Wat is extreme porno?

Seks in beeld
Internetporno oorzaak van impotentie bij 1 op 10 jonge mannen

Pornografie, ook wel afgekort tot porno, is het weergeven van menselijk seksueel gedrag

jewellery, breasts, act

KlausHausmann (CC0), Pixabay

met het doel om seksuele opwinding te creëren. Dit kan bijvoorbeeld zijn door mensen in opwindende houdingen op foto’s of film (pornofilm) af te beelden, maar ook door getekende beelden, geschreven of gesproken tekst, of zelfs door geluiden. Pornografie in tijdschriften combineert meestal geschreven tekst met fotomateriaal. De kijker, lezer of luisteraar van pornografie kan dan bijvoorbeeld, masturberen

Als je aan de man of vrouw in de straat vraagt, wat ze verstaan onder extreme porno krijg je uiteenlopende antwoorden. Sommigen denken aan SM praktijken waarbij men elkaar snijdt of met de zweep geeft, terwijl anderen dit geen extreme porno vinden, waar wel bijvoorbeeld seks met dieren, of plasseks, of gebruik van grote attributen die men genitaal of anaal inbrengt.

Extreem is dus geen objectief woord, maar eerder een subjectief woord dat aan waardeoordelen is onderworpen en wellicht volgens de gangbare normen en waarden in minder of meerdere verregaande vorm wordt geïnterpreteerd.
‘Extremiteiten’ wordt meestal door iedereen routinematig als verderfelijk en ongepast beschouwd,en men vindt de term vanzelfsprekend. Echter, het adjectief zelf biedt geen dergelijke helderheid. We moeten opletten om met één woord dadelijk te gaan  etikettering. Het etiket ‘extreem’ wordt meestal gebruikt als een substituut voor het aangrijpen bij vermeende referenten van de term (hier, pornografische inhoud).

In het hedendaagse taalgebruik  verwijst ‘extreem’ in de eerste plaats  naar een reeks van contextafhankelijke oordelen in plaats van absolute normen of specifieke eigenschappen van het begrip ‘extreem’

Tegelijkertijd draagt het label ‘extreme’  een groot aantal impliciete waarden, en het vermoeden dat de betekenis van de term ‘voor de hand liggend’ liggend is,  verduistert die waarden.

Elk Brits huishouden met een internetverbinding zal in de toekomst er expliciet voor moeten kiezen om toegang tot internetporno te deblokkeren. Met deze maatregel wil premier David Cameron de aantasting van de jeugd door porno aanpakken.

De keuze zal zowel aan bestaande klanten als aan nieuwe abonnees voorliggen. Als je de keuze niet bewust maakt, staan de strengste internetfilters automatisch aan.

Als reden voor de ban haalt Cameron de bescherming van de jeugd aan. Hij wil de jeugd behoeden voor de aanblik van porno; maar hij wil tegelijk ook extreme porno aanpakken, zoals scènes met een nagespeelde verkrachting. Er zou ook een lijst van verboden internetzoektermen komen, waarop Google of Bing geen resultaten tonen. De politie gaat ook een databank hanteren van illegale beelden van kinderen om pedofielen te vangen.

Cameron verwacht nog wel een aanvaring met de internetproviders omdat ze volgens hem niet genoeg verantwoordelijkheid nemen in wat hij noemt ‘hun morele plicht’. Hij waarschuwde volgens de BBC al dat hij de forcing zou voeren met wetswijzigingen en dat slimme mensen de technische obstakels maar moeten overwinnen.

In Engeland vond al een rechtszaak plaats waarin gedreigd werd om Britse burgers het recht te ontnemen zich af te trekken op filmpjes waarin men een vuist in elkaars anus steekt, bij elkaar in de mond plast en elkaar in de tussentijd hard in de ballen mept.

Pornografen hanteren de ‘viervingerregel’. Dit betekent dat de regel is dat vier vingers oké is, maar vanaf vijf is het fisten.

Kortom het begrip extreme porno is moeilijk te definiëren. De meeste denken er wel een idee van te hebben, maar in pornografische betekenis is het moeilijk te definiëren.  Zelfs juridisch is het moeilijk om aan te geven wat strafbaar en niet strafbaar is.

Onderzoekers van de Middlesex University vonden dat de helft van de Britse tieners (65 procent van de ondervraagden, tussen de 11 tot 16 jaar oud) vandaag de dag online pornografisch materiaal bekijkt. 94 procent van de ondervraagden onder de 13 jaar heeft weleens naar porno gekeken, of doet dat nog steeds. Een kanttekening: de eerste ervaringen met online pornografie ontstaan vaak omdat de kinderen per ongeluk op het materiaal stuiten. Van de ondervraagde tieners die seksfilmpjes kijken of hebben bekeken gaf 28 procent aan dat ze er de eerste keer helemaal niet naar op zoek waren. Tot in hoeverre dat antwoord op waarheid berust, is niet bekend.

Een groot deel van de tieners zocht niet gericht naar pornografie op het internet, en gaf aan dat pornografie een ‘slechte invloed heeft op de houding van jongeren wat betreft veilig vrijen’. Een deel van de tieners was van mening dat pornografie agressief gedrag stimuleert.

Fysiek geweld
De onderzoekers noemen het zorgwekkend dat kinderen in contact komen met pornografie zonder dat ze hier zelf naar op zoek hoeven te gaan. Volgens hen schuilt er een gevaar in het onbewust bekijken van porno. “Als jongens gaan geloven dat online pornografie een realistische kijk op seksuele relaties biedt, dan kan dit leiden tot ongepaste verwachtingen ten overstaan van meisjes en vrouwen,” beweren ze. “En ook meisjes kunnen zich onder druk gezet voelen om te voldoen aan deze onrealistisch verwachtingen, daarmee goedkeuring gevend aan seksuele avances waar ze normaliter niet op in zouden gaan”.

Uit verschillende andere onderzoeken is al gebleken dat de populairste pornofilms voor 88 procent uit fysiek geweld bestaan en voor nog eens 49 procent uit scènes die zich kenmerken door verbaal geweld. Kort samengevat: porno bestaat grotendeels uit geweld, meestal tegen vrouwen en die vrouwen veinzen er plezier bij te hebben. Dat kijkgedrag beïnvloedt de kijker natuurlijk, zo laten de onderzoeken zien. Maar ook wie geweldarme of zelfs -loze porno kijkt, blijkt beïnvloed te worden en blijkt dientengevolge vrouwen met verbale overtuiging, drugs of alcohol tot seks te willen verleiden.

Bronnen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pornografie

http://www.vice.com/nl/read/een-gesprekje-met-een-advocaat-die-gespecialiseerd-is-in-extreme-porno

‘Extreme’ porn? The implications of a label. Steve Jones Porn Studies 1-13 | DOI: 10.1080/23268743.2016.1196011

http://www.hpdetijd.nl/2016-06-21/waarom-porno-gewelddadiger-wordt/

 

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge