Eén keer seks per week is genoeg om als koppel gelukkig te zijn

Geschikte spermadonor moet aan hoge eisen voldoen.
Met kleinere borsten gelukkiger

Seks zorgt voor een gelukkiger koppel volgens sociaal psychologen, en je hoeft het niet

Photo by Vidar Nordli-Mathisen

eens zo vaak te doen.  Heel wat studies en de daaruit voortvloeiende artikelen en zelfhulpboeken beweren dat meer seks gelijk staat aan meer geluk, maar dat is niet het geval, zegt een nieuwe studie  die hoopt dat dit ook in artikelen en zelfhulpboeken terecht komt. Als je nooit seks hebt, heb je waarschijnlijk een hekel aan elkaar en niemand is blij, maar jezelf dwingen om het minstens drie keer per week te doen zal u niet drie keer zo gelukkig maken als dat je het één keer doet.

Men verzamelde data  van 30.000 Amerikanen over meer dan vier decennia en hoewel het men het moeilijk als een oorzakelijk verband kan onderzoeken bleek dat gelukkige mensen niet absoluut meer seks hadden.
De onderzoekers analyseerden antwoorden op een enquête over de seksuele frequentie en algemene geluk bij meer dan 25.000 Amerikanen (11.285 mannen, 14.225 vrouwen) die de Algemene Social Survey ingevuld hadden. Het tweejaarlijkse onderzoek duurde van 1989 tot 2012, uitgevoerd door de Universiteit van Chicago, betrof het hele land en bestreek een breed scala van sociologische kwesties, met inbegrip van vragen over ras, relaties, religie en seks.

Voor paren bleek het hebben van seks geluksgevoelens met zich mee te brengen, maar als het meer dan één keer per week gebeurde, was men niet gelukkiger. De enquêtes melden dat de meeste koppels de neiging hadden om gemiddeld ongeveer een keer per week seks te hebben.

Ondanks de typische stereotypen dat mannen altijd meer seks willen  en ouderen minder seks hebben, was er geen verschil in de bevindingen op basis van geslacht, leeftijd of lengte van de relatie.

Seks kan sterker worden geassocieerd met geluk dan geld. De onderzoekers deden ook een online enquête met 335 mensen (138 mannen, 197 vrouwen) die een lange termijn relatie hadden en vond vergelijkbare resultaten als de eerste studie. Deze deelnemers werden ook gevraagd naar hun jaarlijks inkomen, en er was een groter verschil in geluk tussen mensen die seks  minder dan een keer per maand hadden in vergelijking met mensen die seks een keer per week  hadden dan tussen mensen die een inkomen van $ 15,000- $ 25,000 ten opzichte van een inkomen van $ 50.000 $ 75.000 per jaar hadden. Met andere woorden, het was belangrijker om gemiddeld om de week seks te hebben dan meer geld te hebben om gelukkig te zijn.

Het derde onderzoek analyseerde resultaten verzameld op drie tijdstippen gedurende meer dan 14 jaar bij meer dan 2.400 gehuwde paren in de Verenigde Staten. Er was geen sterk verband tussen seksuele frequentie en de algemene tevredenheid met het leven, maar paren rapporteerden meer tevredenheid met hun relaties als de seksuele frequentie verhoogde tot eenmaal per week, zonder merkbare voordelen van het ontplooien vaker hebben van seks.

“Hoewel vaker seks hebben wordt geassocieerd met meer geluk, is deze link is niet langer significant op een frequentie van meer dan een keer per week”, zegt hoofdauteur Amy Muise, sociaal psycholoog en postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Toronto-Mississauga. “Onze resultaten suggereren dat het belangrijk is om een ​​intieme verbinding met je partner te onderhouden, maar je hoeft dagelijks seks te hebben om die innige verbinding te handhaven.”

Gepubliceerd in Social Psychological en Personality Science.

Bronnen

http://www.science20.com/news_articles/want_to_be_a_happy_couple_have_some_sex_this_weekend-160066

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge