Humo jongerenenquête nov 2015 Liefde, seks en relaties

Met kleinere borsten gelukkiger
’Liefdeshormoon’ bestaat écht
amy lee and kayla by scottsnyde rgbstock free

Bron www.rgbstock.com

Humo laat de jongeren zélf aan het woord: 1.034 exemplaren tussen de 15 en 24 ­ een statistisch representatief staal ­ waren zo vriendelijk hun smartphone even opzij te leggen om de vijfjaarlijkse Grote Jongerenenquête in te vullen, waarmee ze voor de vierde keer peilden naar hun opvatingen over seks en liefde, politiek en geloof, school en werk, en geld en vrije tijd.

Vaste relatie?
38 procent van de jongeren heeft een relatie. Een daling van ongeveer 10 procent ten opzichte van 2010, toen bijna de heflt van de jongeren nog aangaf een vast lief te hebben. Zijn jongeren individualistischer geworden? 22 procent beweert immers hun onafhankelijkheid te verkiezen boven een vaste relatie ­ vijf jaar geleden was dat nog 17 procent. Vrij vertaald: één op de vijf jongeren wil zich niet op de kop laten zitten omdat hij of zij een verjaardag vergat. Ook opmerkelijk: 45 procent van de meisjes geeft aan een vaste relatie te hebben, tegenover slechts 32 procent van de jongens. Wellicht verkiezen die meisjes een partner ouder dan 24 jaar. Met de leeftijd worden ze wel bekwamer in relaties: 15- tot 18-jarigen houden het gemiddeld 13 maanden uit bij hun lief,terwijl de relatieduur bij de 23- en 24-jarigen op gemiddeld 3 jaar en 10 maanden ligt.

Hoe en waar die partner dan gevonden wordt? Niet alleen meer door op café (11 procent) iemand laveloos te voeren: gemeenschappelijke vrienden (29 procent) blijken de vruchtbaarste bron voor potentiële liefdespartners, gevolgd door de schoolomgeving (28 procent) en online speurtochten (15 procent). Opvallend daarbij is dat jongens (21 procent) vaker online successen boeken dan meisjes (11 procent).

Gemiddelde leeftijd seks: 16,6 jaar
De leeftijd waarop aan seks begonnen wordt, is nagenoeg hetzelfde voor jongens (16,7 jaar) als voor meisjes (16,6 jaar). Er is lichte leeftijdsdaling merkbaar (17 jaar in 2000, 16,9 jaar in 2005 en 16,8 jaar in 2010). 10 procent van de jongeren wil wachten met seks tot ze getrouwd zijn : ­ een stijging van 4 procent tegenover 2010. Dat goede voornemen verdwijnt evenwel met de jaren: terwijl 17 procent van de 15- tot 18-jarigen eerst hun jawoord wil geven vooraleer te seksen, is dat bij de 23- tot 24-jarigen gedaald tot 5 procent ­ wat toch nog steeds één op de twintig is

Gemiddeld aantal sekspartners
De jongeren die toch vóór het huwelijk de geneugten van seks verkennen, doen dat volgens de Humo enquête niet bandeloos: het gemiddelde aantal sekspartners ligt op 3,3 (jongens: 3,5 partners, meisjes: 3,2). Dat is nagenoeg hetzelfde aantal als vijf jaar geleden: toen waren de bevraagde jongeren al met gemiddeld 3 partners tussen de lakens gedoken. De 15- tot 18-jarigen deden met gemiddeld 3,2 partners vuile manieren, de gemiddelde 23- tot 24-jarige heet al met vier mensen gefoefeld. Zijn tentsletjes mythologische creaturen? Of hebben de jongeren net gelogen uit sletvrees? Misschien ontbreekt het hen gewoon aan experimenteerdrang: slechts 9 procent ­ en dubbel zoveel jongens (12 procent) als meisjes (6 procent) ­ gaat akkoord met de stelling dat je zoveel mogelijk sekspartners moet uitproberen als je jong bent.

Veilig vrijen: 53%
Als er al gefoefeld wordt, gebeurt dat helaas niet altijd zonder gevaar: slechts 53 procent vrijt altijd veilig, en meisjes (57 procent) gedragen zich op dat vlak verantwoordelijker dan jongens (47 procent). Lichtjes onrustwekkend, want de afgelopen vijftien jaar gaf nog twee derde van de jongeren aan steeds veilig te vrijen. Jongens denken duidelijk ook vaker passionele seks te hebben dan meisjes, want 51 procent van hen gebruikt `de passie van het moment’ als excuus, tegenover 32 procent van de meisjes.`De kans op besmetting was heel klein’ is het tweede meest gehoorde excuus (25 procent), gevolgd door zowel `geen condoom bij me’ (22 procent) als het simpelweg eerlijke `geen zin om een condoom aan te doen’ (22 procent). Laten we hopen dat ze wel zin zullen hebben om zich te laten behandelen voor chlamydia, al lijkt ook dat het minste van hun zorgen: 70 procent van de jongeren vindt namelijk dat ze `goed opletten voor de gevaren van soa’s’. De pil (63 procent) blijft het populairste voorbehoedsmiddel, gevolgd door het condoom (36 procent) en ­ alarm! ­ de optie `geen voorbehoedsmiddelen’ (21 procent). Schokkend is dat 44 procent van de 15- tot 18-jarigen nooit een voorbehoedsmiddel gebruikt, en dus dringend nood heeft aan seksuele voorlichting

sexting2

Bron www.flickr.com

Virtuele seks
Bijna een kwart van de jongeren die al seks gehad hebben, heeft ooit aan cyberseks gedaan, een stijging van 9 procent tegenover 2010. Niet zo verwonderlijk, nu apps als Snapchat het mogelijk maken om zonder al te veel gevolgen sappige dick pics te versturen, en je via Skype en FaceTime ook seks op afstand kunt hebben. Dat percentage loopt ongeveer gelijk voor beide geslachten (jongens: 27 procent, meisjes: 22 procent) en alle leeftijdscategorieën (15 tot 18: 22 procent, 19 tot 22: 25 procent, 23 tot 24: 24 procent). Ook gestegen bij jongeren die al seks gehad hebben, met 5 procent: het gebruik van seksspeeltjes. 28 procent maakt er weleens gebruik van, waarvan het merendeel gehanteerd wordt door meisjes (32 procent) en handig in het liefdesspel geïntegreerd wordt door 23 tot 24-jarigen (43 procent). De oudsten kunnen wellicht makkelijker 50 euro voor een vibrator missen dan de 19- tot 22-jarigen (27 procent), net zoals de onervaren 15- tot 18-jarigen (7 procent) zich vermoedelijk nog grotendeels tevreden stellen met lichaamseigen hulpstukken. 14 procent van de jongeren heeft al eens geëxperimenteerd met iemand van hetzelfde geslacht, maar ­ toch zou 9 procent liever hebben dat homoseksuelen geen deel uitmaken van hun vriendenkring, ­ dat is 2 procent meer dan in 2010.

Trouwen
Voor 71 procent van de meisjes moeten seks en liefde altijd samengaan, terwijl dit maar voor de helft (53 procent) van de jongens nodig is. Mannen beschikken nu eenmaal over de gave niet enkel met hun hersenen te kunnen denken! Twee derde van de jongeren is er rotsvast van overtuigd dat ze de liefde van hun leven gaan vinden of al gevonden hebben, en zowat drie vierde gelooft heilig dat ze hun hele leven lang trouw kunnen blijven aan één partner.

Bron : Humo – 24 Nov. 2015

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending.

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.