Seksisten en psychische problemen

Romantische beleving bij seksuele educatie betrekken
Mannen en vrouwen verkiezen een partner met niet teveel sekservaring

Misschien heb je een collega of kennis die zich vaak minachtend uitlaat over vrouwen.

hiker, backpacker, backpacking

Free-Photos (CC0), Pixabay

Onderzoek wijst uit dat deze mensen vaak meer  psychische problemen hebben. Mannen die graag de baas spelen over vrouwen en regelmatig seksistische opmerkingen maken over het andere geslacht lijken meer psychische moeilijkheden te hebben dan mannen die zich neutraler naar dames opstellen.

Er werd een meta-analyse uitgevoerd, d.w.z. een onderzoek onder bestaande onderzoeken, waarbij 78 onderzoeken werden geanalyseerd en in totaal 19.453 mannen aan meededen. De psychologen filterden vervolgens mannen die beantwoorden aan de maatschappelijke stereotypering van een echte man. Hieronder kunnen we gunstige en ongunstige karaktereigenschappen vaststellen.

De wetenschappers maakten een lijstje van echt mannelijke eigenschappen die eerder negatief zijn.


– Graag winnen
– De noodzaak voelen om iemand emotioneel te sturen
– Risico’s nemen
– Gewelddadig
– Dominantie
– Losbandig op seksueel gebied (een ‘playboy’ zijn)
– Veel zelfvertrouwen
– Werk belangrijker vinden dan privé-leven
– Macht over vrouwen willen hebben
– Streven naar een hogere status
– Weerstand tegen homoseksualiteit

De superplayboys zouden meer mentale storingen ontwikkelen, omdat ze niet snel hulp zoeken bij instanties. Zo zou men kunnen stellen dat de extreme man het kennelijk gênant vindt om zich te laten behandelen als hij worstelt met psychische problemen.Dr. Joel Wong vindt dat seksisme  in de samenleving een grote onrechtvaardigheid is, die schadelijk is voor iedereen. En dat niet alleen voor vrouwen, maar ook voor de seksist zelf.

Mannen die zich conformeren aan deze mannelijke eigenschappen hebben vaker een negatief zelfbeeld, stress en angsten. De kans op een depressie is groter en deze mannen zijn ook vaker verslaafd. Het kwam vooral voor bij mannen met de volgende eigenschappen: veel zelfvertrouwen, macht over vrouwen en een ‘playboy’ zijn. Deze laatste twee eigenschappen worden vaak aan seksistische mannen toegeschreven.

Wong vindt dat  mensen, en dus ook mannen, meer duidelijk moeten communiceren dat ze seksistisch gedrag niet tolereren.

Bronnen

https://www.scientias.nl/seksistische-mannen-grotere-kans-op-psychische-problemen/

Meta-Analyses of the Relationship Between Conformity to Masculine Norms and Mental Health-Related Outcomes” – Journal of Counseling Psychology http://www.apa.org/pubs/journals/releases/cou-cou0000176.pdf

http://relatie.blog.nl/onderzoek/2016/11/25/seksisten-en-playboys-eindigen-niet-zelden-in-de-psychiatrie

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge