Meer dan helft van jonge Belgen is eenzaam

Aan de liefde hangt een prijskaartje bij personen met een handicap
Waarom daten we?

Bron : www.footer.com


Ruim 54% van de jonge Belgen tussen 20 en 24 jaar en 53% van de 35-50 jarigen  voelt zich eenzaam. Van àlle Belgen voelt bijna de helft zich eenzaam. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Geluksonderzoek van UGent. Vooral het al dan niet hebben van een partnerrelatie heeft een invloed op deze gevoelens van eenzaamheid. Bij de 70-plussers ligt het eenzaamheidsgevoel lager met 28%. Bij de ouderen boven 80 jaar piekt de eenzaamheid weer terug.

In totaal namen 3.770 mensen deel aan de studie. De resultaten waarover nu wordt gecommuniceerd, gaan over een representatieve steekproef van 1.600 Belgen.

Waarom voelen we ons eenzaam?

Er zijn verschillende factoren die een invloed hebben op onze gevoelens van eenzaamheid. Een laag inkomen en slechte gezondheid beïnvloeden eenzaamheid. Het hebben van een partnerrelatie vormt een doorslaggevende factor, volgens dit onderzoek. Vooral de kwaliteit van de relatie is erg belangrijk. Mensen met een goede relatie voelen zich minder eenzaam.

De onderzoekers halen enkele elementen aan die het gevoel van eenzaamheid kunnen wegnemen. Zo voelen mensen die zich engageren in een vereniging of een club, vrijwilligerswerk doen of maandelijks deelnemen aan culturele activiteiten, zich duidelijk gelukkiger.

“Het hebben van goede kwalitatieve relaties vormt een beschermde factor. Mensen die een partnerrelatie hebben waarin ze voldoende autonomie, betrokkenheid en competentie ervaren, voelen zich gelukkiger in die relatie en minder eenzaam. Maar ook mensen die deze kenmerken ervaren in hun vriendschapsrelaties zullen zich minder eenzaam voelen”, aldus professor Annemans. ‘Wie eenzaam is, heeft vier keer meer kans om ongelukkig te zijn’, zegt Annemans.

Heb je geen partner dan is de kans op gevoelens van eenzaamheid 3,6 keer groter. Maar in een slechte relatie zitten, maakt je nog eenzamer dan helemaal geen relatie hebben. De kans op eenzaamheid in een slechte relatie is namelijk 3,7 keer groter.

Gezondheid

Naast een partnerrelatie speelt gezondheid een belangrijke rol bij eenzaamheid. Een slechte fysieke gezondheid kan er voor zorgen dat we in een isolement belanden en dat we ons daardoor eenzaam voelen. Wie een slechte fysieke gezondheid heeft, loopt 2 keer meer de kans om zich eenzaam te voelen.Ook het inkomen speelt een cruciale rol. “Er is een rechtstreeks verband tussen armoede en meer kans op eenzaamheid. Mensen in armoede hebben minder de kans om zich sociaal te engageren. Ze hebben vele andere zorgen aan hun hoofd. Als aan je basisbehoeften niet wordt voldaan, heb je ook veel minder kans om aan de rest te werken”, weet Annemans.

“Maar een goed inkomen en een goede gezondheid, wil niet noodzakelijk zeggen dat je gelukkig bent. Daar zie je dat de kwaliteit van je relaties dan weer een belangrijke rol speelt.”

De onderzoekers roepen de nationale partijvoorzitters dan ook op om van het bestrijden van eenzaamheid en het werken aan kwalitatieve relaties een prioriteit te maken bij de verkiezingen in oktober.

Bronnen

HBvL 05/07/2018

https://radio2.be/oost-vlaanderen/meer-dan-de-helft-van-de-jonge-belgen-voelt-zich-eenzaam

http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/bijna-de-helft-van-de-belgen-voelt-zich-eenzaam/article-normal-1169903.html

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/grootschalig-onderzoek-concludeert-bijna-de-helft-van-de-belgen-voelt-zich-eenzaam~ae110820c/

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180705_03598731

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge