Vreemd gaan is niet uitzonderlijk

Seks en agressie met elkaar verbonden
Kinderen en echtscheiding

Bron hashtagsroom.com

De enige diersoort in de wereld die vooralsnog echt monogaam blijkt te zijn is de diplozoon paradoxum. Een eencellig diertje, dat parasiteert in de ingewanden van sommige vissen. De diplozoon paradoxum versmelt als larve samen met een partner. De twee worden letterlijk één en blijven elkaar trouw tot de dood hen scheidt. Dat is wanneer hun zwemmende behuizing sterft.

De overige diersoorten kunnen alleen overleven door in hun relaties enig opportunisme aan de dag te leggen. Ze worden geboren met de bereidheid zich niet blind te staren op één partner. Die kan namelijk voortijdig sterven, gek worden of minder geschikt blijken dan op het eerste gezicht leek. Deze bereidheid garandeert een hogere kans op voortplanting.

Biologen hebben een simpele regel ontdekt: hoe groter de verschillen in gewicht tussen mannetjes en vrouwtjes, hoe polygamer deze diersoort is. Als de mannetjes van een diersoort relatief groot zijn duidt dit erop dat de vrouwtjes steeds voor de grootste en sterkste partners gingen, dat de grootte van de man evolutionair werd beloond en dat ze daardoor alsmaar groter werden. Zo kun je verklaren dat mannelijke walrussen soms vier keer het gewicht hebben van de gemiddelde vrouwelijke walrus. Ze kunnen door zo’n mannetje verpletterd worden, maar toch kiezen ze de grootste die ze kunnen krijgen.


Menselijke mannen zijn 10 procent groter en 20 procent zwaarder dan vrouwen. Dit betekent dan dat mensen slechts een beetje polygaam zijn. Je kunt het ook behoorlijk monogaam noemen in vergelijking met andere diersoorten. We doen althans erg ons best, en dat gaat redelijk goed. We vinden onze gelijken in slechts een paar andere diersoorten zoals zeepaarden, knobbelzwanen, muskusratten, bevers, reebokken, woelmuizen en gibbons.

De mens is dus over het algemeen monogaam. Maar wie inzoomt op wat wij dagelijks allemaal uitspoken, ziet dat de werkelijkheid een stuk weerbarstiger is. Vreemdgaan komt namelijk veel voor. Uit gegevens van de Rutgers Nisso Groep uit 2009 blijkt dat bijna een op de tien mannen in de laatste zes maanden minstens één keer is vreemdgegaan. Nederlandse vrouwen zijn iets minder promiscue (of zeggen dat te zijn): 3% heeft zich het afgelopen half jaar schuldig gemaakt aan overspel. Volgens ruwe schattingen is een kwart tot een derde van het aantal Nederlanders ooit wel eens vreemdgegaan.

Evolutiebiologen kunnen dit stiekeme gedrag wel verklaren. Voor mannen is het gunstig om het met zoveel mogelijk vrouwtjes te doen, omdat de kans zo groter wordt dat ze hun eigen genen kunnen doorgeven. Maar ook vrouwen hebben baat bij een beetje seks buiten de deur: een kinderschare met een gevarieerd genenpakket heeft een grotere kans om te overleven. Zolang de sociale papa haar maar niet verlaat.

 

Bronnen en meer lezen

Marcelino Lopez  Schrijvend psycholoog en therapeut. Hij schrijft over geluk, blinde vlekken, communicatie en liefde. Onlangs verscheen zijn boek ‘Liefde in Tijden van Facebook‘ bij Prometheus/ Bert Bakker. Als auteur en deskundige verzorgt hij regelmatig bijdragen in verschillende media. Tevens is hij oprichter van gratis datingsite Relatieklik.nl.
http://www.innernew.be/index.php/innernew/blog/item/22-mens-en-monogamie-hoe-zit-het-nou

http://www.kennislink.nl/publicaties/seks-met-maar-een-ander

http://www.psychologisch.nu/marcelino/mens-en-monogamie-hoe-zit-het-nou

 

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge