Omzet prostitutie in België geraamd op 870 miljoen euro

Vormt prostitutie een buffer tegen zedenmisdrijven?
België voert onderzoek naar geronselde zwakbegaafde meisjes

responsivevoice_button voice=”Dutch Female” buttontext=”Tekst voorlezen”]

Voor een onderwerp dat min of meer op straat ligt, wordt er bar weinig wetenschappelijk onderzoek naar prostitutie gedaan. Hoeveel prostituees er zijn, hoeveel mannen regelmatig naar de hoeren gaan en hoeveel geld er in om gaat: we moeten het doen met schattingen.

Bron www.pixabay.com Calinfdp

Het is altijd moeilijk geweest de verdiensten van sekswerkers te bepalen. Men moet bijvoorbeeld onderscheid maken tussen de prijzen die klanten betalen en het bedrag dat van deze betalingen bij de prostituee terecht komt. Daarnaast moeten sekswerkers altijd afdrachten doen en kosten maken.

Prostitutie genereert in België een omzet van naar schatting ruim 870 miljoen euro. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven, zo deelt de Nationale Bank vrijdag mee.

Ruim de helft van de omzet uit prostitutie is het gevolg van ‘escort en private dienstverlening’. Raamprostitutie vertegenwoordigt ruim een zesde (bijna 149 miljoen euro), terwijl massagesalons en ‘clubs en bordelen’ elk meer dan 10 procent voor hun rekening nemen (respectievelijk 119 en 90 miljoen euro). Prostitutie door mannelijke sekswerkers heeft een geraamde omzet van zowat 30 miljoen euro.

De toegevoegde waarde van de prostitutie in België komt naar schatting uit op ruim 653 miljoen euro. Dat is dubbel zoveel als vorig jaar was geraamd. ‘De belangrijkste oorzaak voor dit verschil is de nieuwe raming van het segment ‘escort en private dienstverlening’ dat sterk onderschat werd in de oude methodologie’, aldus de Nationale Bank.

Onderzoekers naar hoerenbuurten

Prostitutie wordt sinds vorig jaar opgenomen in de nationale rekeningen. De nieuwe berekening werd ontwikkeld door de KU Leuven.

De onderzoekers trokken daarvoor onder meer een vijftigtal keer naar de hoerenbuurten in Antwerpen, Brussel, Gent, Luik, Seraing en Oostende, zo blijkt uit hun rapport. Ze namen voor hun studie ook beelden van klantenbezoek, maar die beelden werden na codering gewis.

Jaarlijks spenderen Belgen 430 miljoen euro aan prostituees schrijft in 2014 HLN.  Dit komt doordat meer dan een half miljoen mannen gemiddeld 15 keer per jaar naar voornamelijk raamprostituees of privéclubs gaan. Onderzoekers van de Nationale Bank ontdekten dat illegale praktijken als drugs, prostitutie en smokkel de Belgische economie doen groeien met 1,3 miljard euro.

Uit de ramingen blijkt dat prostitutie, drugshandel en smokkel het Belgische bbp verhogen met 0,37 procent. Dat is meer dan in Duitsland (+0,1 procent), maar minder dan in Nederland (+0,4 procent), het Verenigd Koninkrijk (+0,7 procent) en Italië (+1 procent).

Het INR raamt dat prostituees die in België een vaste woonplaats hebben in 2010 424 miljoen euro omzet draaiden. Nog eens 42 miljoen euro wordt verdiend door prostituees die niet permanent in ons land wonen – officieel valt dat onder de noemer ‘import’. De kosten die prostituees maken worden van de Belgische omzet afgetrokken, wat een toegevoegde waarde oplevert van 305 miljoen euro.

De Nationale Bank kreeg van Europa de opdracht de illegale economie, waaronder prostitutie, drugshandel en smokkel, van België in kaart te brengen. Vrijwillige prostitutie is niet illegaal in ons land, maar pooierschap wel. Toch heeft Eurostat, het statistisch bureau van Europa, beslist dat enkel de legale prostitutie moet meegerekend worden.

Frequentie

Om te berekenen hoeveel waarde prostitutie toevoegt aan onze economie, is de Nationale Bank van een opvallende stelling vertrokken. Namelijk dat 10 procent van de Belgische mannen tussen 18 en 65 jaar een ‘hoerenloper’ zou zijn. Gemiddeld zou hij 15 keer per jaar een prostituee bezoeken. Meestal kiest hij voor vrouwen die hun diensten aanbieden in een vitrine (45 procent) of in een club/bar (27 procent). Op basis van de prijs per dienst en de kosten voor de prostituee komt de Nationale Bank tot een bedrag van 305 miljoen euro. Het totale bedrag dat mannen jaarlijks achterlaten bij hun prostitutiebezoeken wordt geschat op 430 miljoen euro.

Prostitutie is niet de grootste illegale uitgavenpost van de Belgen, we geven 535 miljoen uit aan drugs als cannabis, xtc, amfetamines, cocaïne en heroïne. De Nationale Bank geeft toe dat het om ramingen gaat omdat het niet makkelijk is om deze illegale praktijken in kaart te brengen.

Moeilijke cijfers
Bronnenmateriaal daarover bestaat niet. Daarom werd er een beroep gedaan op gegevens van de politie, hulporganisaties en wetenschappelijke instituten.

In Nederland zijn er naar schatting 30.000 prostituees. Prostitutie komt in verschillende vormen voor. Er zijn 9.000 vrouwen die achter het raam zitten. In de gesloten clubs werken ongeveer 12.000 vrouwen. Nog eens 4.500 vrouwen tippelen op straat.
Heel moeilijk te achterhalen is tenslotte de groep escortmeisjes. Het gaat hier om enkele duizenden vrouwen. Al deze vrouwen samen maken een omzet van ruw geschat 450 miljoen euro.

Lees ook Prostitutie & mensenhandel een rapport rond prostitutie, omzet en mensenhandel.

Bronnen

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150925_01886567

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/omzet-prostitutie-in-belgie-geraamd-op-870-miljoen-euro~a48fdf3a/

https://www.hln.be/nina/seks-relaties/zo-veel-belgen-bezoeken-elke-maand-een-prostituee~ac7e6456/

http://www.standaard.be/cnt/dmf20140930_01295582

https://www.scholieren.com/werkstuk/14147

https://www.jobat.be/nl/artikels/hoeveel-brengt-prostitutie-in-belgie-jaarlijks-op/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge