Daten met je baas kan slecht zijn voor je carrière

Vervelende datingtrends van afgelopen jaren
Bij een klein aantal vrouwen leidt het huwelijk tot depressieve gevoelens

Romantisch betrokken raken bij een collega is niet ongewoon; naar schatting starten elk jaar bijna 10 miljoen werkplekromances, en ongeveer de helft van alle bedienden is op een bepaald moment tijdens hun carrière betrokken geweest bij een werkplekromance.

Onder deze werkplekromances gaat bijna een derde over relaties tussen een medewerker en een collega met een hogere status in de organisatie. Hoewel deze statusverschillen kunnen resulteren in een problematische machtsdynamiek binnen de relatie, is het ook redelijk om te veronderstellen dat het daten met de baas leidt tot meer carrièrekansen (bijv. voordelen van vriendjespolitiek). Tegelijkertijd kunnen mensen met kennis van zaken op de werkvloer misschien minder gunstig denken aan degenen die romantisch betrokken raken bij hun bazen en hen kwalijk nemen dat ze deze relatie lijken te gebruiken om hun carrière te bevorderen.

Binnen twee onderzoeken, gepubliceerd in het Journal of Social and Personal Relationships, hebben Suzanne Chan-Serafin en haar collega’s de effecten onderzocht van ondergeschikte-baas-werkplekrelaties op loopbaanontwikkeling van individuen. De onderzoekers veronderstelden dat degenen die een relatie hebben met een superieur op het werk, minder mogelijkheden zouden krijgen voor training en promotie door externe beoordelaars.

In beide onderzoeken lazen de deelnemers een scenario dat een hypothetische werknemer bij een advocatenkantoor beschrijft, inclusief uitgebreide informatie over die werknemer en een carrièrekans waarvoor de werknemer in overweging was genomen. De scenario’s waren identiek behalve op twee belangrijke manieren. Ten eerste werd de helft van de deelnemers verteld dat de werknemer op dat moment aan het daten was met hun leidinggevende; deze informatie was afwezig in de andere helft van de scenario’s.

Ten tweede werd het geslacht van de werknemer zodanig gemanipuleerd dat de tewerkstelling vrouwelijk was (bijv. “Cynthia”) in de helft van de scenario’s en mannelijke (“Christopher”) in de andere helft. Met andere woorden, deelnemers lezen een van de vier mogelijke scenario’s: (1) vrouwelijke werknemer / dating baas; (2) vrouwelijke werknemer / geen vermelding van dating; (3) mannelijke werknemer / dating baas; of (4) mannelijke werknemer / geen vermelding van daten.

Na het lezen van de scenario’s werd aan de deelnemers aan het eerste onderzoek gevraagd hoe waarschijnlijk het was dat ze de medewerker zouden aanbevelen voor promotie. In het tweede onderzoek werd aan een andere groep deelnemers gevraagd of zij de werknemer zouden aanbevelen voor gewenste carrièremogelijkheden . In beide studies waren werknemers die met hun bazen aan het daten waren, minder geneigd om te worden aanbevolen voor doorgroeimogelijkheden. Bovendien was er enig bewijs dat dit effect werd verergerd voor mannelijke werknemers; deelnemers waren bijzonder hard voor mannen die hun bazen hadden gedated.

Kortom, terwijl het krijgen van romantiek op het werk heel gewoon is, suggereren de resultaten van deze twee studies dat mensen die hun bazen daten in het nadeel kunnen zijn als het gaat om het krijgen van kansen om hun carrière te bevorderen. Als je de carrièreladder beklimt, denk dan goed na voordat je je baas gaat aanpakken, of probeer het zoveel mogelijk verborgen te houden en maak het niet te ingewikkeld.

Bronnen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge