Seven Year Itch

Waarom ouders van seks prioriteit moeten maken.
Wat veroorzaakt seksloze relaties en hoe kan je er iets aan doen.
child, family, love

mario0107 (CC0), Pixabay

Het Hollywoodkoppel bij uitstek Brad Pitt en Jennifer Aniston ging na zeven jaar uit elkaar  schreef het Nieuwsblad midden januari 2005. Zij zijn het slachtoffer van de Seven Year Itch (letterlijk de zeven jaar kriebel), de behoefte om na zeven jaar in een relatie vreemd te gaan en verwijzend naar de gelijknamige film van Billy Wilder in 1955, met Marilyn Monroe.

In 1999 deed de Amerikaanse socioloog Lawrence Kurdek een grootscheeps onderzoek naar de fases waarin het in een relatie kan fout lopen. Hij ontdekte vier knelpunten waarop het begint te jeuken ( itch ) om uit de relatie te vluchten.

Na de verliefdheid

Relaties beginnen met een fenomenale hormonale opstoot. Geliefden hebben en willen altijd maar seks hebben. Het is een van de wetten van de liefde: mochten we, telkens we in het eerste jaar van de relatie het deden, een knikker in de pot stoppen en er vanaf dan telkens een knikker weer uithalen, dan zouden aan het einde van de relatie nog knikkers overblijven. Het is feit dat men als men elkaar pas kent, graag altijd wil samenzijn en moeilijk van elkaar kan afblijven.

Na een jaar is de fenylethylamine – een chemisch product dat ook in chocolade zit – in onze hersenen uitgeraasd vermeldt men. De pompende emotionele vervoering houdt plots op. Koppels zijn veroordeeld tot een cold turkey (het plotse stoppen met drugs, nvdr) . Dat stelt de partners bloot aan de verleiding om ergens anders de drug fenylethylamine te gaan zoeken. Mannen die daaraan verslaafd zijn, worden serieel ontrouw.

Dat is ook het moment waarop de partners beslissen elkaar een tijdje los te laten, in de hoop hun relatie nadien weer een hormonale boost te geven. Loopt de relatie in die fase toch fout, dan is dat meestal met veel bombarie en zonder aandacht voor elkaars leed.

Meer engagement en commitment.

Koppels die de eerste fase overleefden – meestal duurt de crisis een jaar – willen dan een verbintenis aangaan. Samenwonen, een ring kopen, trouwen. Ook nu weer staat het koppel onder druk. De partners willen weg, net voor ze zich te ver engageren.

De genetisch dwang

Na de verbintenis komen er meestal kinderen. Dat is de dwang. Ook dit is een punt waarvan de partners willen wegvluchten. Na zeven jaar samen komt men in een diepe crisis terecht. De kinderen vragen veel aandacht, men is volop bezig met carrière en druk vrijetijdsleven, er wordt gebouwd of verbouwd, er is stress, enz. Men geraakt op elkaar uitgekeken, er komt sleur in de relatie en de grote verliefdheid is over. Integendeel men begint zich meer en meer te ergeren aan de kleine dingen in de relatie en ruzies en conflicten nemen toe.

De eerste 10 jaar van het huwelijk kent bijgevolg zijn ups en downs, volgens de studie van Kurdek. Volgens hem zou de situatie kunnen verbeteren als paren weten dat ze die achteruitgang kunnen verwachten. In een studie gepubliceerd in het septembernummer van het tijdschrift Developmental Psychology van de American Psychological Association (APA), begonnen zowel mannen als vrouwen hun huwelijk met een hoog niveau van echtelijke kwaliteit en vertoonden ze een vrij snelle achteruitgang in echtelijke kwaliteit in de eerste jaren van het huwelijk, die gestabiliseerd en daarna weer afgenomen.

Bij deze studie, uitgevoerd door psycholoog Lawrence A. Kurdek, Ph.D., van de Wright State University, waren gehuwde paren betrokken die waren gerekruteerd uit de lijsten met huwelijkslicenties die werden gepubliceerd in een dagblad in het Midwesten. Paren kregen gedurende 10 jaar elk jaar twee identieke enquêtes toegestuurd, met 522 koppels die het eerste jaar deelnamen en 93 koppels die deelnamen aan de studie op 10-jarige leeftijd. De studie levert verder bewijs voor twee sets van normatieve achteruitgang in echtelijke kwaliteit. De eerste daling vindt plaats tijdens de eerste jaren van het huwelijk, meestal het ‘huwelijksreis is voorbij’-effect genoemd. De tweede daling vindt plaats rond het achtste huwelijksjaar, de periode die gewoonlijk wordt aangeduid als de “zevenjarige jeuk” -periode. Dr. Kurdek merkt op dat “de ernst van sommige gevallen van huwelijksproblemen kan worden verzacht doordat echtgenoten verwachten en voorbereid zijn op ‘normale’ perioden van achteruitgang van de kwaliteit van het huwelijk.”

In de studie werd ook gekeken hoe verschillende factoren de verandering in de kwaliteit van het huwelijk beïnvloedden, waaronder de echtscheidingsgeschiedenis van echtgenoten en of paren in de loop van de studie kinderen of stiefkinderen hadden. De echtscheidingsgeschiedenis van de echtgenoten bleek grotendeels niet significant, maar de invloed van kinderen of stiefkinderen had wel een belangrijke invloed. Mannen en vrouwen die alleen met hun biologische kinderen leven, vertoonden een sterkere afname van de echtelijke kwaliteit dan mannen en vrouwen die zonder kinderen of stiefkinderen leven.

“Een van de redenen voor deze invloed”, zei Dr. Kurdek, “is dat in de onderzochte populatie de meeste biologische kinderen zuigelingen of kleuters waren. Het is mogelijk dat de aanwezigheid van zeer jonge kinderen een belemmering vormt om zelfs een huwelijk dat in verval raakt te beëindigen. ” Hij voegt eraan toe dat “het ook aannemelijk is dat de afname van de kwaliteit van het huwelijk verband houdt met een toename van de stressfactoren van het ouderschap die optreden als jonge kinderen zich ontwikkelen. Ouders hebben weinig tijd en energie om hun huwelijkse relatie te onderhouden.”

Dr. Kurdek beweert niet dat de paren in de studie representatief waren voor alle pasgetrouwde paren omdat de paren aan het begin van zijn studie onevenredig blank en universitair geschoold waren. Ondanks die en andere beperkingen is het onderzoek belangrijk omdat het een vrij grote steekproef omvat van pasgetrouwden met verschillende echtscheidingsgeschiedenissen die jaarlijks voor een langere periode zijn bestudeerd dan in de meeste andere vergelijkbare onderzoeken.

De zeven jaar kriebel

De echte Zeven Jaar Kriebel heeft volgens onderzoeker Kurdek dus vooral met kinderen te maken. ,,Mensen zijn zo geprogrammeerd dat ze vier jaar voor een kind willen zorgen. Daarna neemt het verantwoordelijkheidsgevoel voor het kind snel af. De meeste mensen beginnen drie jaar ver in de relatie aan kinderen.

Wanneer het kind vier jaar oud is – en het koppel dus zeven jaar samen – is het over met de zorg voor het kind. Daar ligt het geheim van de Seven Year Itch opgeslagen.”

Maar ook kinderloze koppels lopen gevaar in het zevende jaar van hun relatie. Kurdek volgde daarvoor vijfhonderd kinderloze stellen. Negentig procent van hen had in het zevende jaar een zeer onbevredigd gevoel over de relatie. Omdat de onverenigbaarheid van hun karakters duidelijk werd, of hun gebrek aan relationele vaardigheid. Passie was verveling geworden, fascinatie verwaterd tot desinteresse.

Film The seven year itch

In de film “The Seven Year Itch” uit 1955 probeert Marilyn Monroe haar buurman te verleiden terwijl zijn vrouw en kinderen weg zijn voor de zomer. Sindsdien wordt de jeuk van zeven jaar – een periode van rusteloze angst – gebruikt als excuus voor ontrouw. De film bevat de beroemde scène waarin de jurk van Marilyn Monroe meerdere malen opwaait doordat ze boven een ventilatierooster staat.

Het is zomer en in New York City is de temperatuur gestegen tot ondraaglijke waarden. Richard Sherman besluit zijn vrouw Helen en hun zoontje Ricky naar het veel koelere Maine te sturen. Hij blijft achter vanwege zijn werk. Dan ontmoet Sherman The Girl, (hét meisje), een model. The Girl heeft het appartement boven de Shermans tijdelijk gehuurd voor de periode dat ze reclamespotjes in Manhattan moet opnemen.

Bron https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Seven_Year_Itch

Sherman heeft net een boek gelezen van dr. Brubaker over de theorie dat mannen vreemdgaan in het zevende jaar van hun huwelijk. Het boek prikkelt de fantasie van Sherman en hij stelt zich voor dat hij met The Girl een gesprek aangaat. In deze dagdromen ziet hij zichzelf als een man die onweerstaanbaar is voor vrouwen.

Dan valt er een tomatenplant in zijn appartement, afkomstig van de verdieping boven hem. Als The Girl zich verontschuldigt, nodigt Sherman haar uit voor een drankje. In de tussentijd fantaseert Sherman weer en verleidt hij het model met zijn pianospel. Als hij haar in zijn dagdroom probeert te omhelzen, weert ze hem af en eist dat hij vertrekt. In de dagen daarna ziet Sherman The Girl steeds vaker en draait zijn fantasie overuren. Hij ziet in zijn droom hoe Helen en Ricky op tv zien dat The Girl hen waarschuwt voor het monster Sherman en niet lang daarna komt Helen naar de stad om zich op Sherman te wreken. Hoewel het allemaal dromen zijn, verandert Sherman langzaam in neurotisch wrak. Als zijn buurman een boodschap van Helen overbrengt, om een peddel voor Ricky’s kano mee te nemen, kan Richard zich losrukken uit zijn fantasieën. Hij neemt zo snel mogelijk de eerste trein richting Maine.

De studie van Kurdek suggereert  dat zo’n jeuk vaak een realiteit is. Een evaluatie van 93 gehuwde paren tijdens hun eerste 10 jaar huwelijk toonde overigens twee typische periodes van achteruitgang. Na de aanvankelijke hoogtedagen van het huwelijk in het eerste jaar, hadden huwelijken de neiging zich te stabiliseren voordat rond acht jaar opnieuw een daling optrad.

Het zevenjarige cijfer is eerder toevallig, zegt Kurdek. Het kan ook zes of acht of negen of tien jaar zijn, maar praktisch alle koppels maken het mee en heel vaak leidt deze periode tot het (onterecht) uit elkaar gaan.

Maar het is niet ongebruikelijk dat problemen na zeven jaar tot een hoogtepunt komen in een huwelijk, zegt Lonnie Barbach, Ph.D., een relatietherapeut in Mill Valley, Californië.

Dat was het geval voor Susan Fitzpatrick uit San Diego, Californië.Niet lang voor haar scheiding keerde ze voltijds terug naar de universiteit en nam ze haar eerste vakantie alleen, wat allebei tekenen waren van een groeiende onafhankelijkheid die volgens haar haar man rammelde. Na acht jaar huwelijk begon hij een affaire. Ze geeft hun scheiding de schuld van een gebrek aan communicatie en het verzet van haar man om te veranderen. ‘Hij realiseerde zich plotseling dat hij niet blij was met bepaalde dingen in de relatie, maar hij zou het me niet vertellen, zelfs niet als ik het vroeg’, zegt ze.

Statistieken ondersteunen het idee van een jeuk van zeven jaar. Volgens de meest actuele cijfers van het National Center for Health Statistics was de mediane huwelijksduur 7,2 jaar voor koppels die in 1989 en 1990 scheidden.

Sommige experts zijn het erover eens dat de jeuk van zeven jaar niet echt een vast punt is in de tijd dat je relatie gedoemd is in te storten, maar een idee dat aangeeft hoe jij en je partner op lange termijn niet op dezelfde golflengte zitten. “Sommige koppels lopen vast in disfunctionele patronen waardoor ze zich niet verbonden en lusteloos voelen”, zegt Janet Brito, PhD, klinisch psycholoog en gecertificeerde sekstherapeut in Honolulu, Hawaii. “Sommigen willen misschien hun relatie beëindigen, terwijl anderen bij elkaar blijven, er doorheen werken en daardoor sterker worden.”

Het is het psychologische verschijnsel dat het geluk in een relatie na 7 jaar afneemt. Je bent zo lang samen dat het saai begint te worden, maar ook nog niet lang genoeg bij elkaar om te accepteren dat er ups and downs zijn. Komt niet alleen in relatieland voor, want ook als het gaat om organisatieverandering, kun je zomaar last krijgen van de Seven Year Itch beweren sommige arbeidspsychologen.

The Nature and predictors of the Trajectory of Change in Marital Quality for Husbands and Wives Over the First 10 Years of Marriage,î Lawrence A. Kurdek, Ph.D., Wright State University, Developmental Psychology, Vol. 35, No. 5.

Full text of the article is available from the APA Public Affairs Office or at http://www.apa.org/journals/dev.html.

Bronnen

https://www.womenshealthmag.com/relationships/a32334584/seven-year-itch-meaning/

https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Seven_Year_Itch

https://www.webmd.com/sex-relationships/features/seven-year-itch#1

https://www.newswise.com//articles/predicting-the-seven-year-itch

https://www.nieuwsblad.be/cnt/gulbmqt5

https://www.nytimes.com/1999/10/05/health/study-finds-a-7-year-itch-and-a-4-year-one.html

https://www.devernieuwingsmanager.nl/seven-year-itch-geldt-dit-ook-voor-managers/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge