Zwitsers onderzoek : betrapte kinderporno-kijkers misbruiken waarschijnlijk niet

Porndemie? Dit is wat er echt is gebeurd met pornogebruik tijdens de pandemie
50% jongeren geconfronteerd met seksuele intimidatie in Belgische steden

Foto van Minja Radonja

Mannen die toegang hebben tot afbeeldingen van kinderpornografie en worden betrapt, zullen hoogstwaarschijnlijk niet overgaan tot seksueel misbruik van kinderen, zo blijkt uit een onderzoek uit Zürich.

Uit het onderzoek van de psychiatrisch-psychologische dienst van het kanton Zürich blijkt dat de aanhouding voor deze misdaad en het voor de rechter verschijnen een sterk afschrikkend effect heeft.

Onderzoekers evalueerden de zaken van 231 mannen in het kanton Zürich die werden vervolgd voor het bezit van of het downloaden van pedofiel materiaal van internet. De studie werd gepubliceerd in het tijdschrift BMC Psychiatry.

De mannen werden geïdentificeerd als onderdeel van het onderzoek “Genesis”  De helft werd veroordeeld voor het bezit van kinderporno, terwijl de andere helft werd vrijgesproken. De laatste groep waren lichtere consumenten van het illegale materiaal of konden een verklaring voorleggen van het bezit.

De wetenschappers probeerden vast te stellen of deze consumenten van kinderpornografie waarschijnlijk seksuele delicten met lichamelijk contact zouden plegen.

Frank Urbaniok, Jérôme Endrass en Astrid Rossegger onderzochten de strafregisters van gebruikers van kinderpornografie vóór 2002 en controleerden hoe hun dossiers waren geëvolueerd in de zes jaar sinds de start van het strafrechtelijk onderzoek.

Risico factor

Slechts één procent van de groep was eerder veroordeeld voor een zedendelict met lichamelijk contact en geen van hen werd daarna veroordeeld voor een dergelijk delict.

De resultaten toonden aan dat voor mannen zonder eerdere veroordeling het bekijken van kinderpornografie geen risicofactor was voor het plegen van seksueel geweld tegen kinderen, vertelde Endrass.

“Aangezien zeer weinig van hen een criminele geschiedenis van kindermishandeling hadden en geen van hen recidiveerde, gaan we ervan uit dat het consumeren van kinderpornografie op zich geen risicofactor is voor mensen die geen “hands on” delicten hebben gepleegd, met andere woorden geen kinderen hebben aangerand voordien.”

Endrass benadrukte echter dat kinderpornografie hierdoor geen slachtofferloos misdrijf werd. “Natuurlijk zijn er slachtoffers. Het is niet alleen een misdrijf om kinderpornografie te consumeren, er zat een zeer ernstig misdrijf achter de productie van het materiaal”, zei hij.

Geen pedofielen”

De onderzoekers waren verrast dat de meeste “Genesis”-mannen, die zich registreerden bij een online distributeur van kinderpornografie en voor afbeeldingen betaalden met een creditcard, geen actieve pedofielen waren.

“We weten dat voor kinderverkrachters het consumeren van kinderpornografie een zeer belangrijke risicofactor is voor recidive, maar deze groep is anders”, legt Endrass uit.

Maar hoe zit het met de gevallen die nooit aan het licht zijn gekomen? De ‘donkere figuur’ waarnaar door criminologen en sociologen wordt verwezen om de hoeveelheid niet-aangegeven of onontdekte misdaad te beschrijven, die de betrouwbaarheid van misdaadstatistieken in twijfel trekt.

Het ‘dark number’ is een groot probleem als het gaat om zedendelinquenten. Het officiële recidivecijfer voor zedendelinquenten is erg laag en veel mensen denken dat dit komt door een aantal niet opgespoorde gevallen van kindermisbruik en downloaden van kinderporno maar omdat het onbekende cijfers zijn, weten we het gewoon niet.

Wat betreft het profiel van de mannen die bij de steekoperatie werden betrapt, lijken de meesten “sociaal zeer goed geïntegreerd” te zijn. Een derde van de daders was getrouwd en een op de vier had kinderen.

“Ze waren hoger opgeleid dan gemiddeld, hadden vaker de Zwitserse nationaliteit, 45 procent was universitair afgestudeerd. Deze mannen hadden goede banen en een aanzienlijk deel van hen had een professionele IT-achtergrond”, onthulde Endrass.

De onderzoekers denken dat de schok van het politieoptreden en de daaropvolgende juridische procedures een belangrijke rol hebben gespeeld bij het voorkomen van toekomstige recidive.

Bronnen

https://www.swissinfo.ch/eng/child-porn-viewers–unlikely-to-abuse-/996966

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge