Verliefd op een ander heeft (soms) positieve gevolgen voor seks thuis

Mannen zijn minder geneigd om trouw aan hun partner te zijn
Voor wie is relatiebreuk het ergst : mannen of vrouwen?

Elke vrouw die in een langere relatie zit, flirt weleens met andere mannen , wordt er

Photo by Christiana Rivers

wellicht verliefd op of begint er zelfs een affaire mee. Dit is niet alleen maar slecht, want het kan de verlangens naar de eigen partner een behoorlijke zwengel geven……

Zo blijkt uit onderzoek onder 160 vrouwen door de Columbia University, Indiana University en de University of Kentucky-Lexington, dat verscheen in het The Journal of Sex & Marital Therapy.
70% van de vrouwen had ervaring met verliefd worden op een man of vrouw buiten hun vaste relatie om. Het merendeel liet weten dat dit geen invloed had op de relatie thuis en zelfs het zelfs het verlangen naar hun eigen partner deed stijgen. Er was in de meeste gevallen zelfs sprake van een seksuele opleving van hun relatie.

Vrouwen hebben verschillende strategieën om daar mee om te gaan.
De meesten meldden dat ‘the crush’ geen invloed had op hun relatie thuis en dat het zelfs het verlangen naar hun eigen partner deed stijgen. Velen melden zelfs een opleving van hun sekusele relatie thuis.

 

Het fenomeen wordt door de onderzoekers omschreven als ‘emotionele overdracht’, wat betekent dat de vrouwen hun toenemende seksuele verlangen naar deze verliefdheid, toepassen op hun oorspronkelijke relatie. Natuurlijk is het niet geheel ongevaarlijk, want verliefd worden op een ander kan ook een teken zijn dat men iets mist in de relatie en dan is de stap naar ‘vreemdgaan’ ook makkelijker gemaakt.


Voorts blijkt dat de meeste vrouwen hun verliefdheid voor zich houden en dat het object van de affectie meestal een collega is. Dat laatste komt overeen met een andere studie die zegt dat aantrekking verband houdt met de hoeveelheid tijd die iemand met de andere doorbrengt.

Het is niet altijd ongevaarlijk. De emotionele energie die men aan iemand anders spendeert, kan leiden tot een emotionele binding. En dat kan door de partner beschouwd worden als ontrouw.

Bovendien kan verliefd worden op een ander ook een teken zijn dat men iets mist in de huidige relatie. Mensen die tevreden zijn met hun partner zijn minder gevoelig voor de verleidingen.

Bronnen

http://relatie.blog.nl/onderzoek/2016/07/17/verliefd-worden-op-een-ander-werkt-voor-vrouwen-vaak-positief-in-eigen-relatie

http://ohjajoh.nl/verliefd-worden-op-een-ander-is-goed-voor-de-seks/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge