Seks in beeld

Hoe jaloers ben jij in een relatie? Doe de test
Seks en romantiek in de generation W(h)at

OmarMedinaFilms (CC0), Pixabay

Drie kwart ouders vindt het hun taak om met hun kind over internetporno te praten, maar slechts weinigen doen dat effectief.
Onderzoekster Griet Geeraerts van de Universiteit Gent maakte een studie onder de naam “Seks in beeld. Praten ouders met hun kinderen over porno voordat internet het doet?”

Met de komst van het internet is porno heel toegankelijk geworden. Jonge kinderen kunnen ervan schrikken, pubers gaan er actief naar op zoek. In deze scriptie wordt onderzocht of Vlaamse ouders met hun kinderen over internetporno praten.
Daarnaast worden een,aantal factoren bestudeerd die mogelijk samenhangen met het al dan niet praten over internetporno, met name: de kennis die ouders hebben over het kijkgedrag van hun kinderen, de leeftijd van het kind en het geslacht van de ouder. Tot slot wordt gepeild naar de moeilijkheid die ouders ervaren om het gesprek rond internetporno aan te gaan en de nood aan concrete handvaten om hen daarbij te helpen.

Methode: Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden, wordt gebruik gemaakt van de resultaten van de grote online survey “SEKS IN BEELD”. In deze survey bevroegen studenten uit de Permanente Vorming Seksuologie van de Universiteit Gent, verschillende aspecten van internetpornogebruik in Vlaanderen.

Resultaten: Ook al vindt drie kwart van de ouders het hun taak om met hun kind over internetporno te praten, slechts weinig ouders doen dat effectief. Als ze het wel doen, hangt het samen met de kennis die ze hebben over het kijkgedrag van hun kind. Als er zeker geweten is dat het kind kijkt, wordt er het meest gesproken. Ook de leeftijd van het kind speelt een rol in het praatgedrag. Naarmate het kind ouder wordt, wordt er meer gesproken over internetporno. Het verschil tussen moeders en vaders in seksuele opvoeding dat in veel andere onderzoeken wordt gevonden, is niet zichtbaar als het gaat over praten over internetporno.

Tot slot geven de resultaten weer dat hoe moeilijker ouders het vinden om te praten over internetporno, hoe meer ze aangeven behoefte te hebben aan ondersteuning daarbij.
Besluit: Dit onderzoek toont aan dat er moet nagedacht worden over de manier waarop ouders het thema internetporno kunnen integreren binnen de seksuele opvoeding van hun kinderen. Daarom zullen de resultaten meegenomen worden naar het forum “Jongeren, Relaties en Seksualiteit”, de denktank van Sensoa die professionelen bij elkaar brengt om een kwalitatief RSV-beleid uit te denken.

Samengevat vond Griet
– dat weinig ouders effectief met hun kinderen over internetporno praten, ook al vinden ze dat dit eigenlijk tot hun taak als ouders behoort
– dat als ouders wel met hun kinderen over internetporno praten, het net die ouders zijn die een goed idee hebben van het kijkgedrag van hun kinderen
– dat in de gevallen dat ouders zeker weten dat hun kinderen naar internetporno kijken, er het meest met de kinderen over internetporno gesproken wordt
– dat hoe ouder het kind, hoe meer er over internetporno gesproken wordt
– dat als het over communiceren over internetporno gaat, er geen verschil is tussen moeder of vader, daar waar in andere onderzoeken naar seksuele opvoeding er meestal wel een verschil  gevonden wordt in aanpak tussen moeder en vader
– dat hoe moeilijker ouders het hebben om met kinderen over internetporno te praten, hoe meer ze vragende partij zijn om hulp van buitenaf te krijgen.

Lees hier het hele eindwerk

Bronnen

http://www.seksuologen-vlaanderen.be/?p=1168#more-1168

http://www.godelina.eu/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge