Porno en geloofsbeleving

Huidige generatie jongeren heeft minder seks
Mannen kijken minder porno na trouwen, vrouwen meer

Victoria_Borodinova (CC0), Pixabay

Vele mannen – ook gelovigen – zijn verslaafd aan internetporno. Ze bezoeken pornosites op hun werk en thuis. Stiekem, dat natuurlijk wel. Ze genieten ervan en ze schamen zich er tegelijk voor. En voelen zich schuldig tegenover God en hun vrouwen. Het kan opeens gebeuren. Je krijgt een onbekend mailtje en komt zo ongewild op een pornosite terecht. Of er flitst opeens zo’n site op het scherm als je op een onschuldig lijkende link klikt. En het pakt je.

Mensen die een aantal keer per week porno bekijken, komen makkelijker tot sterke religieuze gevoelens dan degenen die amper tot niet naar de oefeningen in erotisch voortplantingsgedrag kijken, zo moet blijken uit een Amerikaanse studie. Onderzoeker Samuel Perry vermoedt dat het sleutelwoord hier “schuldgevoelen” is, een gevoel dat zich omzet in compenseren door religiositeit. Volgens de krant The Independent, die over de studie bericht, is het resultaat van de studie “verrassend”.

“Zij die één of meer keren per week naar porno keken in 2006 verklaarden in 2012 vaker te bidden en vaker naar de kerk te gaan in vergelijking met zij die slechts één keer per maand of minder vaak naar porno keken”.

Tegenstrijdig?
Dit verrassende resultaat staat in contrast met andere bevindingen, die meer passen binnen de idee dat religie en pornografie niet bepaald hand in hand gaan. De nieuwe studie, die werd gepubliceerd in het vakblad Journal of Sex Research, stelt immers ook dat mensen die nooit naar porno kijken het meest devoot zijn en het minste twijfelen aan hun geloof.

Andere studies maken van het bekijken van porno een minder metafysische gebeurtenis. Eentje gepubliceerd in het Journal of Sex Research concludeerde het meer voor de hand liggende, dat mensen die nooit naar porno kijken het vroomst zijn. Dat was de teneur van alle voorgaand onderzoek: porno en geloof als omgekeerd evenredig. Dat sommigen naar religie grijpen als “boetedoening”, betekent niet dat je porno moet bekijken om in het systeem van biecht en zonde terecht te komen. Voor sommige frequente pornokijkers, aldus Perry, is porno zodanig gewoon geworden dat elk schuldgevoel weg is en de persoon met gemak gelovig én pornofreak kan zijn

Sommigen beroepen zich op hun geloof voor boetedoening, anderen zijn dwangmatig bezig met zowel porno als hun geloof. Maar meestal is de verhoogde geloofsbeleving aan een vorm van compensatie te wijten.


Slechts enkele keren per maand naar porno kijken, bleek mensen na verloop van tijd minder religieus te maken, met minder bidden en minder kerkbezoek.

Kijk op seksuele moraliteit
Deze resultaten verbazen professor Perry niet. “Voor religieuze Amerikanen is porno in strijd met hun visie op seksuele moraliteit. Dat is voor deze mensen een groot probleem, zeker als ze regelmatig naar porno kijken”.

Schuld
Dat mensen die één keer per week of vaker pornokijken minder twijfelen aan hun geloofsbeleving dan meer gematigde pornoconsumenten, heeft volgens Perry verschillende verklaringen. Die hebben meestal met een vorm van schuld vandoen.

Dwang
Sommigen beroepen zich op hun geloof voor boetedoening, anderen zijn dwangmatig bezig met zowel porno als hun geloof. Maar meestal is de verhoogde geloofsbeleving aan een vorm van compensatie te wijten. Een andere mogelijkheid is dat sommigen zo vaak porno hebben bekeken dat ze zich niet meer schuldig voelen dat te combineren met hun geloof.

Tanden poetsen
“Het kan dat zij die het meest naar porno kijken finaal in staat zijn porno en religie zodanig van elkaar te scheiden dat er geen spanning meer is. Voor hen is porno zo vanzelfsprekend geworden dat ze er zich niet meer schuldig bij voelen en ze het dagelijks doen, zoals hun tanden poetsen. Zo kunnen ze tegelijk heel religieus zijn”.

Eerder onderzoek toonde steevast dat gelovige mensen minder vaak naar porno kijken. Perry beklemtoont dat zijn studie niet aantoont dat religie ervoor zorgt dat mensen meer naar porno kijken. Maar wel dat je liefhebbers van porno vaker in de kerk aantreft dan je zou verwachten.

Studies spreken elkaar tegen. Verschillende onderzoeken laten zien dat pornogebruik,- en verslaving even aanwezig zijn onder christenen als niet-christenen. Bent u een christelijke man? Dan is de kans volgens stichting Rutgers WPF 80,9% dat u in de afgelopen maand nog porno gekeken heeft. Wanneer u geen christen bent (maar wel man), ligt dit percentage op 81,3%. Overigens ontwikkelt niet iedereen die porno kijkt een verslaving, slechts 3% is verslaafd. Opvallend is dat veel christenen van zichzelf vinden dat ze verslaafd zijn. Bij een Amerikaans onderzoek onder christelijke Bijbelschoolstudenten vond 60% van de mannen dat ze pornoverslaafd waren.

http://www.hln.be/hln/nl/35/Seks-Relaties/article/detail/2705395/2016/05/16/Kijk-jij-vaak-naar-porno-Dan-is-de-kans-groot-dat-je-gelovig-wordt.dhtml

http://www.knack.be/nieuws/belgie/periodieke-portie-porno-brengt-mensen-dichter-bij-het-geloof/article-belga-703651.html

http://www.theologieede.nl/geloof-versterkt-pornoverslaving/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge