Vrouwen vloeken momenteel meer dan mannen

Fenomeen van open relaties neemt toe
59% vrouwen fantaseert over seks met hun ex-partner tijdens seks

sasint / Pixabay

Er wordt altijd gezegd dat een echte dame niet hoort te vloeken want dat is niet netjes. Maar dat vrouwen mannen inzake vloeken hebben voorbijgestoken blijkt uit een recent onderzoek waarin er geconcludeerd is dat vrouwen in de afgelopen jaar meer schelden dan mannen.

Het experiment is uitgevoerd door de Lancaster University en Cambridge University en hiervoor zijn 36 vrouwen gevraagd om mee te doen. Zij zijn een aantal dagen in de gaten houden voor maximaal drie uur en dit heeft het volgende resultaat geleverd, namelijk dat de dames er ook wat van kunnen. Het populairste scheldwoord is dan ook het F-woord (fuck!), dit wordt 500 procent meer gebruikt dan in de afgelopen 20 jaar. Bij mannen is het gebruik van het F-woord juist gehalveerd.

Hoeveel schelden we?
Vrouwen gebruiken het F-woord 546 keer per miljoen woorden en bij mannen is het aantal 540 keer. In de jaren ’90 was het aantal nog ‘maar’ 167 keer per miljoen woorden. De stijging lijkt te komen doordat mannen in de nineties veel vloekten en hiermee de ‘vrouwentaal’ hebben beïnvloed. De lijn tussen vrouwen- en mannentaal is de afgelopen jaar steeds dunner geworden. Naast het F-woord is ook ‘shit’ een hele populaire. Vrouwen zeggen vier keer meer shit in de VS  dan in de jaren 1990, en het aantal is 10 keer toegenomen.

Volgens Tony McEnery, professor Economic and Social Reserach Council, lijkt het dat mannen in de jaren 90 veel vloekten en dat vrouwen door de emancipatie van de vrouwenbeweging dit gedrag hebben overgenomen. Hij kan ook niet verklaren waarom vrouwen nu opeens meer vloeken dan mannen, tenzij het een extreme inhaalbeweging is.

Het hele onderzoek zegt uiteraard niets over het gebruik van andere scheldwoorden en gebruik van schuttingtaal.

Bronnen

http://www.ze.nl/artikel/228197-science-says-vrouwen-vloeken-tegenwoordig-meer-dan-mannen

http://www.statesman.com/news/national/study-women-are-now-swearing-more-than-men/k7ujlWitUocjlSGddqqjsL/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge