Sekswerkers op de Amsterdamse wallen: Drukte en toerisme

De waarheid over de clitoris: waarom deze niet alleen is gebouwd voor plezier
Mannen doen te weinig aan hun seksuele gezondheid

Museum Love Castle Korea

De afgelopen jaren is er veel discussie ontstaan omtrent de drukte en het toerisme in het Wallengebied. Als gevolg van het Coalitieproject 1012 is het raamprostitutiegebied namelijk flink in omvang ingeperkt. Door deze veranderingen in de buurt is het Wallengebied ook sterk qua karakter veranderd, waardoor een ander type bezoeker naar een kleiner gebied komt. Dit alles heeft geleid tot klachten van bewoners over de drukte en en het toerisme op de Wallen komen.

Zo wordt er gesproken van een ‘urban jungle’.
Volgens burgemeester Halsema zou het etaleren van kwetsbare vrouwen niet meer van deze tijd zijn en kwam met enkele harde maatregelen om het toerisme in te perken en bewoners tevreden te houden. Tevens liet ze weten aan een toekomstvisie voor de Wallen te werken waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de sekswerkers. Wethouder Udo Kock stelde zelfs dat sekswerkers niet gezien mogen worden als toeristische attractie toen hij het verbod op rondleidingen in het Wallengebied aankondigde.

Tot op heden zijn de sekswerkers echter niet betrokken geweest bij het beleid wat de gemeente gevoerd heeft, noch bij de ontwikkeling van de toekomstplannen van de burgemeester. Om deze reden hebben sekswerkers op de Wallen hun eigen belangenvereniging opgericht onder de naam Red Light United. Red Light United onderzoek uitgevoerd onder 170 sekswerkers op de Wallen, om te onderzoeken hoe sekswerkers de drukte en het toerisme, en wat de impact daarvan is op hun werk en wat er volgens hen anders moet.

 

Uit een onderzoek van Red Light United blijkt dat bijna driekwart van de sekswerkers op de Wallen het gebied helemaal niet te druk vindt, en 60% vindt het gebied zelfs minder druk geworden. Tevens blijkt dat tweederde van de sekswerkers helemaal niet vindt dat er te veel toeristen zijn, en bijna driekwart van de sekswerkers vindt het toerisme juist goed voor hun business. Dit komt vooral omdat de klandizie van sekswerkers voornamelijk uit toeristen bestaat en ook de voorkeur heeft voor de meeste sekswerkers. Sekswerkers willen dus beslist niet minder toeristen, maar juist meer toeristen, maar dan wel toeristen die wat meer te besteden hebben.

Wel merkt iets meer dan de helft van de sekswerkers dat de inkomsten gedaald zijn. Dit komt echter niet doordat het te druk is op de Wallen of omdat er te veel toeristen zijn, vooral omdat mensen te weinig geld hebben, en er te veel mensen met kinderen rondlopen. Kortom, het gebied trekt door de veranderingen in de buurt nu de verkeerde toeristen aan, namelijk low budget toeristen en gezinnen met kinderen.

Sekswerkers willen daarom dat de buurt haar oude karakter weer terug krijgt, door meer ramen te openen in het Wallengebied, en ze willen dat de gemeente meer gaat doen om de stad te promoten onder de juiste type toeristen, namelijk mensen met een groter budget. Tevens willen sekswerkers dat er een verbod komt op het fotograferen en filmen van sekswerkers, alsmede dat de gemeente iets doet aan het respectloze gedrag van sommige bezoekers.

Sekswerkers zijn echter geen voorstander van maatregelen die leiden tot minder toeristen in het gebied.
Op basis van dit onderzoek hebben de onderzoekers een aantal aanbevelingen voor de gemeente:
– Stop met de hetze tegen het toerisme op de Wallen
– Stop het sluiten van ramen en open meer ramen op de Wallen maar verplaatst prostitutie niet
– Sta langere openingstijden voor kroegen en sekswinkels toe
– Verbied het fotograferen en filmen van sekswerkers middels de APV
– Promoot de stad meer onder toeristen met een groter budget
– Communiceer duidelijk naar toeristen wat wel en niet gewenst is op de Wallen
– Verbied rondleidingen niet, maximaliseer naar 10 personen per groep en introduceer een keurmerk
– Zorg voor betere handhaving en een terugkeer van een politiebureau in het Wallengebied
– Sta online adverteren voor sekswerkers achter het raam toe
– Ga in gesprek met sekswerkers en betrek hen nauw bij het beleid

Lees hier het volledige onderzoeksrapport

Bronnen

Onderzoeksrapport Red Light United

https://blog.badabings.be/amsterdamse-sekswerkers-willen-op-de-wallen-blijven/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge