Mensen met psychische stoornissen trouwen sneller met elkaar

Vlaming heeft geen tijd voor seks, wel voor Facebook
Liefde op het eerste bericht: hoe écht is je Tindermatch?

Mensen met een psychiatrische stoornissen zijn geneigd  om te trouwen en te kinderen

Pexels (CC0), Pixabay

krijgen met andere mensen die ook psychiatrische stoornissen hebben, volgens een studie uit Zweden.

De studie heeft niet expliciet onderzocht waarom mensen met psychiatrische stoornissen, zoals schizofrenie en depressie, de neiging hebben  om te daten met andere mensen met dergelijke aandoeningen, en derhalve zijn de mechanismen achter dit fenomeen niet duidelijk, zei Ashley E. Nordsletten, co-auteur van de studie en een postdoctoraal research fellow bij het Karolinska Institutet in Stockholm.

Maar een mogelijke reden is dat mensen met psychische problemen om de een of andere reden onbewust op zoek gaan naar lotgenoten die bepaalde eigenschappen met hen delen.

In de studie keken de onderzoekers naar de medische gegevens van ongeveer 700.000 mensen die in Zweedse ziekenhuizen werden opgenomen tussen 1973 en 2009. Deze populatie bestond uit meer dan 70.000 mensen met schizofrenie, mensen met 10 andere grote psychiatrische stoornissen, en mensen met chronische lichamelijke ziekten zoals de ziekte van Crohn, diabetes of multiple sclerose.

De onderzoekers bekeken ook gegevens uit de burgerlijke staat dossiers en andere bronnen, om te kijken naar de matchingpatronen onder de mensen met psychiatrische aandoeningen, en onder degenen met lichamelijke ziekten.

Het bleek dat mensen met psychiatrische stoornissen meer kans hadden om te trouwen en kinderen te krijgen met mensen met ofwel dezelfde aandoening als ziji hadden of een andere psychiatrische stoornis, dan ze waren om te trouwen en kinderen met mensen zonder psychiatrische stoornissen.

De onderzoekers  vonden dezelfde patronen niet bij mensen met lichamelijke ziekten. Bijvoorbeeld, mensen met de ziekte van Crohn hadden niet meer kans om te trouwen of kinderen te hebben met andere mensen die de ziekte van Crohn hadden of mensen die een andere ernstige lichamelijke ziekte hadden, zoals diabetes.

De nieuwe studie toont aan dat “mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen de neiging hebben om elkaar op te zoeken, ook in liefdesrelaties” zei Scott Wetzler, een psycholoog en gedragswetenschapper bij Montefiore Health System in New York.

Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen hebben het zowiezo moeilijker om sociale relaties met anderen aan te gaan in het algemeen, en mensen zonder psychiatrische stoornissen zijn minder bereid om mensen met dergelijke aandoeningen te trouwen. Deze twee factoren kunnen ook helpen om de nieuwe resultaten te verklaren, zei hij.

Hoewel de precieze oorzaken van de nieuwe bevindingen onduidelijk blijven, zijn de resultaten ” zeer belangrijk om te overwegen bij het doen van toekomstige genetisch onderzoek en bij het denken over de hogere incidentie van psychiatrische ziektes in families,” zei Dr Matthew Lorber, waarnemend directeur  van de afdeling kind en jeugdpsychiatrie in Lenox Hill Hospital in New York City.

Wetzler  meldt ook dat als twee mensen  beiden psychiatrische aandoeningen hebben  en een kind samen hebben, het risico groter is dat het kind ook aan die aandoening zal gaan lijden.

Bronnen

http://www.livescience.com/53827-people-with-mental-health-disorders-marry-each-other.html

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge