In Italië hoeft eeuwige huwelijkstrouw niet meer

Mensenman heeft geen penisbot door monogamie
Helft kinderen noemt echtscheiding vechtscheiding

089photoshootings (CC0), Pixabay

De meeste mensen hopen  van huwelijkspartners dat ze elkaar op seksueel gebied trouw blijven. Die kijk op huwelijkstrouw is in overeenstemming met de Bijbel, waarin staat: „Het huwelijk zij eerbaar onder allen en het huwelijksbed zonder verontreiniging.” — Hebreeën 13:4.

Betekent huwelijkstrouw enkel en alleen dat iemand geen seks met andere partners heeft? Hoe staat het met seksuele fantasieën over iemand die niet uw huwelijkspartner is? Zou een hechte vriendschap met iemand van het andere geslacht een vorm van ontrouw kunnen worden?

Het is zo gemakkelijk en vanzelfsprekend: trouw beloven aan degene met wie je het liefste samen bent. Maar ook echt trouw blijven is veel moeilijker.

Als je elkaar het jawoord geeft komt het niet bij je op dat je kunt veranderen, dat je geliefde zal veranderen. Dat wij als mens geen statische gegevenheden zijn maar dynamische processen in ontwikkeling. Dat er een moment kan komen dat de liefde niet meer zo groot is dan het moment toen je elkaar eeuwige trouw zwoor.

Binnenkort hoeven Italianen in hun huwelijksbelofte geen eeuwige trouw aan hun partner meer te beloven. Politici in Rome zijn immers druk doende de civiele code aan te passen aan de huidige realiteit.

De belofte om trouw te blijven komt uit een verouderde en voorbijgestreefde visie op het huwelijk, de familie en de rechten van beide partners,’ zeggen senatoren die het voorstel hebben ondertekend.
Volgens opstellers van het voorstel stemt de belofte van trouw niet meer overeen met de hedendaagse praktijken van overspel, polygamie, partnerruil en andere buitenechtelijke fysieke inspanningen.


Door “trouw” uit het huwelijkscontract te halen, kan overspel geen reden meer zijn om een vraag tot scheiding in te willigen. Volgens de behartigers van het wetsvoorstel “zou er in de huwelijkswetgeving niet mogen gepraat worden over seks, en moet “trouw” eerder gezien worden in termen van “vertrouwen en respect”. De senatoren denken dat ‘trouwheid’ niet enkel een seksueel karakter heeft, maar ook de termen ‘vertrouwen en respect’ omvat en dat ‘hoewel de notie belangrijk is, het niet aan de staat is om ze per wet af te dwingen.’

Het woord ‘trouw’ werd eerder dit jaar al vervangen in het Italiaanse samenlevingscontract. Daar wordt melding gemaakt van ‘morele en materiële steun’ en ‘samenwonen’.

De Italiaanse realiteit vertelt ons dat 45 procent van de Italianen (55 procent van de mannen, een derde van de vrouwen) wel eens ontrouw durft te zijn. Het gaat om schattingen, geen exacte cijfers, want die zijn er niet, want er wordt nog behoorlijk wat verzwegen in het katholieke Italië.

Bronnen

http://www.demorgen.be/nieuws/italie-past-huwelijksbeloftes-aan-eeuwige-trouw-beloven-hoeft-niet-meer-b21b738e/

http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/3033016/2016/12/16/Italie-past-huwelijksbeloftes-aan-eeuwige-trouw-beloven-hoeft-niet-meer.dhtml

http://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/102009130

http://www.yoyo.nl/over-yoyo/artikelen/huwelijkstrouw-en-trouw-aan-jou/

https://nl.express.live/2016/12/17/119355trouw-italie-huwelijk/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge