Er is geen link tussen pornogebruik en relatietevredenheid

Mannen vergeven overspel makkelijker dan vrouwen maar scheiden er wel makkelijker voor
Liefde vanuit economisch perspectief
ocean drive, miami beach, florida

zopalic (CC0), Pixabay

In populaire mediaberichten wordt vaak gewezen op de schade die pornografie aan relaties toebrengt. Sommige artikelen hebben behoorlijk gewaagde beweringen gedaan, zoals ‘pornovrije relaties zijn sterker’, ‘porno kijken kan de relatie tussen relaties verminderen’ en ‘het fantasiealternatief’ dat in porno wordt gepresenteerd ‘leidt tot echt vreemdgaan’. Kortom, “porno doodt liefde” is een populair refrein geworden. Dat schrijft Justin Lehmiller in zijn blog. Maar hij is er niet mee akkoord.

Deze beweringen zijn niet uit de lucht gegrepen – veel ervan verwijzen naar de resultaten van eerdere onderzoeken die verbanden hebben gevonden tussen pornogebruik en uitkomsten van relaties. Er zijn echter enkele grote problemen met die onderzoeken die moeten leiden tot voorzichtigheid bij het trekken van harde, oorzaak-gevolg conclusies.

Een probleem is dat vrijwel al deze onderzoeken afhankelijk zijn van rapporten van slechts één partner met behulp van een beoordeling van één item van teruggeroepen pornogebruik (waarin “porno” niet eens wordt gedefinieerd!),vaak met een zeer lang tijdsbestek ( bijv. Hoe vaak heb je het afgelopen jaar porno gebruikt? Hoe vaak heb je porno gebruikt sinds je een relatie begon?). Recall-bias is hier een groot probleem omdat mensen niet erg nauwkeurig zijn als het gaat om het inschatten van hun mediagebruik in het algemeen.

Een nog groter probleem is echter dat de meeste van deze onderzoeken correlationeel zijn, wat betekent dat men geen uitspraken kan over de  causaliteit.M.a.w. er is een verband maar men mag niet stellen dat er een oorzakelijk verband is. Het is even idioot als aantonen dat als men opeens in een gebied heel veel ooievaars aantreft en er ook heel veel kinderen worden geboren dat ooievaars de kinderen bezorgen.

We kunnen daarom niet zeggen wat wat veroorzaakt, en we moeten ons bewust zijn van het feit dat het gebruik van porno in het verleden waarschijnlijk zal worden verward met andere dingen – het is niet volledig onafhankelijk.

Relatieproblemen uit het verleden (zoals discrepanties in seksuele verlangens) kunnen bijvoorbeeld een toename van het porno-gebruik veroorzaken. In feite weten we dat mensen in seksloze relaties zich vaak tot solo-seksuele activiteiten wenden om de leegte te vullen, wat betekent dat pornogebruik soms het gevolg kan zijn – niet de oorzaak – van een groter probleem. Zonder naar de voorlopers van porno-gebruik te kijken, kun je niet echt veel definitief zeggen.

Om deze problemen te omzeilen, heeft een team van Canadese en Amerikaanse onderzoekers onlangs een longitudinale, dagelijkse dagboekonderzoek uitgevoerd naar pornogebruik en relaties tussen koppels.

Hierdoor konden ze kijken hoe veranderingen in zowel pornogebruik als relatietevredenheid zich in de loop van de tijd ontvouwen.

In totaal vulden 140 paren van gemengd geslacht en 77 paren van hetzelfde geslacht gedurende 35 dagen elke dag een korte enquête in. Elke partner in de relatie werd gevraagd om elke enquête in te vullen, die vragen bevatte over pornogebruik in de afgelopen 24 uur (breed gedefinieerd om het gebruik van foto’s, video’s, geschreven en audiomateriaal met seksuele activiteit te omvatten), relatietevredenheid, seksueel verlangen, en seksueel gedrag.

Door de aard van de gegevens en analyses konden onderzoekers kijken of porno-gebruik op één dag de relatietevredenheid de volgende dag voorspelde, terwijl ze controleerden voor relatietevredenheid de vorige dag. Met andere woorden, voorspelt porno dagelijkse veranderingen in relatietevredenheid? Ze testten ook op het omgekeerde effect: voorspelt relatietevredenheid vandaag veranderingen in het pornogebruik morgen?

Bij de meeste stellen (81%) gebruikte ten minste één partner porno tijdens het onderzoek. Mannen meldden gemiddeld 6 van de 35 dagen dat ze porno gebruikten, terwijl vrouwen het ongeveer 2 dagen gebruikten; er was echter een aanzienlijke variabiliteit tussen personen, waarbij sommigen het helemaal niet gebruikten en anderen het bijna elke dag gebruikten.

Dus was het gebruik van porno gekoppeld aan veranderingen in hoe gelukkig mensen waren met hun relaties? In de woorden van de auteurs van het onderzoek: “Het gebruik van pornografie door een deelnemer van de vorige dag en het gebruik van pornografie van de vorige dag door de partner, waren niet significant geassocieerd met de relatietevredenheid van vandaag, wanneer gecontroleerd werd voor hun eigen relatietevredenheid van de vorige dag.”

Verder: “De relatietevredenheid van een persoon, evenals de relatietevredenheid van de vorige dag, waren niet significant geassocieerd met het hedendaagse pornografiegebruik wanneer gecontroleerd werd voor hun eigen pornografisch gebruik van de vorige dag.”
Simpel gezegd, er was hoe dan ook geen effect noteert Lehmiller op basis van het onderzoek.

Belangrijk is dat het verband tussen pornogebruik en relatietevredenheid niet afhing van het feit of de gebruiker een man of een vrouw was, of dat de relatie van hetzelfde geslacht of van een gemengd geslacht was.

Hoewel er geen verband is tussen pornogebruik en relatietevredenheid, hebben de onderzoekers andere associaties gedocumenteerd. Op dagen dat vrouwen porno gebruikten (vergeleken met dagen waarop ze dat niet deden), hadden ze bijvoorbeeld meer kans op seks met een partner, ongeacht of ze een relatie van hetzelfde geslacht of een gemengde seks hadden.

Hetzelfde gold voor mannen die een partnerschap aangingen met andere mannen. Voor mannen die een partnerschap aangingen met vrouwen, hadden ze echter minder kans op seks met partners op dagen dat ze porno gebruikten.

Evenzo meldden op dagen dat vrouwen porno gebruikten, zowel zij als hun partners een groter verlangen naar seks met partners. Daarentegen, op dagen dat mannen porno gebruikten, was het niet gerelateerd aan hun eigen verlangen naar seks met partners, maar het was gerelateerd aan hun partner die een lager verlangen rapporteerde.

Dit zijn echter allemaal binnen-dag-associaties, dus het is niet helemaal duidelijk wat ze betekenen. Wat kwam op de eerste plaats? Of waren de partners zich zelfs bewust van elkaars pornogebruik.

Bedenk dat op dagen dat mannen porno gebruikten, hun partners een lager verlangen naar seks rapporteerden. Dit kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat mannen zich tegenwoordig gewoon tot porno wenden als vervanging voor seks (dat wil zeggen, een laag verlangen naar een partner leidt tot porno-gebruik). Als alternatief kan het zijn dat de partner zich onzeker of ontoereikend voelt omdat ze op de hoogte waren van het pornogebruik van de ander (d.w.z. pornogebruik leidt tot een laag partnerverzoek).

Wat deze resultaten ons vertellen, is dat pornogebruik inderdaad gekoppeld is aan de dagelijkse seksuele dynamiek binnen paarrelaties, maar op enigszins verschillende manieren voor mannelijke en vrouwelijke pornogebruikers. Er zijn echter nog steeds belangrijke vragen over wat wat precies veroorzaakt.

Op dagelijkse, doorlopende basis lijkt pornogebruik echter geen verband te houden met veranderingen in relatietevredenheid, wat de populaire opvatting dat porno inherent schadelijk is voor relaties uitdaagt.

Het feit dat er geen verband is ontstaan, betekent niet noodzakelijk dat porno nooit de relatietevredenheid beïnvloedt. Porno kan voor sommigen positief zijn, negatief voor anderen en onbeduidend voor weer anderen. Al deze effecten kunnen elkaar echter minimaliseren als we ons alleen richten op de algemene of gemiddelde impact.

Als we een genuanceerder begrip willen krijgen van hoe porno ons beïnvloedt, kunnen we niet alleen naar porno kijken in een vacuüm. Hoe elk van de partners over porno in het algemeen denkt (acceptabel versus onaanvaardbaar, moreel versus immoreel, veilig versus onzeker), evenals de bredere context waarin het wordt gebruikt, spelen waarschijnlijk een cruciale rol bij het bepalen van het effect ervan. op een bepaalde relatie.

Vaillancourt-Morel, M. P., Rosen, N. O., Willoughby, B. J., Leonhardt, N. D., & Bergeron, S. (2020). Pornography use and romantic relationships: A dyadic daily diary study. Journal of Social and Personal Relationships37(10-11), 2802-2821.

Bronnen

https://www.lehmiller.com/blog/2020/9/16/is-there-a-link-between-porn-use-and-relationship-satisfaction-actually-no

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge