Vormt prostitutie een buffer tegen zedenmisdrijven?

Een legalisering van prostitutie?
Omzet prostitutie in België geraamd op 870 miljoen euro

Photo by Christiana Rivers

Het is een heet hangijzer. Houden sekswerkers door hun werk seksdelinquenten tegen of zorgt prostitutie juist voor meer criminaliteit?
In Groot Brittannië is een studie gepubliceerd die het eerste zou bewijzen.

‘Prostitutie moet zo spoedig mogelijk uit de criminele hoek. Het is de oplossing voor de grotere seksbehoefte van mannen en kan het aantal seksmisdrijven doen dalen……’
Dat is de uitslag van een onderzoek Institute of Economic Affairs nadat Amnesty International aankondigde de seksindustrie juist te willen criminaliseren.

Het inperken van vrouwenhandel werkt niet en kost bakken met geld. Daarbij zou sekswerk helemaal geen negatieve gevolgen voor vrouwen hebben.
Het onderzoek veronderstelt dat mannen een constant ‘seksueel tekort’ hebben dat het beste bevredigd kan worden in een gecontroleerde omgeving.

Hoogleraar sociologie en auteur Catherine Hakim vindt dat er een voorbeeld genomen moet worden aan Spanje. Prostituees kunnen daar ongestraft hun werk doen en het land heeft een bijzonder laag verkrachtingscijfer.

Het strafbaar maken van hoerenloperij zorgt er volgens haar niet voor dat het verdwijnt, alleen dat het ondergronds gaat. Met alle gevaarlijke gevolgen van dien voor de sekswerkers. “Decriminalisatie is de enige juiste stap voorwaarts.”

Ook Amnesty International maakte een statement hieromtrent.

Het vraagt om streng in te grijpen bij alle vormen van gedwongen prostitutie, maar wil geen strafbaarstelling van klanten van prostituees. Het roept op om de maatschappelijke positie van vrouwen te verstevigen, zodat ze niet uit financiële noodzaak in de prostitutie stappen. Daarnaast wil het ook de positie van de prostituees versterken door ervoor te zorgen dat ze hun mensenrechten kunnen uitoefenen.

Deze visie bevat op het eerste zicht veel positieve elementen (cf. Katleen Peleman en

Bron Nils Hamerlinck, Flickr, CC)

Martine Claeyssens van PasOp in DWM, 14/8), maar roept ook negatieve reacties op (Vrouwenraad in DS 12/8; Evie Embrechts en Ellen Satie respectievelijk op 19 en 20/8 in DWM). De tegenstand focust vooral op het gegeven dat Amnesty niet pleit voor het uitbannen van prostitutie en het vervolgen van klanten, maar de rechten van prostituees centraal stelt.

De intentieverklaring van Amnesty deed zo het sluimerende debat over de criminalisering / decriminalisering / legalisering… van prostitutie opflakkeren. Daarin staan verschillende visies tegenover elkaar. Sommigen willen prostitutie volledig bannen. Hierin past de recente oproep van de Europese Vrouwenlobby (in België gesteund door onder meer de Nederlands- en Franstalige Vrouwenraad) om naar Zweeds voorbeeld het kopen van seks strafbaar te maken, zodat klanten van prostituees vervolgd kunnen worden. Einddoel is een prostitutievrije Europese Unie. Andere, veel dunner gezaaide stemmen, pleiten ervoor om een wettelijke kader uit te werken voor sekswerk (wat ten dele in Duitsland en Nederland gebeurde) zodat de prostitutie (bijna) een bedrijfstak als een andere wordt. Tussen die twee uitersten zijn er verschillende tussenposities, waaronder die van Amnesty. Want alhoewel veel verslaggevers en opiniemakers berichten dat Amnesty pleit voor de legalisering van prostitutie, is dat niet het geval. Amnesty beperkt zich tot decriminalisering, volgens het principe dat prostituees en hun klanten in principe niet strafbaar zijn, en al wie misbruik maakt, bijvoorbeeld pooiers en mensenhandelaars, wel. Het spreekt zich uitdrukkelijk niet uit voor (of tegen) een wettelijk kader rond prostitutie. Legaliseren en decriminaliseren zijn dus geen synoniemen.

Bronnen

http://seks.blog.nl/betaalde-seks/2015/08/08/vormt-prostitutie-een-buffer-tegen-zedenmisdrijven

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/08/26/decriminalisering-van-prostitutie

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge