Geheim achter een goede relatie

Redenen waarom jongeren maagd willen blijven
Beschouw je partner als beste vriend(in) en omgekeerd

Doe je regelmatig iets liefs voor je partner? Dan ben je gelukkiger in je relatie, zelfs wanneer je partner niet merkt hoeveel moeite je gedaan hebt. Dat blijkt uit een psychologisch onderzoek van de Universiteit van Rochester.

Bron Timur Romanov unsplash.com

Het geheim van een gelukkige relatie schuilt in de kleine, onbaatzuchtige dingen die je op dagelijkse basis voor elkaar doet. Dat blijkt uit een psychologisch onderzoek van 175 koppels, die allen zo’n zeven maanden getrouwd waren.

Geluk schuilt in zorg en medeleven voor anderen, zegt de Dalai Lama, maar dat wilden professor psychologie Harry Reis en zijn team toch even testen. Ze deden een onderzoek bij 175 koppels die gemiddeld zeven maanden getrouwd waren. Die moesten twee weken lang alle momenten opschrijven waarop ze het belang van hun partner voor dat van henzelf lieten gaan. Daarnaast moesten ze bijhouden hoe ze zich die dag voelden.

Daarnaast moesten ze ook opschrijven wanneer hun partner hen een gunst verleende en hoe ze zich die dag voelden. Uit een analyse van die notities blijkt dat de deelnemers gemiddeld 0,65 keer per dag iets liefs deden voor hun partner. Omgekeerd deed hun partner gemiddeld 0,59 keer per dag iets kleins voor hen. Uit die cijfers blijkt dat een lief gebaar niet altijd opgemerkt wordt, maar opvallend genoeg heeft dat geen invloed op het plezier dat iemand schept uit het verlenen van de goede daad op zich.
Het gaat hier om kleine pleziertjes die koppels elkaar doen, zoals een afspraak verzetten omdat het voor de ander beter uitkomt, een complimentje geven of iets liefs zeggen, of het ijs van de voorruit van de ander krabben. Gemiddeld dachten de deelnemers dat ze elke dag 65 lieve dingen deden voor hun partner en dat hun partner er omgekeerd 59 voor hen deed.

Die cijfers lijken er op te wijzen dat de koppels niet alle lieve dingen die hun partner voor hen deed, opmerkten. Maar volgens Reis maakt dat niet uit, want volgens de dagboeken die bijgehouden werden, hadden de koppels ook emotioneel baat bij het geven van dingen aan hun partner. “Je zou kunnen denken dat medelevend zijn zonder dat het opgemerkt en erkend  wordt, niet goed is”, zegt hij. “Als ik iets liefs zou doen en mijn vrouw zou het niet merken, zou ik denken: jij ook bedankt.”

Maar dat bleek dus niet te gelden voor de ondervraagde koppels. “We zijn een soort die samenwerkt en er zitten mechanismen in ons hoofd die sociaal gedrag belonen”, heeft hij als verklaring. Uit een eerder onderzoek leidde hij af dat geld spenderen aan iemand anders een goed gevoel kan geven, maar alleen als het gedaan wordt met de intentie om de ander gelukkig te maken, niet om te imponeren met vrijgevigheid.

“Mensen zijn gemaakt om te geven”, verklaart professor Harry Reis. “De mens is een soort die nauw moet samenwerken met anderen en er bestaan interne mechanismen die dat sociale gedrag promoten en belonen.”

De reden waarom mensen relaties aangaan met anderen is om te kunnen leren, groeien, liefhebben en genieten met wederzijds gezelschap
Reis nuanceert wel dat het onderzoek gebeurde bij koppels die nog niet lang getrouwd zijn en dat hij niet met zekerheid kan zeggen of de conclusies ook gelden voor koppels die al lang samen zijn.

Gelukkige stellen zijn niet perfect, ook zij maken ruzie. Maar volgens de Amerikaanse psycholoog John Gottman zijn er wel zeven pijlers waarop ze hun relatie baseren.

Pijler 1: Weet wat de ander belangrijk vindt

De eerste pijler is wat Gottman liefdeskaarten noemt: een soort mentale plattegrond waar gedetailleerde kennis over het leven van je partner is opgeslagen. In gelukkige relaties kennen partners de belangrijkste gebeurtenissen uit elkaars geschiedenis, weten ze wat de ander belangrijk vindt, kennen ze elkaars voor- en afkeuren en elkaars dromen.

Pijler 2: Respecteer elkaar

Genegenheid en respect zijn de belangrijkste elementen van iedere relatie, en het koesteren hiervan noemt Gottman de tweede pijler. Dit wordt bevestigd door ander onderzoek, bijvoorbeeld van de Amerikaanse psychologe Fran Dickson. Zij ondervroeg paren die meer dan vijftig jaar bij elkaar waren over hun geheim. De partners onderstreepten allen als eerste het belang van wederzijds respect en elkaar met waardigheid behandelen.

Gottman geeft het voorbeeld van Olivia en Nathaniel die ruzie hebben over welke auto ze zullen kopen. Zij wil een degelijke auto, hij vindt dat saai en wil een jeep. De ruzie loopt hoog op. Maar plotseling zet Olivia haar handen in haar zij en steekt in een imitatie van hun vierjarige zoontje, haar tong uit. Hij ziet het aankomen en is haar net voor. Dan schieten ze alle twee in de lach en is de spanning over.

Gottman noemt dit herstelpogingen, die voorkomen dat conflicten uit de hand lopen. Deze herstelpogingen zijn volgens hem het geheime wapen van ‘emotioneel intelligente’ paren.

Pijler 3: Koester de kleine dingen

Juist de kleine, schijnbaar nutteloze opmerkingen houden stellen contact met elkaar en blijven ze op elkaar gericht. Dit is dan ook de derde pijler waarop relaties rusten. De romantiek zit niet in diners bij kaarslicht of in grote, meeslepende uitspattingen.

Deel de ogenschijnlijke ‘gewone’ momenten uit je leven met elkaar. Zo kun je zeggen:”proef hoe lekker”. Of: “hoor jij die vogels zingen?” Het gevoel van verbinding zit niet in diners bij kaarslicht of in grote, meeslepende uitspattingen.

Zoals Gottman zegt: ‘Hoe komisch het ook mag klinken, het is goed voor de romantiek als een vrouw in de supermarkt aan haar man vraagt: ,,Hebben we nog bleek?” en de man zegt: ,,Ik weet het niet. Ik neem voor de zekerheid wel wat mee”, in plaats van apathisch zijn schouders op te halen.’

Mensen vragen via kleine opmerkingen hun partner regelmatig om steun, aandacht, humor of genegenheid. Door te reageren, versterk je de emotionele band en leg je de basis voor verdere romantiek.

Pijler 4: Gun je partner invloed en weet wat de ander belangrijk vindt

Laat je door je partner beïnvloeden in je beslissingen, of het nu gaat om het kopen van een nieuwe auto, het veranderen van baan of niet steeds de afwasborstel in de gootsteen laten liggen als je partner er om vraagt.

Vooral mannen schijnen moeite te hebben om invloed van hun vrouw te accepteren, maar het is voor de partner essentieel voor het gevoel gerespecteerd te worden. Mannen die zelf de baas willen spelen in de relatie hebben veel meer kans om de relatie verbroken te zien worden.

Pijler 5: Accepteer de fouten van de van ander en los problemen samen op

Conflicten zijn er in twee soorten: oplosbare en onoplosbare. Helaas valt bijna zeventig procent van de conflicten in de categorie ‘permanent’. Na vier jaar vervolgonderzoek ruziën echtparen nog steeds over precies dezelfde dingen als in hun begintijd.

Het oplossen van de problemen die niet permanent hoeven zijn, is de vijfde pijler van Gottman. Hij geeft tips en oefeningen om conflicten beter te kunnen oplossen. Het doeltreffend gebruiken van de eerdergenoemde herstelpogingen, is hier één van, leren toleranter te worden over elkaars onvolkomenheden, is een ander.

In goede relaties worden die permanente problemen dan ook niet opgelost, maar beide partners hebben wel een manier gevonden om ermee om te gaan. Het belangrijkste is dat je duidelijk maakt dat je ondanks de problemen, de persoonlijkheid van je partner wel accepteert.

Pijler 6: Richt je bij een conflict op de dialoog en niet op de oplossing

De zesde pijler houdt in dat je ervoor moet zorgen dat je niet vastloopt op de permanente problemen. Het doel is dus niet om de problemen op te lossen, maar om de dialoog op gang te houden. Het komt erop neer dat je ermee leert leven. Daarvoor moet je onderzoeken wat de oorzaak is van die problemen. Het doel is dus niet om de problemen op te lossen, maar om de dialoog op gang te houden. Het komt erop neer dat je ermee leert leven. Daarvoor moet je onderzoeken wat de oorzaak is van die problemen. Volgens Gottman zijn ze altijd terug te voeren op wat hij onvervulde dromen noemt. De dromen van beide partners hoeven niet gelijk te zijn, als je die van de ander maar kent en ondersteunt

Pijler 7: Geef het leven samen zin

De laatste pijler is de mogelijkheid om samen zin te geven aan het leven. Dit wordt ondersteund door het eerdergenoemde onderzoek van Amerikaanse psychologe Fran Dickson naar de gelukkige oudere paren. Succesvolle paren blijken een gedeelde levensvisie te hebben, of een plan over de richting die hun leven zou moeten hebben.

Paren die een relatie hebben die gebaseerd is op deze zes pijlers, hebben waarschijnlijk een stabiele en goede relatie. Maar het is mogelijk dat deze stellen desondanks het welbekende ‘is-dit-alles?-gevoel’ ontwikkelen. Een goede relatie gaat niet alleen over het verdelen van huishoudelijke taken, samen leuke dingen doen, conflicten oplossen en lief zijn voor elkaar, maar ook over gemeenschappelijke aspiraties en levensdoelen. De laatste pijler is dan ook de mogelijkheid om samen zin te geven aan het leven

Bronnen

Gottman, J. & N. Silver (1999) De zeven pijlers van een goede relatie. Utrecht: Kosmos-Z&K Uitgevers

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170219_02738608

http://nl.metrotime.be/2017/02/20/must-read/is-geheim-goede-relatie/

https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/het-geheim-van-een-goede-relatie-2/

https://simplecheck.nl/blog/hoe-blijft-je-relatie-gezond/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge