Persoonlijkheidstest (bewerking G.Gielen)

Deze test is een bewerking van een persoonlijkheidstest, oorspronkelijk ontworpen door Wim Bloemers ( Het psychologisch onderzoek, Ambo, 1998). Deze persoonlijkheidstest is geen wetenschappelijk onderbouwde test maar geeft je een idee van 10 persoonlijkheidsaspecten waaronder zowel gewenste als eerder ongewenste. Gewenste : teamwork, extraversie, doorzettingsvermogen, leiderschap, autonomie.  Ongewenste : rigiditeit, zelfgenoegzaamheid, onzekerheid, steun zoeken, sociale wenselijkheid.  Duid bij elke stelling aan of je deze eigenschap niet bezit, in mindere mate of in meerdere mate.

Na het afleggen van de test krijg je een lading op elke dimensie

De resultaten geven de richting van je persoonlijkheid aan maar geven geen wetenschappelijk betrouwbare resultaten. Houd hiermee rekening bij verder gebruik van de gegevens.

Gewenste (dus liefst hoger scoren)

Teamwork : voorkeur om overwegend met anderen samen te werken.

Extraversie : naar buiten gekeerd zijn, gemakkelijk contacten leggen, snel aansluiting vinden bij anderen. Extraversie zegt echter weinig over de diepgang van de sociale relaties.

Doorzettingsvermogen : lang en intensief kunnen doorwerken, een ‘doorbijter’ zijn.

Leiderschap : initiatief nemen, iets over anderen te zeggen willen hebben, verantwoordelijkheid willen nemen. Het is een eerder wenselijke eigenschap zolang het niet te hoog scoort want dan is het vooral op zoek gaan naar macht.

Autonomie : zelfstandigheid, zich duidelijk als iemand met een eigen mening en een eigen strategie profilerend. Is tot op zekere hoogte wenselijk maar een hoge score zou kunnen botsen met het vermogen om te kunnen samenwerken met anderen.

Ongewenste (dus liefst lager scoren)

Rigiditeit : een zwart wit denken. Alles in extremen zien,  weinig flexibel, moeilijk in de omgang (vaak dwarsligger maar in de negatieve zin)

Zelfgenoegzaamheid : uitermate met uzelf ingenomen zijn, vinden dat u eigenlijk alles zelf het beste kunt.

Onzekerheid : typisch een twijfelaar, iemand die moeilijk tot beslissingen kan komen.

Steun zoeken : vorm van onzelfstandigheid waarbij men moeilijk tot een zelfstandig oordeel durft te komen. Typische ‘volger’ eigenschap Iemand die leiderschap ambieert, mag niet hoog scoren op steun zoeken.

Sociale wenselijkheid : defensieve instelling,iemand die steeds zodanig antwoordt, handelt zoals hij/zij denkt dat van hem/haar verwacht wordt.  Getuigt van de instelling om bang te zijn van een individueel (evt afwijkend) standpunt in te nemen. Wordt vooral getest om te kijken of iemand een te mooi plaatje van zichzelf wil scheppen.

Wilt u een gesprek met een hulpverlener/relatietherapeut na het invullen van deze test klik hier