De relatie tussen je loon en … overspel

Huwelijk blijft grote droom van de Vlaming
Sommige vrouwen vallen nog steeds op 'bad guys' maar aardig zijn primeert

Gaan mensen sneller vreemd als ze meer verdienen of is het net andersom? De

StockSnap (CC0), Pixabay

universiteit van Connecticut deed onderzoek.

Kan je loon ervoor zorgen dat je partner je bedriegt? Volgens professor Christin Munsch van de universiteit van Connecticut is er wel degelijk een verband. Al ervaren mannen en vrouwen dat verband anders.

Haar studie die zich focust op 3000 Amerikaanse koppels, toont aan dat mannen vaker overspel pleegden als de vrouw de kostwinner was. Terwijl vrouwen net minder vreemd gingen als ze financieel afhankelijk waren van hun man. Hoe dat komt?

“Mannen die hun traditionele rol van kostwinner kwijtspelen, voelen zich gekrenkt in hun mannelijkheid,” legt Munsch uit. “Dat gevoel proberen ze te compenseren door onder andere vreemd te gaan. Zo creëren ze afstand tot hun partner en straffen ze hun echtgenote omdat ze meer verdient.”

Een fenomeen dat steeds vaker opduikt, omdat vrouwen de laatste decennia meer verdienen en vooral in Europa en Amerika ook vaker de grootste kostwinner zijn in het huishouden.

Toch gaan mannen niet enkel vreemd als ze minder verdienen dan hun vrouw. Het is zo dat de kans op overspel krimpt naarmate ze meer verdienen… tot op een zekere hoogte. Wanneer ze meer dan 70% van het gezinsinkomen inbrengen, gaat de kans op een slippertje weer omhoog.

“Deze mannen zijn zich ervan bewust dat hun vrouwen materieel volledig afhankelijk zijn van hun partner. Zij zijn dan ook niet snel geneigd om op te stappen wanneer ze hun partner op een buitenechtelijk avontuur zouden betrappen.”

Toch is het risico op overspel nog lager bij mannen die de enige kostwinner zijn in een huishouden in vergelijking met mannen die financieel volledig afhankelijk zijn van hun partner.

Taboe

Hoewel officiële overheidsstatistieken haar theorie onderbouwen, neemt Munsch de cijfers toch met een korrel zout. Ze wijst erop dat veel mensen in enquêtes het ‘wenselijke’ antwoord zullen aanduiden in plaats van eerlijk te zijn. Op vreemdgaan ligt nog een moreel taboe, dus zelfs anonieme enquêtes zullen niet altijd de waarheid reflecteren.

Meer en meer Belgen zien geen graten in een flirt of relatie met een medewerker. Niet verwonderlijk in een tijd waar carrière vaak vóór privé komt.

Relaties op kantoor zijn niets nieuws onder de zon, weten we uit series als Mad Men, waar het merendeel van de verhaallijn op kantoorromances wordt gebaseerd. Toch zijn de resultaten van het Twoo-onderzoek naar flirts en relaties op de werkvloer opmerkelijk.

Uit een onderzoek van Twoo blijkt dat meer dan de helft (55%) van Belgische werknemers een kantoorromance niet uit de weg zou gaan. Een hoog aantal, waarmee we enkel achter Nederland hangen. Vooral mannen (58,9%) geven toe dat ze het zouden overwegen, terwijl 19,9% bekent al eens een relatie op het werk gehad te hebben.
Belgen zijn open-minded

4 op de 10 ondervraagden zegt dat relaties onder collega’s niet verboden zijn op het werk, al wordt discretie wel op prijs gesteld. 1 op 5 Belgische werknemers heeft er zelfs geen probleem mee dat kantoorromances publiek zijn. Iets dat Belgen één van de meest open-minded Europeanen maakt als het op relaties onder collega’s aankomt.

Landen als Frankrijk en Duitsland zijn al veel afhoudender als het op kantoorrelaties aankomt. Het cijfer van relaties op de werkvloer ligt dan ook beduidend lager: 19% in Frankrijk, 16% in Duitsland.

En wie dacht dat Groot-Brittannië – toch eerder gekend als ‘gereserveerd’ – ergens achteraan het lijstje bengelde, heeft het mis. Groot-Brittanië komt op de derde plaats, vlak na Nederland en België, met 32% van de werknemers die bevestigen al eens een relatie te hebben gehad op de werkvloer.

Zo’n 70 procent van de werknemers, zo blijkt uit onderzoeken in verschillende landen, beleeft wel eens een avontuurtje op het werk. Leuk voor de tortelduijfjes, maar ook niet zonder risico’s voor hen en voor het bedrijf. Daarom, zo schrijft de Sunday Telegraph, vragen steeds meer firma’s dat hun personeelsleden een “liefdescontract” ondertekenen, waarin zij beloven dat ze een eventuele romance zullen melden, om op die manier problemen te vermijden wanneer de relatie eindigt.

Bronnen

Express.be

http://www.jobat.be/nl/artikels/de-relatie-tussen-je-loon-en-overspel/

http://www.jobat.be/nl/artikels/1-op-2-ziet-relatie-met-collega-zitten/

https://www.jobat.be/nl/artikels/5-tips-om-je-kantoorromance-te-doen-slagen/

https://www.goedgevoel.be/happy-spring/liefdescontract-moet-kantoorromances-aan-banden-leggen~ab164f9e

http://www.sekscontract.be

 

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge