Laagopgeleide man vaakst zonder kind: ‘Vrouwen zijn veel kieskeuriger’

Slecht slapen maakt irritant
In relaties zijn vrouwen steeds meer hoger opgeleid

Laagopgeleide mannen blijven het vaakst zonder kinderen. Dat leren ons cijfers van het CBS in Nederland.

Free-Photos (CC0), Pixabay

De oorzaak is dat er in verhouding steeds meer hoogopgeleide vrouwen zijn, en die willen minder een relatie met laagopgeleide mannen. Toch zijn deze mannen niet kansloos.  De trend dat vrouwen een partner zoeken met een hoger diploma is aan het keren, zodat ook de lager geschoolde mannen meer en meer aan bod komen op de huwelijksmarkt. Maar als de man heel laag geschoold is en daarenboven geen werk vindt omwille van gebrek aan diploma’s, is het wel moeilijker om een partner te vinden en daardoor ook kinderen te hebben.

Van de mannen geboren in het jaar 1970 had 33 procent van de lageropgeleide mannen op hun 45ste nog geen kinderen. Bij middelopgeleiden was dat 28 procent en van de hoogopgeleide mannen had 22 procent op hun 45ste nog geen kinderen.

Vrouwen veel kieskeuriger

Uit alle matchingonderzoeken blijkt dat mensen ten minste een gelijke partner willen. Onderwijs bepaalt je status en is dus erg belangrijk. Dat geldt voor zowel mannen als vrouwen. Vroeger was dit wellicht anders vanwege de traditionele rolpatronen, maar nu vrouwen steeds hoger zijn opgeleid zien we een verschuiving.  Toch blijven vrouwen kieskeurig bij het aanduiden van een partner.


Uiteindelijk zijn er net zoveel mannen als vrouwen dus beide partijen zullen water bij de wijn moeten doen als ze elkaar nog willen vinden.

Onderzoek in 2004 gaf ook aan dat mensen met een hoog opleidingsniveau, minder vaak kinderen hebben dan mensen met een laag opleidingsniveau. Dat blijkt uit de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Opleidingsniveau

Vrouwen die een hoge opleiding hebben genoten, blijven vaker kinderloos dan vrouwen met een lagere opleiding. Van de vrouwen die rond de dertig jaar zijn, verwacht twintig procent geen kinderen te zullen krijgen. Momenteel is elf procent van de vrouwen van zestig kinderloos gebleven. Van de vrouwen die rond de 45 jaar zijn, heeft zeventien procent geen kind.
Volgens het CBS is de kinderloosheid gekoppeld aan het opleidingsniveau. De oudere generatie heeft doorgaans een minder hoge opleiding genoten, dan de huidige generatie vrouwen. Van de vrouwen die midden veertig zijn, heeft ongeveer de helft een middelbaar- of hoge opleiding gehad. Bij vrouwen rond de dertig is dit percentage maar liefst tachtig procent.

Vrijwillig of niet?
Kinderloosheid kan ook op onvrijwillige basis bij vruchtbare vrouwen voorkomen. Oorzaken kunnen ziekte, een handicap, of het niet (op tijd) vinden van de geschikte partner zijn. Vier op de tien vrouwen die in hun vruchtbare periode zitten, zeggen onvrijwillig kinderloos te zijn en dit ook te blijven.

De vrouwen die vrijwillig kinderloos blijven, geven daarvoor een aantal redenen op. Van deze vrouwen zegt de helft dat kinderen hun vrijheid zouden belemmeren. Een ander, veelgenoemde reden is dat kinderen te veel tijd en energie zouden kosten. Andere genoemde redenen zijn:

• Partner wil geen kind;
• Combinatie werk en zorg in moeilijk;
• Geen behoefte/ongeschikt;
• Gezondheid laat kinderen niet toe;
• Geldkwestie;
• Kinderopvang

Bronnen

http://www.rtlnieuws.nl/editienl/laagopgeleide-man-vaakst-zonder-kind-vrouwen-zijn-veel-kieskeuriger

http://www.gezondheid.be/index.cfm?art_id=2258&fuseaction=art

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge