1 op 10 vaders is niet biologische vader van zijn kind… mythe!

Chemicaliën in anti-aanbaklaag pannen zorgen voor krimpen penis bij mannen?
Superfood voor betere erecties

Al tientallen jaren gaan er wilde verhalen over ‘onechte’ kinderen, ook wel koekoekskinderen genoemd.

Koekoekskinderen: een term die haar afkomst dankt aan de koekoeksvogel. De vogel die haar eieren verspreid over de nesten van andere vogelsoorten en haar mini’s zo laat grootbrengen door andere vogels.

10% van alle vaders zou stiekem niet echt de vader zijn van het kind waarvan ze denken wèl de biologische vader te zijn.

Van de andere kant bekeken: 10% van alle moeders zou stiekem een scheve schaats hebben gereden met verstrekkende gevolgen, maar houdt dat stil. Óf 10% van alle moeders zou juist de in hun ogen beste vader willen doen geloven dat ze een kindje op de wereld hebben gezet terwijl eigenlijk iemand anders die daad op zijn conto heeft staan.

Een percentage waar iedereen altijd vol van is. Begrijpelijk ook, want als je zo eens om je heen kijkt dan tel je al snel 10 kinderen in je nabije omgeving. Waarbij je jezelf wellicht toch wel eens de vraag stelt ‘Wie van deze kindjes heeft stiekem een andere biologische vader?’ 1 op de 10 blijkt een mythe te zijn.

Onderzoek

Helemaal niet waar dus. Uit diverse onderzoeken, uitgevoerd in o.a. Italië, Spanje, Zuid-Afrika, Vlaanderen en Mali blijkt dat het percentage veel lager ligt. Namelijk: 1 tot hooguit 2%.

Nederland

In Nederland is weliswaar nooit concreet onderzoek gedaan naar het aantal koekoekskinderen, toch mogen we ervan uitgaan dat (gezien het feit dat in ons land nagenoeg hetzelfde sociaal-culturele- en ontwikkelingsniveau heerst dan in de onderzoekslanden) hier hetzelfde percentage aangehouden kan worden.

Dit percentage is in al die landen ook al honderden jaren stabiel gebleken. De komst van anticonceptie heeft daar gek genoeg geen verandering in gebracht.

Aantal vaderschapstesten niet representatief

Hoe het fabeltje van die 10% dan ooit is ontstaan? Die is ontstaan doordat er vaak verwezen wordt naar onderzoeksresultaten uit laboratoria die vaderschapstesten uitvoeren. Maar die zijn natuurlijk niet representatief (sterker nog: liggen vaak nog veel hoger). Dat is te verklaren uit het feit dat alleen die vaders die serieuze twijfels over hun vaderschap hebben zo’n test doen. Vaak zijn die twijfels niet voor niets, met als gevolg een zogenaamd hoger percentage onechte vaders.

Nog het vermelden waard: tegenwoordig kun je heel eenvoudig online vaderschapstesten bestellen en uit laten voeren voor een relatief zacht prijsje. Toch wordt de betrouwbaarheid van die testen – aangeboden door commerciële bedrijven – nog wel eens in twijfel getrokken.

Volgens Knack in 2013 is het aandeel onechte vaders inderdaad veel kleiner dan 10%. In ons land hebben minstens 100.000 mensen een andere vader dan ze denken wordt verteld.  Nochtans is het tegenwoordig niet meer zo moeilijk om met een DNA-test uitsluitsel te krijgen.

Biotechnoloog Ralf Vermeulen liet in Knack weten, dat volgens hem wellicht zo’n vijf à tien procent van de Belgen een bastaardkind is. “Het is onvoorstelbaar dat er in deze tijd nog zo veel mannen rondlopen die zich ten onrechte vader wanen van het kind waarvoor ze de rest van hun leven zullen zorgen”, zo opperde hij.

Nu kan zo’n Belgische biotechnoloog natuurlijk zeggen wat hij wil, uit een grootschalig onderzoek dat in 2015 in Amerika werd gehouden, bleek dat… één op tien papa’s niet de biologische vader van hun kind waren – terwijl ze aanvankelijk dachten van wel. Er werd niet bij vermeld tot hoeveel echtscheidingen dat onderzoek heeft geleid, maar als dat in Amerika zo is, dan zal dat bij ons ook wel ongeveer zo zijn. Amerikaanse vrouwen zijn allicht geen grotere vreemdgangsters dan West-Europese.

Hoeveel het er precies zijn, weet niemand. Volgens een erg voorzichtige schatting van de KU Leuven gaat het om één procent van de bevolking. In werkelijkheid is wellicht vijf à tien procent van de Belgen een bastaardkind of ‘koekoeksjong’, zoals het poëtischer wordt genoemd.

Wat verder nog interessant is: dat er zoveel koekoeksjongen gefabriceerd worden is niet per se omdat dames dikwijls de scheve schaats aantrekken, maar wel omdat de mens ingewikkeld in mekaar zit. We verduidelijken.

Een gezonde man loost bij een ejaculatie gemiddeld zo’n 300 miljoen zaadcellen. Maar… bij een man die het doet met een vrouw waarvan-ie weet dat ze een vaste partner heeft, zijn dat er ongeveer 600 miljoen. Die minnaar in kwestie doet dat niet bewust, het is zijn instinct dat aan zijn lichaam vertelt dat-ie straffer moet zijn dan die vaste partner.

Als de vrouw in kwestie in enkele dagen intiem was met zowel haar vaste partner als haar minnaar, zal bij haar intern een ware zaadoorlog woeden. Zaadcellen ‘herkennen’ namelijk vreemde zaadcellen en ze zullen die pogen te vernietigen. Het is logisch dat het grootste zaadleger die oorlog waarschijnlijk wint…

Bronnen

https://p-magazine.be/1-op-10-mannen-is-niet-de-biologische-vader-van-zijn-kind/

https://www.knack.be/nieuws/belgie/bent-u-de-echte-vader-van-uw-kind/article-normal-97260.html?cookie_check=1560423550

https://buskruitmet.nl/echte-vader/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge