Overschot aan vrouwen maakt mannen minder trouw

Vrouwen vinden emotioneel overspel erger dan fysiek overspel
Is vreemdgaan erfelijk?
makushi

Bron https://en.wikipedia.org/wiki/Macushi

Hoe zit het nu met mannen en ontrouw? Zijn ze echt sneller geneigd tot overspel dan vrouwen?  Uit verschillende studies blijkt dat mannen vaker dan vrouwen een scheve schaats rijden.

Maar een recent Amerikaans onderzoek nuanceerde die berichten een beetje. Mannen zouden wel trouw kunnen zijn, zolang er niet te veel keuze aan beschikbare vrouwen is in hun omgeving.

Het is het overaanbod aan vrouwen en ook de mogelijkheid dat deze vrouwen ingaan op hun seksuele avances dat maakt dat mannen makkelijker ontrouw zijn.

In de studie werden driehonderd volwassen mannen en vrouwen van de Makushi stam in Guyana geïnterviewd. Er werd gekozen voor dit inheemse Zuid-Amerikaanse volk omdat ze een homogene groep vormen met dezelfde overtuigingen en levenswijze. Seks voor het huwelijk en meerdere sekspartners in een mensenleven zijn er – net als bij ons- heel gebruikelijk.

De deelnemers werd gevraagd naar hun aantal sekspartners gedurende het laatste jaar. Ze moesten ook aangeven of ze seks zonder liefde aanvaardbaar vinden. Niet geheel onverwacht bleek dat de mannen gemiddeld meer sekspartners hadden dan de vrouwen. De mannen bleken ware vrouwenverslinders, op voorwaarde dat er genoeg vrouwen ter beschikking waren. Was er echter een schaarste aan vrouwen en een overschot aan mannen, dan werden de mannen terughoudender en bleven ze vaker trouw aan één partner.

De Makushi-vrouwen reageerden anders in gelijkaardige situaties : zij hadden altijd een voorkeur voor langdurige relaties en relatietrouw, ongeacht de hoeveelheid beschikbare mannen.

Evolutionair is dat man-vrouw verschil logisch te verklaren, aldus de onderzoekers : voor vrouwen komt bij seks ook zwangerschap en moederschap kijken, dus geven ze de voorkeur voor een man die na hun avontuurtje nog lang bij hen blijft en voor hen kan zorgen en in in hun onderhoud voorzien.  Om de trouw van je man te garanderen, zou het dus helpen als er weinig concurrentie is van andere vrouwen. Waar hij werkt, waar jullie wonen, waar je samen op reis gaat.

“Mannen zullen altijd vreemdgaan.” Soms lijkt het wel een gemakkelijk excuus voor mannen om hun verantwoordelijkheid niet te moeten nemen in een relatie. ‘Het is hun biologie die hen dwingt tot vreemdgaan’, ‘het betekent niets’ en ‘ja, ze willen best (soms) bij hun vrouw blijven, die ze (soms) echt graag zien’. De Amerikaanse socioloog Eric Anderson bouwt voort op deze theorieën en gaat zover om te beweren dat mannen die niet vreemdgaan afstevenen op een ‘seksuele gevangenschap’ wat kan leiden tot een leven vol boosheid en bitterheid.

De socioloog  deed ook een (klein) onderzoek naar het onderwerp. 120 mannelijke studenten werden ondervraagd, zowel homo- als heteroseksueel. 78 procent van de studenten mét partner gingen vreemd.  Opvallend is dat ze dit niet deden omdat ze ongelukkig waren in de relatie: ze wilden net heel graag bij de partner blijven en zagen hem of haar heel graag.

“Mannelijke lichamen hebben nood aan seks. Ze gaan niet vreemd omdat ze hun partner niet graag (genoeg) zien, maar gewoon omdat ze (meer) seks willen. Mannen die vreemdgaan, hebben het beste van twee werelden’, klinkt het fijntjes in zijn nieuwe boek ‘The Monogamy Gap: men, love and reality’, vrij vertaald als ’De monogamiekloof: over mannen, liefde en de realiteit.

Er blijkt trouwens dat flirten juist leidt tot meer trouw in de relatie.

Flirten maakt vrouwen trouw

Je moet geen oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt. In een Amerikaanse studie werden 71 studenten met een vaste relatie geconfronteerd met een aantrekkelijke vrouw.

Hierna moesten de mannen een vragenlijst invullen hoe zij zouden reageren, wanneer hun geliefde een afspraak met een leugentje zou afzeggen of wanneer zij iets genants over hen zou onthullen.

Mannen die net de verleidingspogingen van de aantrekkelijke vrouw achter de rug hebben, tonen zich gemiddeld 12 procent minder vergevingsgezind naar hun vaste partner, dan de mannen die genegeerd zijn.

Een aantrekkelijk alternatief maakt de eigen relatie voor mannen eventjes minder waardevol. Hetzelfde experiment bij vrouwen leverde een tegenovergesteld beeld op. De confrontatie met een aantrekkelijke, flirtende man maakt de vrouwen 17 procent meer vergevingsgezind ten opzichte van de kleine foutjes van hun vaste partner.

De onderzoekers concluderen dat vrouwen beter getraind zijn in het weerstaan van verleidingen. Als mannen zich zouden realiseren dat een beschikbare, aantrekkelijke vrouw de vaste relatie kan ondermijnen, zouden ze zich meer inspannen om die in stand te houden.

Bronnen

Primo weekblad 24ste jaargang,  nr 1542 oktober 2015 pag104

https://www.hln.be/nina/seks-relaties/-mannen-gaan-altijd-vreemd-zelfs-als-ze-hun-vrouw-graag-zien~a393b94c/

https://www.volkskrant.nl/archief/flirten-maakt-vrouwen-trouw~a896011/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge