Eenzaamheid is slecht voor de gezondheid

Seks en toestemming: het is tijd om verder te gaan dan de regels
De Imago-theorie legt uit waarom we een partner kiezen die past bij ons verleden

Uit een recent onderzoek bleek dat bijna 75% van de ouderen in het Verenigd Koninkrijk eenzaam is en nog nooit met iemand heeft gesproken over hoe zij zich voelen.

Eenzaamheid zou zelfs even dodelijk of dodelijker zijn als obesitas en moet worden beschouwd als een risico voor de volksgezondheid waarschuwen experts. Alleen wonen verhoogt het risico op sterven met 26 procent, vergelijkbaar met obesitas schrijft The Sun (30/03/2017)

Degenen met slechte sociale connecties hebben een 50 procent verhoogd risico op vroege sterfte in vergelijking met mensen met goede sociale connecties, suggereert een overzicht van studies over eenzaamheid.  Mensen die eenzaam zijn hebben 50 procent meer kans op overlijden, suggereert onderzoek.

Het onderzoek toont ook aan dat solitaire volwassenen veel ernstigere symptomen rapporteerden als ze ziek werden. Onderzoekers beweren dat eenzame mensen zich lichamelijk en geestelijk slechter voelen.

Organisaties waarschuwen dat 1,2 miljoen ouderen in Engeland chronisch eenzaam zijn. In een poging om de impact van onze emoties op de manier waarop we met ziekte omgaan te testen, contacteerden wetenschappers 160 volwassenen met verkoudheid. Ze werden vervolgens gedurende vijf dagen geïsoleerd in hotelkamers. Deelnemers die beweerden dat ze eenzaam waren, meldden zich ook het meest onwel.

Onderzoekers in de VS keken naar 218 onderzoeken naar de gezondheidseffecten van eenzaamheid en sociaal isolement. Ze ontdekten dat sociaal isolement het overlijdensrisico van een persoon met de helft verhoogde in vergelijking met obesitas.

Dr. Julianne Holt-Lunstad, hoofdauteur en hoogleraar psychologie aan de Brigham Young University vertelde aan The Sun: “Sociaal verbonden zijn met anderen wordt algemeen beschouwd als een fundamentele menselijke behoefte, cruciaal voor zowel welzijn als overleven. Uit extreme voorbeelden blijkt dat baby’s die gebrek hebben aan menselijk contact niet kunnen gedijen en vaak sterven, en inderdaad, sociaal isolement of eenzame opsluiting is gebruikt als een vorm van straf.”

Een toenemend deel van de Amerikaanse bevolking ervaart nu regelmatig isolatie. Bij eenzaamheid voelen mensen zich geestelijk en lichamelijk erger. Zij die eenzaam zijn, hebben de neiging om zich ook lichamelijk slechter te voelen dan degenen die niet eenzaam zijn.  Obesitas verhoogt ook het risico op vroege sterfte, maar met 20 procent minder dan eenzaamheid

Uit een recent onderzoek van Granset, de sociale netwerksite van 50-plussers, bleek dat bijna driekwart van de ouderen in het Verenigd Koninkrijk eenzaam is en de meesten nog nooit met iemand hebben gesproken over hoe zij zich voelen. Het ontdekte ook dat ongeveer 70 procent zei dat hun naaste vrienden en familie verrast zouden zijn als ze zeiden dat ze eenzaam waren.

Onderzoek door de Jo Cox vond dat drie op de vier ouderen zijn getroffen door eenzaamheid maar het niet aan anderen vertellen en in stilte lijden.

Onderzoek wees uit dat 56 procent eenzame oudere Britten nooit over hun gevoelens met iemand hebben gesproken. En de meerderheid geeft toe dat goede vrienden en familie verbaasd zijn om de waarheid te leren kennen. Vier op de tien ouderen beweren dat ze soms een dag doorbrengen zonder met iemand te praten.

Experts waarschuwen dat eenzaamheid voor de gezondheid net zo slecht is als een rookgewoonte van 15 dagen per dag.

Mensen zijn van nature sociaal. Toch vermindert de moderne manier van leven in geïndustrialiseerde landen de kwantiteit en kwaliteit van sociale relaties enorm. Veel mensen in deze landen wonen niet langer in uitgebreide gezinnen of zelfs in de buurt van elkaar. In plaats daarvan leven ze vaak aan de andere kant van het land of zelfs over de hele wereld ver weg van hun familieleden. Velen trouwen ook later en krijgen later kinderen. Blijkbaar leven steeds meer mensen van alle leeftijden in de ontwikkelde landen alleen, en wordt eenzaamheid steeds gebruikelijker.

Volgens een onderzoek van de Mental Health Foundation voelt 10% van de mensen zich vaak eenzaam, een derde heeft een goede vriend of familielid waarvan zij denken dat die erg eenzaam is, en de andere helft denkt dat mensen eenzamer worden in het algemeen. Evenzo is er aan de andere kant van de Atlantische Oceaan de afgelopen twee decennia een drievoudige toename opgetreden in het aantal Amerikanen dat zegt geen vertrouwenspersonen te hebben. Er is reden om te geloven dat mensen meer sociaal geïsoleerd raken.

Sommige deskundigen denken dat sociaal isolement slecht is voor de menselijke gezondheid. Ze wijzen op een evaluatie uit 1988 van vijf prospectieve studies (onderzoeken waarin de kenmerken van een populatie worden bepaald en vervolgens de populatie wordt gevolgd om te zien of een van deze kenmerken geassocieerd is met specifieke uitkomsten) die aantoonden dat mensen met minder sociale relaties eerder gemiddeld sterven  dan mensen met meer sociale relaties. Maar hoewel vele prospectieve studies van sterfte (overlijden) maatregelen van sociale relaties sinds die eerste beoordeling omvatten, wordt het idee dat een gebrek aan sociale relaties een risicofactor voor de dood is nog steeds niet algemeen erkend door gezondheidsorganisaties en het publiek.

Onderzoekers deden een ​​systematische review en meta-analyse van de relevante literatuur  om te bepalen in hoeverre sociale relaties het sterfterisico beïnvloeden en welke aspecten van sociale relaties het meest voorspellend zijn voor mortaliteit. Een systematische review maakt gebruik van vooraf gedefinieerde criteria om al het onderzoek naar een bepaald onderwerp te identificeren; een meta-analyse gebruikt statistische methoden om de resultaten van verschillende onderzoeken te combineren.

Voor het onderzoek nam een panel professoren 218 reeds bestaande onderzoeken over de effecten van eenzaamheid onder de loep. Aan het roer van dit project stond de psychologe Julianne Holt-Lunstad: “Verbonden zijn met anderen wordt universeel aanvaard als een fundamentele menselijke nood. Zowel voor ons welzijn als voor ons overleven.”

Er is bewijs dat sociale isolatie en eenzaamheid het risico op vroegtijdige sterfte aanzienlijk verhogen, en dat de omvang van het risico groter is dan dat van vele toonaangevende gezondheidsindicatoren. Met de toenemende vergrijzing zal het effect op de volksgezondheid alleen maar toenemen.

‘Eenzaamheid is gevaarlijker dan overgewicht of roken’, luidde de kop boven het stuk in The Sun en Knack vroeg zich af of deze bewering inderdaad klopt en vindt de bewering grotendeels waar.

‘De onderzoekers hebben data verzameld over eenzaamheid bij ruim 300.000 zestigplussers, en zijn vervolgens nagegaan wie van hen zeven jaar later overleden was’, zegt eenzaamheidsexpert Luc Goossens (KU Leuven). ‘Bij wie zich eenzaam voelde, bleek die kans significant groter. Om de betekenis van die bevinding te kunnen inschatten, hebben de onderzoekers ook vergelijkbare studies over roken en obesitas geïncorporeerd. Conclusie? Het effect van roken – meer dan 15 sigaretten per dag – was vergelijkbaar met dat van eenzaamheid.’

Sociale isolatie is objectief meetbaar: weinig contact met mensen. Eenzaamheid daarentegen is subjectief en psychologisch, zeggen academici. Het is dus moeilijk te meten of inderdaad eenzaamheid met roken of overgewicht vergelijkbare sterftecijfers geeft. Het zou natuurlijk kunnen dat mensen die eenzaam zijn, sneller beginnen roken of gaan zich uit eenzaamheid telkenmale overeten of ongezond eten zodat ze zwaarlijvig worden. Eenzame mensen dragen vaak ook minder zorg voor hun lichaam omdat niemand hen wijst op een ongezonde levensstijl.

Feit is dat alleen zijn, grote impact heeft op de gezondheid en zelfs oorzaak kan zijn van vroeger sterven.  Nu moet je eenzaamheid wel vanuit diverse perspectieven bekijken. Iemand kan in een relatie zitten maar zich toch heel eenzaam voelen terwijl iemand die alleen is heel veel sociale contacten kan hebben, zodat de betrokkene zich niet echt eenzaam voelt.  Eenzaamheid is een erg subjectief begrip.

Lees ook hier

Aanpak van eenzaamheid

Bronnen

Andrea Downey https://www.thesun.co.uk/living/4188309/being-single-could-kill-lonely-people-50-more-likely-to-die-young/

Nick McDermott https://www.thesun.co.uk/living/3217531/being-lonely-increases-your-risk-of-dying-young-and-your-colds-are-worse-too/

https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000316

https://www.hln.be/wetenschap-planeet/medisch/eenzaamheid-is-gevaarlijker-dan-overgewicht-of-roken~a301446d/?referer=

https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge