Australische scholen en holebi gerelateerde discriminatie van leraren

HPV vaccin leidt niet tot meer risicovolle seks
Alcohol en seks bij studenten

www.flickr.com

Jonge Australiërs met verschillende achtergronden zijn nadrukkelijk : ze ondersteunen geen discriminatie van LGBTIQ leerkrachten in het onderwijs.
Een team van onderzoekers van de Australian National University (ANU), Deakin University en Monash University ondervroeg meer dan 1.200 Australische tieners. Men deed ook ook enquête-interviews  met 30 tieners. (Mary Lou Rasmussen, Andrew Singleton, Anna Halafoff, Gary D Bouma)

Uit het onderzoek bleek dat tieners sterk voorstander zijn van het recht van religieuze mensen om hun geloof te uiten. Maar ze waren ook overwegend voorstander van de opname van LGBTIQ leerkrachten in het onderwijs. Men vond bovendien dat 80% van de ondervraagde Australische tieners gelooft dat seksuele voorlichting informatie moet bevatten die relevant is voor LGBTIQ-mensen en 84% vindt dat leerlingen van secundaire scholen de mogelijkheid moeten hebben om elke seksuele of genderidentificatie uit te drukken.

In interviews na de  enquête vroeg men de 30 tieners wat ze dachten over religieuze redenen om bijvoorbeeld homo’s of lesbiennes te weigeren als leerkracht. Meer in het bijzonder wilde men weten of ze akkoord waren dat sommige scholen mogen discrimineren in relatie tot wat er op school wordt onderwezen en hoe personeel in dienst wordt genomen overeenkomstig de religieuze opvattingen van scholen.


De meerderheid van de geïnterviewde jongeren was zich niet bewust van het bestaan ​​van religieuze opvattingen hieromtrent. Verrassing en shock waren veel voorkomende reacties op het horen ervan. Eén deelnemer merkte op: “Je kunt nog steeds geloven dat homo zijn verkeerd is, maar je moet niet in staat zijn iemand alleen te ontslaan op basis van het feit dat ze homo zijn.”

Uit het onderzoek komen drie belangrijke aanbevelingen over hoe scholen moeten omgaan met discriminatie op basis van geslacht en seksuele diversiteit:
1. de school moet een publiekelijk beschikbaar beleid hebben, waarin haar standpunt met betrekking tot de kwestie wordt geschetst, en wordt uitgelegd hoe het beleid zal worden gehandhaafd
2. de school moet een kopie van het beleid schriftelijk verstrekken aan alle werknemers, toekomstige werknemers, studenten, aankomende studenten en de ouders van alle huidige en toekomstige studenten
3. met betrekking tot studenten moet de school rekening houden met de belangen van het kind als primaire overweging bij haar acties.

In een recent rapport over de ervaringen van LGBTIQ-leerkrachten met discriminatie op de werkplek en achterstand werd vastgesteld dat een hoog percentage leraren op school werd gediscrimineerd in Australië.

Een rapport gepubliceerd door het South Australian Law Reform Institute in 2015 bevatte inzendingen van lesbische en homoseksuele leraren in religieuze scholen in Zuid-Australië. Ze vertelden een levend dubbel leven te leiden, in constante angst te leven om te worden buitengesloten en hun baan te verliezen.

Een onderzoek onder lesbische en homoseksuele leraren in Australië vond dat homofobie vaker op openbare scholen werd gemeld.
Veel leraren die zich identificeren als LGBTIQ hebben homofobie ervaren op de werkplek.

Sommige religieuze scholen van verschillende denominaties blijven het principe ondersteunen dat leraren zich moeten houden aan specifieke karakter- en waardeverklaringen inzake de identiteit van de school om te worden benoemd. Dergelijke uitspraken zijn over het algemeen niet expliciet over seksuele en genderdiversiteit die onverenigbaar zijn met de missie van een school. Maar onder seksuele en gender-diverse leraren is er een sterke perceptie dat sommige scholen deze verklaringen gebruiken om bepaalde groepen van leraren  effectief uit te sluiten.

Bronnen

http://theconversation.com/theres-no-argument-or-support-for-allowing-schools-to-discriminate-against-lgbtiq-teachers-104765

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge