Tolerantie ten aanzien van porno

Porno kijken heeft grote milieukost
Is porno kijken een vorm van ontrouw

Er is een wijdverbreide overtuiging dat, als je genoeg porno bekijkt, je hersenen er een

Photo https://pixabay.com/users/Ben_Kerckx Ben_Kerckx

tolerantie voor zullen opbouwen, wat betekent dat je steeds extremere dingen zult moeten doen om seksueel opgewonden te worden en te blijven. Helaas is er niet echt overtuigend onderzoek gedaan om dit idee te ondersteunen of te weerleggen; echter, een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift Sexual Medicine suggereert dat het idee van porno dat een tolerantie-effect veroorzaakt waarschijnlijk een mythe is.

In deze studie onderzochten onderzoekers 2.035 mensen uit Kroatië die meldden dat ze het afgelopen jaar consumenten waren van “seksueel expliciete media” (de wetenschappelijke term voor porno). Deelnemers varieerden in leeftijd van 18-60 jaar, de meesten (58%) waren vrouwen, de meesten (58%) waren universitair geschoold en ongeveer de helft (48%) had een relatie.

Deelnemers werd gevraagd hoe opwindend ze 27 verschillende pornografische thema’s vonden, variërend van reguliere genres als ‘amateur’ en ‘vaginale seks’ tot niet-mainstream-thema’s als ‘fetish’ en ‘bizar of extreem’.

Het bleek dat de deelnemers die aangaven interesse te hebben in niet-reguliere porno, geneigd waren meer opgewonden te raken door alle categorieën porno (een bevinding die vooral gold voor mannen en voor niet-heteroseksuele vrouwen). Met andere woorden, degenen die werden gewekt door niet-reguliere porno werden ook nog steeds getriggerd door reguliere porno. Dit patroon is niet consistent met het idee van porno dat een “tolerantie” – of “verzadigings” -effect veroorzaakt.

Het is ook de moeite waard om op te merken dat degenen die werden geprikkeld door niet-reguliere porno niet rapporteerden dat ze minder seksueel tevreden waren, noch evalueerden ze hun seksuele interesses als minder gezond. Dus het leek niet zo te zijn dat mensen die werden gewekt door kinkyere dingen bezig waren met zelfstigmatisering.

Kortom, wat deze resultaten suggereren dat er geen bewijs is voor het idee dat mensen een tolerantie voor porno opbouwen die van hen verlangt dat ze meer en meer extreme dingen bekijken. Hoewel er enkele klinische gevallen zijn geweest van patiënten die beweren dat ze alleen kunnen worden getriggerd door extreme porno, is het waarschijnlijk dat wat we daar zien eerder uitzondering dan regel is. Ook kunnen we niet uitsluiten dat deze personen anders kunnen zijn dan de rest van de bevolking, omdat ze misschien eerder vastere en eng gedefinieerde seksuele interesses hadden.

Bronnen

Justin Lehmiller

https://www.lehmiller.com/blog/2018/2/5/can-you-build-up-a-tolerance-to-porn

Hald, G. M., Stulhofer, A., & Lange, T. (2017). Sexual Arousal and Sexually Explicit Media (SEM): Comparing Patterns of Sexual Arousal to SEM and Sexual Self-Evaluations and Satisfaction Across Gender and Sexual Orientation. Sexual Medicine.

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge