Seks en agressie met elkaar verbonden

Geschatte tijd om tekst te lezen: 2 minu(u)t(en)
argument-238529_640

Bron commons.wikimedia.org

Amerikaanse wetenschappers hebben in de hersenen van muizen een verbinding aangetroffen tussen seksueel en agressief gedrag. Mensen hebben mogelijk eenzelfde soort verbinding in hun brein.
Een klein groepje neuronen in het brein van muizen wordt zowel actief bij het paren als bij het vechten met soortgenoten. Waarschijnlijk zorgt het hersengebiedje ervoor dat hersenciruits voor agressief gedrag worden uitgeschakeld tijdens de geslachtsgemeenschap.

Dat schrijven onderzoekers van de New York University en het California Institute of Technology in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.Volgens de wetenschappers is de kans groot dat mensen eenzelfde soort verbinding in hun brein hebben, omdat de hersenen van muizen en mensen in grote lijnen vergelijkbaar zijn.

“Het hersencircuit voor paring werkt door de beschreven verbinding als een soort toegangspoort voor het agressiecircuit in het brein”, verklaart hoofdonderzoekster Dayu Lin in het Britse tijdschrift New Scientist. “Het onderdrukt de neuronen die betrokken zijn bij agressief gedrag als er een potentiële sekspartner in de buurt is.”

De wetenschappers kwamen tot hun conclusies door experimenten met muizen. Ze maakten hersencellen die betrokken zijn bij agressief gedrag gevoelig voor licht door middel van een virus. Daardoor konden ze deze neuronen in het muizenbrein op commando activeren door licht op de dieren te schijnen.

Wanneer de wetenschappers de ‘agressiecellen’ inschakelden, gedroegen de muizen zich agressief tegen alle soortgenoten die ze tegenkwamen. Er was echter één uitzondering.

Als de dieren seksueel gedrag vertoonden met vrouwtjes en de wetenschappers vervolgens hun agressiecellen activeerden, had dit geen effect meer. De dieren gingen dan gewoon door met paren en vielen de vrouwtjes niet aan.

Volgens de wetenschappers zorgt de verbinding tussen seks en agressie in het muizenbrein er vooral voor dat de mannelijke dieren een gepaste reactie vertonen op indringers in hun territorium.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending.

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.

Minder vergevingsgezind zijn is relatiebevorderend

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)

Het is beter voor je relatie rancuneus te zijn wanneer je partner zich slecht gedraagt dan hem te vergeven, dat blijkt uit  onderzoek.

Anemone123 / Pixabay

Onderzoeker James McNulty volgde pasgetrouwde partners gedurende een week. Daaruit blijkt dat degenen die hun partner vergaven, dubbel zoveel kans hadden dat hij zich slecht gedroeg de volgende dag dan bij degenen die boos bleven. “Wanneer iemand na een misstap hoort “Het is oké, schat”, dan gaat hij op basis hiervan misschien nog meer slechte beoordelingen maken”, aldus onderzoeker James McNulty. “Je voelt je misschien beter als je je partner vergeeft, maar het is belangrijk dat je nadenkt wat er gebeurt op lange termijn.”

“Ik bestudeerde het verschil tussen de neiging van mensen om hun partner te vergeven en om lichamelijk en verbaal agressief te zijn. Wanneer je minder vergevingsgezind zijn, krijg je minder met lichamelijke en verbale agressiviteit van je partner te maken”, besluit McNulty.

Ondanks literatuur die talloze positieve implicaties van vergeving documenteert, weten wetenschappers heel weinig over de mogelijke negatieve implicaties van vergeving. In het bijzonder kan de neiging om vergeving te uiten ertoe leiden dat overtreders zich opnieuw beledigd voelen door ongewenste gevolgen voor hun gedrag te verwijderen (bijvoorbeeld woede, kritiek, afwijzing, eenzaamheid) die anders recidiveren zou ontmoedigen.

In overeenstemming met deze mogelijkheid onthult McNulthy in een longitudinale studie van pasgetrouwde koppels een positief verband tussen de verslagen van echtgenoten over hun neiging om hun partners te vergeven en verslagen van psychologische en fysieke agressie van die partners. Meer in het bijzonder, hoewel echtgenoten die aangaven relatief vergevingsgezinder te zijn, psychologische en fysieke agressie ervaarden en stabiel bleven gedurende de eerste vier jaar van het huwelijk, ervoeren echtgenoten die aangaven relatief minder vergevingsgezind te zijn, in de loop van de tijd achteruitgang in beide vormen van agressie. Deze bevindingen vergezellen slechts een paar anderen in het aantonen dat vergeving geen wondermiddel is.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending.

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.

Eerste keer seks heeft invloed op zelfbeeld

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

Bron unsplash.com

Je ontmaagding kan je zelfbeeld verbeteren of naar beneden halen, dit hangt voornamelijk af van het feit dat je een man of een vrouw bent, ontdekten Amerikaanse onderzoekers.

Mannelijke universiteitsstudenten zijn meer tevreden met hun uiterlijk na hun eerste keer seks, het zelfvertrouwen van hun vrouwelijke evenknieën echter kreeg een knauw. Onderzoekster Eva S. Lefkowitz: “Het gaat niet om 12-jarige meisjes die seks hebben, maar over 17-jarigen of ouder. Bij hen daalt het zelfbeeld na hun ontmaagding. Als ze zich slechter voelen over zichzelf, zegt dat iets over de ontwikkeling van hun seksuele gezondheid, hun zelfbeeld en hun welzijn.”

Daarnaast bleek dat dames gelukkiger worden met hun uiterlijk vanaf het eerste tot het vierde jaar in de universiteit, mannen daarentegen worden ongelukkiger in deze periode. Maar bij hun ontmaagding is dit dus net omgekeerd.

De eerste sekservaring doet wat met een mens. Zo veel dat zelfs het eigen lichaamsbeeld of dat van hun partner wijzigt. Het onderzoek werd gepubliceerd in the Journal of Adolescence.

Seksueel gedrag wordt geassocieerd met het lichaamsbeeld, maar de gerichtheid van deze associatie is onduidelijk. Een studie gebruikte longitudinale gegevens van een steekproef van voorheen maagdelijke studenten (N = 100, 45% vrouwelijk, 49% European American, 26% Latino American, 25% African American) om te testen of de tevredenheid over het uiterlijk na de eerste geslachtsgemeenschap veranderde. Mannelijke studenten waren meer tevreden over hun uiterlijk na de eerste geslachtsgemeenschap, terwijl vrouwelijke studenten iets minder tevreden waren met hun uiterlijk. Deze bevindingen tonen aan dat eerste geslachtsgemeenschap kan leiden tot veranderingen in het welbevinden, zelfs als de transitie plaatsvindt in de late adolescentie. Bovendien suggereren ze dat gendergebonden culturele verwachtingen met betrekking tot seksueel gedrag samenhangen met verschillende psychologische resultaten voor mannelijke en vrouwelijke adolescenten.

Bij het onderzoek werden de eerste seksuele contacten van 100 studenten aan de universiteit van Pennsylvania in kaart gebracht. De studenten, die aanvankelijk nog maagd waren, vulden vier keer per jaar een vragenlijst in over de algemene tevredenheid van hun uiterlijk. In de weken na hun ontmaagding wijzigde dat beeld. Bij mannen in positieve, bij vrouwen in negatieve zin. Het vrouwelijk lichaamsvertrouwen daalde lichtjes.

Zelfzeker
Volgens de vorsers verhoogt het mannelijk zelfvertrouwen omdat anderen zich aangetrokken voelen tot hem. Dat maakt hem zelfzeker en meer mannelijk. Jonge vrouwen reageren gevoeliger over hun lichaamsbeeld. Hun eerste sekservaring doet de mogelijke onzekerheden over het lichaam weer opborrelen.

Gelukkig blijft dat wantrouwen niet duren. Na een tijdje raakt ook het vrouwelijk lichaamsvertrouwen weer op peil. Ook het mannelijk vertrouwen daalt na verloop van tijd een beetje.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending.

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.

Intimiteit op leeftijd is nog een groot taboe

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)

geralt / Pixabay

“Ik vind seksualiteit bij ouderen geen probleem, zolang het maar niet over mijn eigen moeder gaat!” Zo citeert Lieselot Mahieu een zorgverlener. Mahieu bevroeg 1.166 van hen, uit 43 Vlaamse woonzorgcentra, over intimiteit en seksualiteit bij oudere bewoners. Haar conclusie: de kennis is ontoereikend en er is nood aan meer visie.“Met de vergrijzing krijgen we steeds meer hulpbehoevende ouderen en dementerenden in woonzorgcentra.

Daar wordt seks iets publieks. Dat roept vragen op bij de ouderen zelf, maar ook bij hun familie en zorgverleners”, zegt Lieselot Mahieu, die doctoreert aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht onder leiding van medisch ethicus Chris Gastmans en ethicus Luc Anckaert. Ze focust haar onderzoek op personen met dementie die in een woonzorgcentrum verblijven.

“Ouderenseksualiteit op zich – los van dementie – is al een taboe-onderwerp, en tot nu toe werd er weinig onderzoek besteed aan de ethische vragen die het oproept. Laat staan dat er richtlijnen zouden zijn voor zorgverleners.

Eigen familie

Mahieu bevroeg 1.166 zorgverleners uit 43 Vlaamse woonzorgcentra over hun kennis van en attitude tegenover intimiteit en seksualiteit bij oudere bewoners. “De kennisvragen gingen bijvoorbeeld over de invloed van medicijnen of tabak op seksueel verlangen of seksuele stoornissen. Verzorgers beantwoorden gemiddeld slechts de helft van de vragen correct. Maar ondanks het taboe is hun attitude tegenover ouderenseksualiteit gemiddeld eerder positief. Opvallend: jongere zorgverleners houden er een meer conservatieve houding op na, en ze beschikken ook over minder kennis.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending.

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.

Seks om partner terug te winnen

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)

3194556 / Pixabay

Er bestaan veel soorten manieren waardoor je gemakkelijk je ex terug kan krijgen. Je kan bijvoorbeeld je ex uitnodigen in één of ander leuk restaurantje waar jullie al eens eerder een romantische avond hebben beleefd. Je kan ook kiezen om samen met je ex een onvergetelijke dag te beleven. Je kunt uit 100 dingen kiezen waardoor je snel je ex terug voor jezelf kan winnen.

Maar wist je ook dat je door seks ook je ex kan terugwinnen? Het klinkt misschien heel gek maar dat is niet! In feite tijdens de seks zijn jullie zo dicht en intiem tegen elkaar dat de gevoelens heel snel terug kunnen opwakkeren, vooral door stomende seks.

Mannen die hun ex weer voor zich willen winnen, kiezen er in de meeste gevallen voor om bloemen, sieraden of bonbons voor haar te kopen. Intuïtief weten zij dat vrouwen daar gevoelig voor kunnen zijn. Daarentegen kiezen vrouwen er vaker voor om seks met hun ex te hebben met het doel hem terug te krijgen.

Zeker elke vrouw heeft weleens met de gedachte gespeeld ‘Krijg ik mijn ex terug door seks?’. Is het verstandig?

Drie kwart van de vrouwen heeft wel eens seks gebruikt om een ex-partner voor zich terug te winnen. Mannen proberen dat te doen met een bos bloemen. Dat blijkt uit een onderzoek onder 1.972 mensen van 18 jaar en ouder, zo meldt de Daily Mail.

Meer dan de helft van de ondervraagden probeerde wel een ex terug te winnen door een cadeautje voor hem of haar te kopen. Bij ruim zestig procent van hen had de actie succes.

Mannen kopen naast bloemen vaak lingerie, sieraden of schoenen om een ex terug te krijgen. Vrouwen kopen eerder kaartjes voor een sportwedstrijd of een concert, of kleding en spelcomputers.
Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending.

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.

Porno schaadt de hersenen

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)

Greyerbaby / Pixabay

Mannen die veel tijd op het internet doorbrengen om pornografische activiteiten te bekijken, hebben doorgaans minder grijze materie in sommige delen van de hersenen en hebben een beperkte hersenactiviteit.

Dat moet blijken uit een studie van het Berlijnse Max Planck-instituut voor Menselijke Ontwikkeling, die donderdag online is gepubliceerd door het Amerikaanse vakblad (op wetenschapsgebied) Journal of the American Medical Association, Psychiatry.

Voor de slechte verstaander: het verband is niet noodzakelijk omkeerbaar, en de lagere hersenactiviteit in de prefrontale cortex (cortex praefrontalis) is wel degelijk het gevolg van de hogere pornoactiviteit.

Met “veel porno bekijken” wordt bedoeld minstens “verscheidene” uren per week. De vorsers vermoeden dat het verminderde activiteit van de neuronen in de hersenen het directe resultaat is van een intense stimulering van het “pleziercentrum”.

Een bewijs voor dat rechtstreeks verband is er (nog) niet. Het onderzoek betrof 64 proefpersonen in de seksueel actieve leeftijdscategorie 21 tot 45 jaar. Alle proefkonijnen waren mannen.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending.

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.

Belgen trouwen het minste en scheiden het meeste van de hele wereld

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)

StockSnap / Pixabay

Het bruto echtscheidingscijfer is de verhouding tussen het aantal echtscheidingen gedurende het jaar vergeleken met de gemiddelde bevolking in dat jaar; de waarde wordt uitgedrukt per 1000 inwoners.

Een echtscheidingscijfer volgens de huwelijksduur kan berekend worden voor elk kalenderjaar n, door het aantal echtscheidingen na x jaren huwelijk uit te zetten tegenover het oorspronkelijk aantal huwelijken in het jaar n-x.

‘s Werelds hoogste ‘Divorce Rate’ wordt niet behaald in de Verenigde Staten, maar in ons eigen Europa. Het getal is de verhouding tussen het aantal scheidingen in een jaar en het aantal huwelijken in datzelfde jaar. België is koploper…….

Het indexcijfer stijgt niet alleen als het aantal echtscheidingen toeneemt, maar ook als het aantal huwelijken daalt. Belgen spannen de kroon met 71 gevolgd door Portugal en Spanje met 61. Ook Tsjechië, Luxemburg en Hongarije scoren opvallend hoog.

Nederland zit bij de middenmoters met een rate van 41. De laagste index is er met 3 in Chili.

Maar dit is niet echt nieuw. In 2004 bleek ook al dat België hoog scoorde. Met gemiddeld 4,09 huwelijken per 1.000 inwoners beschikt België over één van de laagste huwelijkscijfers in Europa. Tegelijkertijd behoort ons land tot de Europese toppers wat het aantal echtscheidingen betreft. Dat blijkt uit gegevens van de Europese Unie. Europese burgers trouwen steeds minder. De huwelijksgraad is in de voorbije twee decennia gedaald van bijna 8 huwelijken per 1.000 inwoners tot ongeveer 5 huwelijken per 1.000 inwoners. Behalve België lieten ook Zweden, Slovenië en Letland lagere cijfers registreren. België behoort dan weer wel tot de landen die het hoogste aantal echtscheidingen noteren.

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending.

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.

Homo’s hebben meer relaties en vrijen vaak niet veilig (VUB)

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

geralt / Pixabay

Een onderzoek aan de VUB bracht de seksualiteitsbeleving van homoseksuelen in België in kaart gebracht. Homo’s kennen een zeer uitgebreid en promiscue seksleven, 59 procent ervaart seksuele problemen en niet elke homo doet aan anale seks.

Ze hebben gemiddeld op hun 19e hun eerste seksuele ervaring met een man en beschikken over een groot palet aan seksuele technieken om zichzelf en hun partner(s) te bevredigen. Twee derde van de homoseksuele mannen doet aan anale seks, sommigen verkiezen masturbatie of orale seks.
Van de mannen die aan anale seks doen, zegt 28 procent geen condoom te gebruiken. “Dat is verontrustend”, vindt onderzoeker Johan Vansintejan.

“Er treedt een soort condoommoeheid op. Bovendien worden in de pornowereld zelden condooms gebruikt. Dit gedrag houdt natuurlijk grote risico’s in voor de verspreiding van seksueel overdraagbare aandoeningen.” Onder de met HIV besmette respondenten had 56 procent erectieproblemen. Dit is het meest voorkomende probleem onder deze mannen.

Professor Johan Vansintejan deed onderzoek naar het seksueel gedrag van homo’s. (VUB)

Homoseksuelen hebben een erg actief seksleven maar vrijen niet altijd veilig. 59 procent heeft last van minstens één seksueel probleem zoals een SOA of een erectiestoornis. Tot slot doen niet alle homo’s aan anale seks, iets wat tot nu toe vaak werd verondersteld.

Met zijn onderzoek hoopte professor Johan Vansintejan de aandacht te vestigen op het belang van kennis rond de seksualiteitsbeleving van homoseksuelen. De schroom rond de communicatie over homoseksualiteit moet weg, oordeelt Vansintejan.

In totaal namen 1.830 homoseksuele mannen ouder dan 18 jaar deel aan het onderzoek, uitgevoerd via een online bevraging genaamd GAy MEn Sex StudieS (GAMESSS).

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending.

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.

Jongeren en seksuele gezondheid onderzoek 2014

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)

Tijdens hun puberjaren, ondergaan jongens en meisjes diepgaande biologische,cognitieve, emotionele en sociale veranderingen. Deze periode vormt dan ook het ideale moment om jongeren voor te bereiden op het maken van vrijwillige,geïnformeerde en veilige keuzes met betrekking tot hun relaties en seksuele gezondheid.

Bron : freepik.com

De vragen omtrent seksualiteit werden enkel gesteld aan jongeren in het secundair onderwijs. De vragen zijn ingedeeld in drie categorieën: in eerste instantie wordt algemeen gepeild naar de vraag of de jongere al geslachtsgemeenschap heeft gehad. Vervolgens wordt bij de jongeren die reeds geslachtsgemeenschap gehad hebben, gepeild naar het gebruik van voorbehoedsmiddelen. In laatste instantie, wordt de jongere bevraagd omtrent seksueel overschrijdend gedrag.

Het aantal jongeren dat in 2014 aangaf reeds seks te hebben gehad, verschilt niet significant qua geslacht: 26,8% van de jongens gaf aan reeds seks te hebben gehad, tegenover 25,1% van de meisjes (chi² = 2,6; df = 1; p = 0,107). Opvallend is dat, in tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, een dalende trend geobserveerd werd ten opzichte van de bevindingen in 2010: toen gaven 29,1% van de jongens en 28,7% van de meisjes aan reeds seks te hebben gehad. Deze daling is significant voor beide geslachten (Jongens: chi² = 5,2; df = 1; p = 0,023; Meisjes: chi² = 11,8; df = 1; p = 0,001).

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending.

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.

Facebook en twitter maken eenzaam

Geschatte tijd om tekst te lezen: 2 minu(u)t(en)
alleen

Bron www.flickr.com

Op Twitter wordt heel wat afgedeeld, van leuke gebeurtenissen tot ernstige levensgebeurtenissen. Van triviale lunchfoto’s tot intieme gebeurtenissen die ons persoonlijk diep raken. Dus ook als we ons eenzaam voelen. Het klinkt raar, maar zelfs met duizenden volgers op Twitter kun je  nog wel eenzaam zijn.
Onderzoek  naar het delen van ‘eenzaamheid’ op Twitter laat zien dat er tussen mannen en vrouwen heel grote verschillen zijn over de beleving van eenzaamheid en ook hoe daar weer op gereageerd wordt!
De onderzoekers zochten naar de tweets over eenzaamheid en ontdekten dat vrouwen vaker gevoelens van eenzaamheid deelden dan mannen:

In twee weken tijd vonden ze 4.450 tweets die relevante termen daarvoor bevatten. 70% van de tweets waren afkomstig van vrouwen. daarbij hadden vrouwen het vaker over ‘langdurige eenzaamheid’ (ig  “I hate feeling like this. I’m so lonely and depressed all the time.”) en mannen over kortstondige eenzaamheid (“OMG, I’m so lonely right now.”). Dit betekent overigens niet dat vrouwen vaker of meer langdurige eenzaamheid ervaren, alleen dat ze die gevoelens vaker online delen!

Lees meer

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending.

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.

1 156 157 158 159 160 163