België voert onderzoek naar geronselde zwakbegaafde meisjes

Omzet prostitutie in België geraamd op 870 miljoen euro
Seksuele gezondheid vluchtelingen

Photo by Mia Harvey

Ook in België worden zwakbegaafde meisjes die in een instelling zitten, in de prostitutie gelokt door zogenaamde ‘loverboys’. Dat vertelde Stef Janssens van Myria, de onafhankelijke Nationale Rapporteur voor Mensenhandel. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen bevestigt intussen dat naar het fenomeen in België al onderzoek gevoerd wordt.

Vrijdag kwam in Nederland aan het licht dat sinds 2013 minstens 76 meisjes en vrouwen uit instellingen in de prostitutie werden gepraat. Daarop meldde Myria dat hetzelfde ook in België gebeurt.

 

Vandeurzen liet weten dat hij aan Child Focus enige tijd geleden al gevraagd heeft om het fenomeen in kaart te brengen.

‘Child Focus onderzoekt hoe groot dat fenomeen is in Vlaanderen, hoe het gerecht optreedt en welke strategieën er bestaan bij de politie, welke expertise er bestaat om slachtoffers te beschermen, en wat voor aanpak we voor dat fenomeen moeten organiseren’, aldus Vandeurzen aan VRT. Daarvoor kreeg Child Focus bovendien de nodige expertise en financiële middelen ter beschikking, geeft de minister nog mee.

Ook in Nederland is er een probleem.

Zeker 76 meisjes en vrouwen met een verstandelijke beperking zijn sinds 2013 in de prostitutie beland in Nederland. Ze werden geronseld terwijl ze in een inrichting zaten voor zwakbegaafden, blijkt uit onderzoek van het EO-televisieprogramma ‘Dit is de Dag Onderzoek’.

Het programma deed een inventarisatie onder ruim negentig advocaten in Nederland die gerechtigd zijn slachtoffers van mensenhandel bij te staan. Daaruit blijkt dat er 76 slachtoffers zijn van ronselaars die voor de rechter moesten verschijnen. Volgens Nationaal Rapporteur Mensenhandel Corine Dettmeijer gaat het slechts om het topje van de ijsberg, omdat er meestal geen aangifte wordt gedaan door slachtoffers.

Bronnen

http://www.standaard.be

https://www.demorgen.be/buitenland/zwakbegaafde-meisjes-en-vrouwen-uit-instellingen-geronseld-voor-prostitutie-b2bd6b0d/

https://www.hln.be/nieuws/buitenland/zwakbegaafde-meisjes-en-vrouwen-uit-instellingen-geronseld-voor-prostitutie~a2bd6b0d/

https://www.hln.be/nieuws/buitenland/ook-belgische-zwakbegaafde-meisjes-geronseld-voor-prostitutie~af5b2bf7/

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2458508

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge