Seks in beeld

Vrouwen onderschatten afname vruchtbaarheid
Vrouwen kijken ook porno
roryranwellphoto

Bron : www.dailymail.co.uk Rorybanwellphotography2014 https://24.hu/elet-stilus/2016/01/26/meztelen-testtel-a-nemi-eroszak-ellen/

Seks in beeld is een onderzoek dat werd opgestart vanuit de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en de Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen van de Universiteit Gent.

Achtergrond

Het aanbod aan pornografische beelden is in onze maatschappij, mede door de opkomst van het internet, enorm toegenomen. Zowel mannen als vrouwen kijken naar porno. Ook bij jongeren valt het kijkgedrag niet te onderschatten. Er rust nog steeds een taboe op porno, maar jongeren gebruiken het om meer informatie te verkrijgen over seksualiteit. Hierin schuilt toch enige contradictie. In het kader van de Permanente Vorming Seksuologie willen we een beter zicht krijgen op hoe porno, meer bepaald internetporno, wordt beleefd door de Vlaamse bevolking. Verder willen we nagaan welke biologische, psychologische en socio-demografische factoren samenhangen met het gebruik van internetporno. Ten slotte willen we de plaats van internetporno binnen de relationele en seksuele vorming in kaart brengen. U kan deelnemen aan het onderzoek indien u 18 jaar of ouder bent.


Wat kunt u verwachten?

In wat volgt zullen wij u een vragenlijst voorleggen (ongeveer 30 minuten). Deze vragenlijst peilt naar relationele en seksuele ervaring en beleving, het gebruik van internetporno en de plaats van internetporno binnen de relationele en seksuele vorming. Daarnaast zullen enkele socio-demografische gegevens gevraagd worden. Mogen wij vragen om, indien u kiest voor een deelname, voldoende tijd te nemen voor het invullen van de volledige vragenlijst, gezien het onmogelijk is om gegevens tussentijds op te slaan en op een later moment te hervatten.

Vrijwilligheid en anonimiteit

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. U kan zich dan ook op elk moment uit het onderzoek terugtrekken zonder daarvoor een reden te moeten opgeven. U kan op elk tijdstip vragen stellen over het onderzoek. Het verwerken van de gegevens en het bewaren van de resultaten van het onderzoek verloopt strikt anoniem. In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de Belgische wet van 22 augustus 2002, zal u persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd. De bij het onderzoek betrokken medewerkers van de UGent, Prof. dr. Guy T’Sjoen (Guy.Tsjoen@UGent.be) en mevr. Els Elaut (Els.Elaut@UGent.be) waarborgen de privacy van de deelnemers en zorgen ervoor dat het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de verstrekte gegevens.

Goedkeuring onderzoek

Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan het UZ Gent in samenspraak met de Commissie voor Medische Ethiek van het UZ Leuven. In geen geval dient u de goedkeuring door de Commissie voor Medische Ethiek te beschouwen als een aanzet tot deelname aan deze studie.

Klik hier om de vragenlijst te starten

Zie ook internetpornoverslaving.

Bronnen

http://www.seksinbeeld.be/

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge