Beschouw je partner als beste vriend(in) en omgekeerd

Geheim achter een goede relatie
Waarom (sommige) mannen penisfoto's naar vrouwen sturen? Dickpic's

Het hebben van een romantische partner die ook meteen je beste vriend(in) is, klinkt

Bron : Annie Spratt www.unsplash.com

perfect. Met je beste vriend(in) als je romantische partner, krijg je het beste van beide werelden, iemand met wie je kunt lachen, uw leven delen en knuffels geven en krijgen. Als je kijkt naar ogenschijnlijk gelukkige celebrity koppels zoals Ashton Kutcher en Mila Kunis, of Leslie Mann en Judd Apatow zijn die niet alleen koppels in de liefde, maar ook elkaars beste vrienden.

Men stelde recentelijk in de VS  801 volwassenen de volgende vraag: “Bent u van mening dat uw partner je beste vriend(in) is  of is er iemand anders  die je je beste vriend(in) kan noemen”

Onder volwassenen die momenteel in een romantische relatie zitten, antwoordde de overgrote meerderheid (83 procent) dat hun huidige partner hun beste vriend(in) is. Voor degenen die op dit moment getrouwd zijn, is het percentage nog hoger. Mannen en vrouwen hebben dezelfde mening, terwijl de jongere respondenten iets minder waarschijnlijk dan oudere respondenten hun partner zien als hun beste vriend(in).

In een studie van 1993 gaf slechts 44 procent van de studenten aan dat hun romantische partner ook hun beste vriend(in) was. Ofwel is er een duidelijke verschuiving t.o.v. vroeger ofwel heeft het eerder te maken met de manier van vraagstelling of de getrokken steekproef.

Maar de verwachtingen voor de moderne relaties zijn geëvolueerd in de tussenliggende jaren. In vergelijking met vorige generaties zijn de hedendaagse heteroseksuele mannen en vrouwen  meer gewend aan het idee om over elkaar te denken als vrienden op gelijke voet, ook buiten de romantische sfeer. Zodra een romantisch koppel gevormd is, hebben ze meer kans om te zoeken naar meer egalitaire verhouding van macht en werkverdeling.

Stellen van nu willen hun relatie tot persoonlijke groei bevorderen en mensen aan hun eigen doelen helpen.  Moderne relaties zijn veel meer gericht op gelijkwaardigheid en vanuit dit perspectief kun je elkaar ook veel makkelijker zien als gelijkwaardige partners en dus vrienden.
Om te zien of degenen die hun partner beschouwen als hun beste vriend(in) dit zelf ook van hen verwachten, vroeg de Monmouth University Poll: “Voor een ideale relatie, hoeveel moet je dan verwachten dat je partner je helpt om te groeien als persoon?” De resultaten van de opiniepeiling geven aan dat er in het algemeen hoge verwachtingen zijn over het algemeen, en dat personen die hun partner als beste vriend(in) zien juist dat nog meer verwachten van hun partner.

Men vroeg ook ‘Hoe tevreden bent u met uw huidige relatie – zeer, enigszins, niet te, of helemaal niet tevreden “.  Zij die hun partner als hun beste vriend(in) beschouwden waren inderdaad veel meer tevreden in hun relatie dan degenen die dat niet deden. Deze bevinding is consistent met onderzoek waaruit blijkt dat relaties met meer kameraadschappelijke liefde – op basis van vriendschap, gevoelens van genegenheid, comfort en gedeelde belangen – langer duren en meer voldoening geven. In feite is kameraadschappelijke liefde meer nauw verbonden met tevredenheid met de relatie dan de hartstochtelijke liefde – het type van de romantische liefde op basis van intense gevoelens van aantrekking en preoccupatie met de partner.

Ander onderzoek toont aan dat diegenen die hun partner zien als vriend(in) hun partner ook meer sympathiek vinden, en ook als liefdespartner meer zien zitten.  Een studie van 622 getrouwde mensen liet zien dat mensen met hogere scores op de schaal vriendschap op basis van liefde ook meer tevredenheid met de relatie melden, meer respect toonden voor hun echtgenoot, en zich dichter verbonden voelden met hun partner. Een andere studie toont meer inzet, meer liefde en een grotere seksuele bevrediging.

Bij 350 koppels die al meer dan 15 jaar getrouwd waren, vroeg men naar het geheim van hun succes.  Eenvoudig: hun partner was hun beste vriend(in).

Gary W. Lewandowski Jr., Monmouth University

Bronnen

http://www.scienceofrelationships.com/home/2017/2/14/why-you-should-date-your-best-friend.html

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge