Liefde als pijnstiller

Veel koppels blijven alleen bij elkaar om financiële redenen
Muziek zorgt voor meer seks in de relatie

Photo G Gielen

Liefde kan pijn stillen. Hoe? Als iemand pijn ervaart en hij of zij kijkt naar zijn partner, dan worden de beloningsgebieden in de hersenen geactiveerd. Dit werd ontdekt tijdens een onderzoek naar pijnbeleving. Tijdens dit onderzoek werden proefpersonen in een hersenscanner gelegd terwijl zij een elektrode aan hun linkerhand bevestigd kregen. De elektrode veranderde constant van temperatuur: van aangenaam warm tot pijnlijk heet.

Ondertussen moesten de proefpersonen verschillende taken verrichten. Bij de eerste taak moesten woorden met elkaar worden verbonden, bij de tweede werd er gekeken naar foto’s van aantrekkelijke mensen en als laatste werden er foto’s bekeken van de partner. De proefpersonen ervoeren de minste pijn tijdens het kijken naar foto’s van hun partner. Ook was dit terug te zien in de hersenactiviteit: namelijk de beloningsgebieden.

Echte liefde kan werken als een pijnstiller. Een nieuw kleinschalig onderzoek laat dit zien. Liefde werkt in op hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor gevoelens van pijn en veiligheid.

Het onderzoek, onder leiding van Naomi Eisenberger van de University of California betrof 17 vrouwen met een langdurige relatie. De onderzoekers gebruikten een MRI-scan om de hersenactiviteit vast te leggen, terwijl de vrouwen pijnschokjes toegediend kregen.

Tijdens het onderzoek kregen de vrouwen foto’s van hun partner, een vreemde of een stilstaand object te zien. Daarnaast moesten zij op een schaal van 1 tot 20 aangeven hoe sterk zij de pijn van een schok ervaarden.


Veilig
De pijnscores waren beduidend lager als de vrouwen een foto van hun partner bekeken. Dit was ook zichtbaar in de hersenen. Naast activiteit in het hersengebied verantwoordelijk voor pijn, ontdekten de onderzoekers ook activiteit in het gebied voor veiligheid. De lengte van de relatie en de steun die de vrouwen ontvingen van hun partner was zeer bepalend voor het gevoel van veiligheid en vergrote ook de activiteit in dit hersengebied.

Daarbij bleek dat de activiteit in het stressdeel van de hersenen, juist aanzienlijk was verminderd. De onderzoekers wijdden dit aan het vermogen van het hersengebied voor veiligheid, om andere processen in de hersenen die angst of spanning veroorzaken te beïnvloeden.

Hevige verliefdheid blijkt een uitstekend medicijn tegen pijn blijkt ook uit ander onderzoek. Prille verliefden hoeven maar aan hun minnaar of minnares te denken, of hun brein raakt al in een soort gedrogeerde toestand. Pijn doet dan minder zeer.

Amerikaanse wetenschappers deden deze ontdekking bij een groepje smoorverliefde proefpersonen. De kandidaten mochten hooguit negen maanden ’in de wolken’ zijn. Ze moesten zich euforisch en energiek voelen en voortdurend aan hun geliefde denken. Rijpere geliefden met minder hevige emoties mochten niet meedoen.

De deelnemers kregen een apparaat in hun hand dat steeds heter werd. Keken ze naar een foto van hun geliefde, dan voelden ze weinig pijn. Als ze daarentegen een foto van een even aantrekkelijke kennis onder ogen kregen, noemden ze de hitte bijna ondraaglijk. Alleen al de aanblik van de geliefde dempt dus de pijn, concluderen de psychologen.

Een afleidingstaak, waarbij de proefpersonen aan sporten zonder bal moesten denken, stilde de pijn net zo goed. Toch had de foto van de geliefde een duidelijke pre, zagen de onderzoekers op een hersenscan: primitieve beloningsgebieden diep in het brein werden er bijzonder actief van, dezelfde die ook bij verslaving spelen. Dat is heel andere koek dan de oppervlakkige buitenrand van het brein die bij de afleidingstaak actief werd.

Op termijn leidt dit inzicht misschien tot nieuwe pijnstillers, hopen de wetenschappers. Ze raden niemand aan om de oude pillen weg te gooien en een affaire te beginnen. Al was het maar omdat het verzachtende effect van de liefde maar tijdelijk is.
Gezien de omvang is meer onderzoek nodig. Toch denken de onderzoekers dat het zien van een dierbare wel degelijk pijn en stress kan verminderen.

 

 

Bronnen

https://www.scientias.nl/tien-wetenschappelijke-weetjes

https://www.gezondheidsnet.nl/relatie/is-liefde-de-nieuwe-pijnstiller

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1815609/2010/10/14/Heftige-liefde-werkt-als-een-pijnstiller.dhtml

 

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge