Lang slapen is goed voor relatie

Mensen die naar muziekfestivals gaan zijn gelukkiger
Virtuele seksuologie : VR porn als sekstherapie bij seksuele problemen?
girl, sleep, female

cuncon (CC0), Pixabay

Dat een goede nachtrust voor onder andere het herstel van het lichaam heel belangrijk is, is al langer bekendd.

Maar blijkbaar is het ook bevorderlijk voor een relatie. Volgens wetenschappelijk onderzoek zijn mensen die goed en langer slapen veel positiever over hun relatie dan anderen.

Hoe langer koppels samen slapen hoe gelukkiger ze zijn met hun relatie. Dat bleek uit psychologisch onderzoek bij pasgetrouwde koppels. Ze hielden gedurende zeven dagen een dagboek bij en schreven er hun slaapgewoontes in. Wat bleek? Koppels die 9 uur samen slapen zijn veel gelukkiger met elkaar en met hun relatie.

Onderzoekers Heather M. Maranges en James K. McNulty van de Florida State University onderwierpen 68 Amerikaanse koppels aan enkele testen. Zo werden ze eerst drie uur op de rooster gelegd in het laboratorium en nadien moesten ze zeven dagen lang gegevens bijhouden over hun slaappatroon en hun tevredenheid in enkele specifieke onderdelen van hun relatie. Uit de resultaten, die werden gepubliceerd in de Journal of Family Psychology, bleek niet geheel onverwacht dat wie de nacht voordien van een goede nachtrust had genoten ook effectief die dag erna meer tevreden was over de relatie.


Bovendien gaven de mannen die meer slaap kregen ook aan dat ze zich in het algemeen veel beter voelden, ook al waren er hier en daar dingen in de relatie die ze minder rooskleurig zagen. Deze bevindingen suggereren dat slaap enkele voordelen kan bieden in de zelfregulatie, zeggen de onderzoekers. Bij wie het even wat minder loopt in de relatie, kan dus in elk geval eens proberen wat vroeger onder de wol te kruipen.

Hoewel lang slapen misschien goed is voor je relatie doe je er beter aan om ook niet té lang te slapen. Teveel is nooit goed en dat geldt ook voor slapen. Als je te lang slaapt zal je niet wakkerder worden, in tegendeel. Van een te lange slaapsessie wordt je net nog vermoeider.

Overigens lijkt de houding waarin koppels samen met elkaar slapen ook van belang voor de relatie.

Bronnen

http://www.hbvl.be/

https://www.gezond.be/bewezen-lang-slapen-goed-voor-je-relatie/

https://www.flair.be/nl/love-sex/bewezen-lang-slapen-is-goed-voor-je-relatie/

https://www.libelle.be/vrije-tijd/zo-slaap-je-zo-is-je-relatie/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge