Is porno kijken een vorm van ontrouw

Tolerantie ten aanzien van porno
Jongeren komen op jonge leeftijd in contact met porno

Wat “telt” als vals spelen voor een romantische partner? Het hangt ervan af wie je het

alcohol, blanket, celebration

Pexels (CC0), Pixabay

vraagt. Uit onderzoek blijkt dat mensen ontrouw op heel verschillende manieren definiëren. Er zijn echter dingen waar mensen het blijkbaar meer over eens zijn dan anderen.
Mensen zijn het bijvoorbeeld grotendeels eens dat seksuele omgang met iemand die niet je partner is, een vorm van overspel/bedrog is (ervan uitgaande dat je vanzelfsprekend bent overeengekomen monogaam met die partner te zijn).

Hetzelfde geldt voor het douchen met een andere persoon of het sturen van naaktfoto’s. Maar hoe zit het met alleen porno te kijken? Zien mensen dat meestal als een vorm van ontrouw? Een recente studie gepubliceerd in de Archives of Sexual Behavior biedt enig inzicht in deze vraag.
In deze studie onderzochten onderzoekers 392 Amerikaanse en 200 Spaanse universiteitsstudenten over hun seksuele attitudes en persoonlijkheden. Als onderdeel van deze enquête werd de deelnemers gevraagd om hun akkoord of niet akkoord te beoordelen met de volgende twee items.
“Ik zou het bekijken van seksueel expliciet materiaal (d.w.z.,” porno “) door mijzelf beschouwen als het bedriegen van mijn romantische partner.”
“Ik zou het bekijken door mijn romantische partner van seksueel expliciet materiaal (d.w.z.” porno “) zien als een vorm van mij te bedriegen.”


Uit de resultaten bleek dat de meerderheid van zowel Amerikaanse (73%) als Spaanse deelnemers (77%) het kijken naar porno niet als een vorm van bedrog beschouwde. Daarentegen was 14% van de Amerikaanse deelnemers onzeker, terwijl 13% zei dat het absoluut bedrog was (de cijfers voor Spaanse deelnemers waren respectievelijk 13% en 10%). Met andere woorden, ongeveer 1 op 10 deelnemers leek te denken dat het kijken naar porno gelijk staat aan het plegen van ontrouw.

Wie heeft de meeste kans om porno te beschouwen als vals spelen? De eigenschappen die werden geassocieerd met het bekijken van porno als een vorm van ontrouw waren:
· Uit de Verenigde Staten komen.
· Alleenstaand zijn.
· Geen porno-consument zijn.
· Minder tolerant zijn voor ontrouw.
· Meer negatieve attitudes tegenover porno hebben.
· Hoog zijn in jaloerse neigingen.
· Meer religieus zijn (alleen Amerikaanse deelnemers).
· Minder zelfrespect hebben (alleen Amerikaanse deelnemers).
Interessant is dat er geen verschillen naar voor kwamen op basis van geslacht of angst om te worden verlaten.
Het is natuurlijk belangrijk op te merken dat het slechts om een steekproef ging en niet representatief is voor de populatie, wat betekent dat het mogelijk is dat opvattingen over deze kwestie kunnen variëren in oudere en meer diverse bevolkingsgroepen.
Het betekent dat voor deze steekproef studenten voor het grootste deel pornografie niet als een vorm van ontrouw classificeren; echter, ongeveer 10-13% van hen doen dit wel. Daarnaast lijkt het erop dat er bepaalde soorten mensen zijn die meer geneigd zijn porno te zien als een vorm van ontrouw.

Bronnen

https://www.lehmiller.com/blog/2018/2/23/is-watching-porn-a-form-of-infidelity

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge