abnormale menselijke ervaring waarbij iemand getuige of slachtoffer is geweest van de feitelijke of dreigende dood of ernstig fysiek letsel.

Hiervan is bij liefdesverdriet geen sprake, maar uit dit onderzoek blijkt dat PTSS-symptomen zoals slaapproblemen, prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen en concentratieproblemen zich wel voordoen bij liefdesverdriet. Bij PTSS zouden deze symptomen langer dan een maand moeten aanhouden.

In dit onderzoek is alleen gevraagd naar de stresssymptomen die in de maand voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst aanwezig waren. Bij de helft van de ondervraagden bleken de stresssymptomen in meer of mindere mate aanwezig te zijn en in een kwart van de gevallen bleken deze symptomen zelfs in ernstige mate aanwezig te zijn. De stressstoornis bij liefdesverdriet lijkt in heftigheid op die na een trauma.

•  Mensen zijn na de beëindiging van de relatie of na de afwijzing over het algemeen verdrietig en boos, maar daarnaast hebben ze ook last van veel fysieke ongemakken (psychosomatische klachten als hoofdpijn en buikpijn).

Dit is een opvallend resultaat. De genoemde fysieke ongemakken zijn in enkele gevallen ernstig te noemen. In de maand voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst kwam hoofdpijn bij bijna een derde van de ondervraagden voor en buikpijn bij ruim een kwart. Ook hier geldt dat naarmate meer liefdesverdriet ervaren wordt, des te meer last van fysieke ongemakken wordt gemeld.

•  Mensen met veel liefdesverdriet staan minder open voor seksueel contact, ofwel ze hebben een meer behoudende seksuele attitude. Dit is een opmerkelijke bevinding aangezien uit eerder onderzoek naar liefdesverdriet na een echtscheiding bleek dat die mensen na een echtscheiding juist meer open stonden voor seksueel contact.

Conclusie . Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat liefdesverdriet kan leiden tot ernstige verstoring van hoe mensen zich voelen en gedragen. Wanneer iemand liefdesverdriet heeft, kan hij/zij zich echt ziek voelen. Het zal in de praktijk echter niet vaak voorkomen dat mensen liefdesverdriet als reden opgeven om zich ziek te melden op het werk. Zij zullen bijvoorbeeld eerder zeggen dat ze zich grieperig voelen of last hebben van hun buik, hoofd, rug, etc. Liefdesverdriet kan dus een serieus probleem vormen soms jarenlang, niet alleen voor de persoon in kwestie maar ook voor diens omgeving.

Enkele beperkingen van het onderzoek. Het is mogelijk dat mensen met liefdesverdriet de neiging hebben hun psychisch en fysiek leed te overdrijven. Dat is in dit onderzoek niet vastgesteld. Dit probleem vormt mogelijk een aanleiding voor nader onderzoek. Een vergelijking van het liefdesverdriet tussen mannen en vrouwen kon in dit onderzoek niet uitgevoerd worden omdat daarvoor het aantal mannen te gering was.

(Onderzoekers . Soleil Keeman , Erica Kinkel , Mendel Landweer , Wicher Meinema en Heleen Meisner Supervisie . Harrie C.M. Vorst Instituut . Universiteit van Amsterdam, Afdeling Psychologie, Programmagroep Psychologische Methodenleer 2008)

Wat kun je  doen bij liefdesverdriet?

Zijn je klachten minder erg dan hierboven beschreven? Dan is het beste wat je kunt doen bij liefdesverdriet verwerken jezelf de tijd gunnen. Hoe cliché het ook klinkt, genezing van liefdesverdriet heeft tijd nodig. Onderzoek heeft wel aangetoond dat de meeste mensen vaak sneller van hun ergste verdriet af zijn dan ze zelf hadden verwacht. Er zijn een paar dingen die je kunt doen om het verdriet wat te verminderen:

1. Maak een lijstje met voordelen

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die dagelijks even de tijd nemen om over de goede kanten van een break-up na te denken, zich positiever voelen in vergelijking met mensen die dit niet doen.

2. Cold Turkey

Cold Turkey is een term die vaak wordt gebruikt bij het afkicken van verslavende middelen, zoals alcohol of drugs. Aangezien liefdesverdriet in extreme gevallen op een cocaïneverslaving lijkt, is de Cold Turkey methode nog helemaal niet zo’n gek idee. Wanneer je Cold Turkey ergens van afkickt, doe je dat in één keer, zonder afbouw.

Wil je Cold Turkey afkicken van je ex? Verberg dan alle spullen die je aan hem of haar doen denken; foto’s, kleding, cadeautjes, enzovoort. Vermijd ook plekken waar hij of zij vaak komt, of waar je vaak samen naartoe ging. Het is wetenschappelijk bewezen dat het zien van dingen die je herinneren aan je ex, letterlijk pijn in het brein kunnen veroorzaken.

3. Ga leuke dingen doen

Het beste is om niet te lang te blijven hangen in je verdriet. Dopamine zorgt voor een geluksgevoel, en het dopamineniveau stijgt juist door vrienden op te zoeken en nieuwe ervaringen op te doen. Uiteindelijk krijg je daar meer energie van en word je vanzelf vrolijker.

4. De rebound

Ja, rebounds helpen echt. Tijdens seks maakt je lichaam de hormonen oxytocine en vasopressine aan, waardoor je je gelukkiger gaat voelen. Zoek je naar meer dan één avondje? Onderzoek heeft aangetoond dat een nieuwe liefde zorgt dat je sneller over je oude relatie heen bent.

5. Doe gezond

Duursporten, zoals hardlopen, zijn bewezen goed te zijn tegen een depressief gevoel. Ook gezond eten geeft je een positief gevoel en is een boost voor je zelfvertrouwen. Daarnaast kun je er makkelijker door ontspannen.

Bronnen

https://www.dokterdokter.nl/gezond-leven/psy

http://www.liefdesverdriet.info/samenvatting_onderzoek_UVA_naar_liefdesverdriet.htm

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge