Stereotypen over sekstoerisme achterhaald

Tika geeft sekszorg aan personen met een handicap
25% zwangerschappen eindigt in abortus

Sekstoerisme is toerisme gericht op seksuele ontspanning. De redenen om seks in een

Photo by Patrick Malleret

ander land te zoeken kunnen zijn:

-andere morele regels of wetgeving
-minder naleving van de wet
-grotere anonimiteit of privacy
-voorkeur voor bepaalde etnische groepen
-voorkeur voor seks in een ander klimaat
-relatief goedkope diensten
-(meer) mogelijkheid tot prostitueebezoek of meer keuze.

Populaire seksbestemmingen zijn onder andere Amsterdam, Brazilië, Thailand, Cambodja, Filipijnen en Afrika (Gambia, Kenia). Sekstoerisme is in feite hetzelfde als prostitueebezoek, met als verschil dat men zich een reis getroost om dit te kunnen verwezenlijken. Bepaalde vormen van sekstoerisme zijn echter omstreden omdat er minderjarigen bij betrokken zijn, de seks onveilig geschiedt, of de prostituee letsel oploopt. Bovendien worden de prostituees vaak in de prostitutie gedwongen en uitgebuit door mensenhandelaren.

Uit een nieuw rapport blijkt dat de stereotypen over sekstoerisme achterhaald zijn. ‘De dader is niet altijd een rijke blanke toerist.’ Mensen die afreizen naar het buitenland en daar in de prostitutie seks hebben met minderjarigen, zijn vaak geen pedofielen. Meestal zijn het zogenaamde ‘gelegenheidsdaders’, die helaas denken er wel mee weg te komen….

Sekstoerisme wordt vaak geassocieerd met kinderprostitutie. Het aantal kindprostituees wordt wereldwijd geschat op 2 miljoen. In Thailand schat men dat 40% van de prostituees minderjarig is. In Cambodja zou dit 33% zijn. India zou 1.2 miljoen kinderprostituees tellen; meer dan de helft van het totaal aantal kinderprostituees wereldwijd. Vanwege de armoede wordt de hand gelicht met de seksuele moraal.

Bovendien worden overheid en de politie vaak door seksbazen of de sekstoeristen zelf omgekocht zodat ze de andere kant opkijken wanneer ze iemand betrappen en de kinderprostitutie oogluikend tolereren. Wanneer het toch tot een arrestatie en een rechtszaak komt durven veel ouders en kinderen niet te getuigen uit schaamte of angst voor represailles, waardoor justitie in bewijsnood komt en de sekstoerist vrijuit gaat. [bron?]

Een deel van de sekstoeristen die van minderjarige prostituees gebruikmaken, hebben een pedofiele geaardheid en plannen de reis met het doel seksueel contact met minderjarigen te hebben. Pedofielenorganisaties of -netwerken zouden zelfs ondergronds als ‘reisbureau’ of ‘reisgids’ optreden. In werkelijkheid betreft dit echter een minderheid van de kindersekstoeristen.

De daders en slachtoffers van kindersekstoerisme zijn veel uiteenlopender dan vaak wordt aangenomen, blijkt uit het rapport Offenders on the move dat werd opgesteld door meer dan 70 organisaties en medegefinancierd werd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

‘Het is allang niet meer de rijke blanke pedofiel die naar Zuidoost-Azië reist’, meldt NOS. Dader en slachtoffer zijn namelijk steeds vaker afkomstig van hetzelfde continent. Zo zijn het vooral Japanners en Chinezen die zich vergrijpen aan kinderen. De typische dader bestaat dus niet, het kan gaan om toeristen, expats of zakenreizigers, maar ook vrijwilligers zijn soms schuldig aan kindermisbruik. ‘De Sekstoeristen zijn meestal geen pedofielen, maar gelegenheidsdaders.’

En niet alleen meisjes die opgroeien in armoede lopen gevaar, ook jongens zijn geregeld het slachtoffer. ‘Er bestaat niet één groep slachtoffers, alle jongeren hebben hun eigen verhaal en identiteit, al hebben ze één ding gemeenschappelijk: hun kwetsbaarheid’, klinkt het. ‘Spijtig genoeg schiet de maatschappij daar tekort en garandeert ze niet de veiligheid waar deze kinderen recht hebben. Bovendien bestaat er zelden hulp voor slachtoffers om nadien hun leven weer op de rails te krijgen.’

De kans dat kinderen slachtoffer worden van seksuele uitbuiting is toegenomen doordat de enorme groei van de toeristische sector de afgelopen 20 jaar. Ook door het internet is het kindermisbruik de laatste 20 jaar sterk gestegen. “Zelfs de meest afgelegen delen van de wereld worden nu bezocht voor plezier of werk”, aldus Defence for Children. De meeste daders waren volgens de organisatie niet van plan een kind te misbruiken. “Ze doen het omdat de gelegenheid zich voordeed en ze het gevoel hebben ermee weg te kunnen komen.”

De typische dader bestaat dan ook niet, concludeert Defence for Children. Zo maken onder meer toeristen, vrijwilligers, expats en zakelijke reizigers zich schuldig aan kindermisbruik. Het internet en mobiele communicatie hebben gezorgd voor een toename in het aantal misbruik zaken.

Turkije en Portugal

Mensen kunnen vandaag eenvoudiger en anoniemer een verre reis boeken. ‘Zelfs de meest afgelegen delen van de wereld worden tegenwoordig bezocht.’ Er is dan ook een verschuiving zichtbaar: vooral in Portugal, Oekraïne, Moldavië en Turkije is er een toename van sekstoerisme.

‘Een andere aanpak om het probleem aan banden te leggen, is dan ook nodig’, schrijven de onderzoekers. ‘Want met sommige Westerse landen zijn er afspraken gemaakt om de daders te straffen. Maar Aziatische plegers komen te vaak weg zonder vervolging.’ Concreet pleiten de organisaties voor een betere uitwisseling van gegevens en een wereldwijde database van veroordeelden. Daarnaast zijn betere afspraken met internetproviders om kindermisbruik te bestrijden, onontbeerlijk. (AVE)

Bronnen

http://www.knack.be/

http://seks.blog.nl/gevaarlijke-gekken/2016/05/13/daders-seksueel-misbruik-kinderen-in-buitenland-vaak-geen-hard-core-pedos

http://www.telegraaf.nl/buitenland/25785955/___Sekstoerist_vaak_geen_pedo___.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sekstoerisme

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge