Romantiek en ontgoocheling

Vrouwen die er goed willen blijven voorkomen, zorgen maar twee kinderen.
Van Friends with benefits tot triootjes. Hoe denken Amerikanen hierover

Image by Gerard Gielen

Romantische overtuigingen, zoals de ideeën van liefde op het eerste gezicht, “liefde zal alle obstakels overwinnen” en “ze leven nog lang en gelukkig” zijn doordringend in onze cultuur. Onderzoekers hebben zich afgevraagd of deze geïdealiseerde opvattingen over romantiek relaties ook kunnen verstoren? Vragen zijn: hoge romantiek leidt tot hoge verwachtingen voor je relaties: dat je nooit met je partner ruzie zult maken, dat jullie elkaar  nooit in de steek zullen laten, en dat je altijd geweldige seks samen zult hebben.

Het probleem is dat je met zulke verheven ideale normen voor je relatie jezelf heel hoge eisen stelt omdat deze onrealistische verwachtingen te hoog gegrepen zijn. Met zulke hoge verwachtingen, zullen je partner en relatie je zeker teleurstellen, en deze teleurstelling zorgt er voor dat je ontevreden wordt.

Onderzoekers hebben onderzocht of overdreven romantische verwachtingen sneller leiden tot ontgoocheling. Ze deden dit in een onderzoek naar mensen in online datingrelaties (gemiddelde leeftijd van deelnemers = 24 jaar oud, 90% heteroseksueel). Deelnemers beantwoordden vragen over hun romantische overtuigingen, hun verwachtingen voor hun huidige en ideale relaties, hun tevredenheid en toewijding met hun huidige relatie en relatiegeschiedenis (bijvoorbeeld aantal relaties uit het verleden).

De gegevens ondersteunden het eerste deel van het bovenstaande argument: mensen met een hogere romantische overtuiging hadden vaak hogere verwachtingen van hun relaties. Degenen die meldden dat hun verwachtingen niet werden vervuld in hun relaties, waren eerder geneigd ontevreden te zijn en minder betrokken. Degenen met een hogere romantische overtuiging rapporteerden wel niet dat hun verwachtingen niet werden ingelost.

Men vond geen sekseverschillen in romantische overtuigingen; vrouwen waren niet meer geneigd romantisch te zijn dan mannen. Evenzo bleken mensen op basis van de zelfgerapporteerde relatiegeschiedenissen minder romantisch te worden naarmate ze ouder werden of meer relaties hadden.

Bronnen

Benjamin Le  http://www.scienceofrelationships.com/home/2017/10/6/hopelessly-romantic-and-easily-disappointed.html

Vannier, S. A., & O’Sullivan, L. F. (2017). Passion, connection, and destiny: How romantic expectations help predict satisfaction and commitment in young adults’ dating relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 34, 235–257.

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge