Hoe ouder, hoe gelukkiger

Vrouwen daten onder hun niveau: revolutie op de huwelijksmarkt
Om welke redenen gaan koppels het vaakst uit elkaar

geralt / Pixabay

Onderzoek leert ons dat ouderen jaar na jaar gelukkiger worden. Twintigers en dertigers zijn het minst gelukkig. Ouderdom werd lange tijd beschreven als een voortdurend proces van fysiek en cognitief verval dat de mentale gezondheid, ons gevoel van geluk zeg maar, negatief beïnvloedde.

Onderzoek van de Universiteit van California-San Diego School of Medicine, toont echter aan dat mensen vandaag hun geluk juist zien toenemen naarmate ze ouder worden. “Hun toename van geluk is lineair en substantieel” zegt psychiater Dilip Jeste. “De deelnemers getuigden dat ze zich jaar na jaar en decennium na decennium gelukkiger voelden.”

De onderzoekers constateren dat twintigers en dertigers meer symptomen vertonen van stress, angst en depressie. “Deze periode gaat gepaard met veruit het minst hoge geluksgevoel in vergelijking met de andere fases van het jong-zijn”, zegt Jeste. Volgens Jeste vertonen psychische aandoeningen en mentale klachten bij jongeren een stijgende lijn.

“Sommige onderzoekers spraken over een U-curve die de levenslijn volgt met het grootste dieptepunt van de geestelijke gezondheid rond de middelbare leeftijd van 45 tot 55 jaar. Wij hebben een soortgelijke midlife-dip wat betreft het geluksgevoel echter niet kunnen vinden”, zegt Jeste. Ouderdom werd lange tijd beschreven als een voortdurend proces van fysiek en cognitief verval dat de mentale gezondheid, ons gevoel van geluk zeg maar, negatief beïnvloedde.

De onderzoekers constateren dat twintigers en dertigers meer symptomen vertonen van stress, angst en depressie. “Deze periode gaat gepaard met veruit het minst hoge geluksgevoel in vergelijking met de andere fases van het jong-zijn”, zegt Jeste.

Volgens Jeste vertonen psychische aandoeningen en mentale klachten bij jongeren een stijgende lijn.

De resultaten over de groep ouderen staan in contrast met wat jarenlang werd aangenomen over ouderen en geluk. De studie benadrukt wel dat in het verleden weinig onderzoek gebeurde naar het geluksgevoel bij ouderen en dat meestal werd aangenomen dat fysiek en cognitief verval ook mentaal verval betekende.

Relativeren

De onderzoekers volgden 1546 mensen tussen 21 en 100 jaar. In vergelijking met de jongste groep deelnemers, had de oudste groep betere mentale gezondheidsscores maar mindere fysieke en cognitieve functies. Volgens Jeste hebben ouderen geleerd om “beter te relativeren en niet op elke slak zout te leggen. Heel veel grote zaken, worden slechts kleine onbenulligheden naarmate je ouder wordt.”

Volgens de onderzoekers zijn de resultaten van hun onderzoek ook te verklaren door de toename van wijsheid met de jaren. Ouderen kunnen hun emoties beter reguleren en zijn beter in het nemen van complexe sociale beslissingen. Verder onthouden ze minder de negatieve emoties en herinneringen, allemaal elementen van wijsheid, aldus de onderzoekers.

Het onderzoek is verschenen in het Journal of Clinical Psychiatry.

Bronnen

http://www.knack.be/

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2839832/2016/08/25/Hoe-ouder-we-worden-hoe-gelukkiger-we-zijn.dhtml

http://www.ggznieuws.nl/home/hoe-ouder-je-wordt-hoe-g

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge