Maak geen relatieruzie als je moe bent

Seksbeleving na bevalling
Over porno kijken wordt veel gelogen

ninocare (CC0), Pixabay

Ruzie maken met je partner terwijl je vermoeid bent is niet goed voor de gezondheid. De combinatie ruzie én slaaptekort bezorgt stress, opwinding en ontstekingsreacties, wat dan weer gelinkt kan worden aan cardiovasculaire aandoeningen, diabetes en artritis.

Ruzie maken hoeft helemaal geen slecht teken te zijn dat er iets mis zou zijn met de relatie. Ruzie maken kan zelfs essentieel zijn binnen de relatie of huwelijk, mits het op de juiste wijze gebeurt. Wordt er echter bij elke ruzie elke keer maar weer oude koeien uit de sloot gehaald en wordt er geregeld met het servies gegooid zijn dat manieren van ruzie maken die de relatie absoluut niet bevordert!

Als je moe bent is het verstandig om geen ruzie te maken beweert onderzoek. Als je moe bent zijn je hersens namelijk niet goed in staat om je emoties te managen, en in controle te houden. Je rationele brein werkt niet optimaal, waardoor je sneller onredelijk gedrag vertoont.

Een Amerikaanse studie onderzocht verschillende koppels. Er werden bloedstalen genomen, er werd bijgehouden hoeveel uur ze de nacht ervoor hadden geslapen en er werden problemen en gevalstudies voorgelegd omtrent koppels en hun problemen die voor conflicten kunnen zorgen.

Uit de studie bleek dat het samengaan van  ruzie én slaaptekort oorzaak was van meer stress, opwinding en een lichte toename van cytokine, een eiwit dat de immuniteit regelt en een rol speelt bij ontstekingsreacties.

Hoe minder uren slaap, hoe vijandiger de koppels tegen elkaar deden. Minder dan zeven uren slaap de twee nachten ervoor, zorgden ervoor dat de ruzies sneller escaleerden.

Dit is vooral het geval wanneer de beide partners minder hadden geslapen. Ook de manier van ruzie maken had effect op de gezondheid. Het conflict op een kalme, effectieve en open manier proberen op te lossen zorgde bij de koppels die zelfs minder geslapen hadden dan toch weer voor een daling van de ontstekingsreacties.

“Oververmoeid ruzie maken zorgt voor een kleine toename van de ontstekingsreacties. Als dat lang blijft hangen en aanslepen, leidt dit  tot cardiovasculaire aandoeningen, diabetes of artritis”, aldus Janice Kiecolt-Glaser, onderzoeker aan het Ohio State Wexner Medical Center.

Bronnen

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170630_02950295

http://www.psyneuen-journal.com/article/S0306-4530%2816%2930516-9/abstract

https://www.famme.nl/doe-deze-dingen-vooral-niet-als-je-moe-bent/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge