Mannen eten meer als er vrouwen bij zijn.

Vrouwen hebben meer wantrouwen in hun sekspartners
Welk type koppel heeft het meeste kans op 'happily ever after'?
sekstaart

Bron porjati.net

Misschien hebt u het ooit al gemerkt (maar waarschijnlijk niet): mannen eten in het gezelschap van een vrouw gemiddeld een pak meer dan wanneer ze met een andere man aan het eten zijn.

Daar waar vrouwen minder gaan eten met een heerschap aan tafel, zetten mannen het juist op een schransen.

Het is een kwestie van imponeren: als de heren onder elkaar zijn, eten ze lang zoveel niet als dat ze onder vrouwen zijn. Extra opscheppen is dus eigenlijk  letterlijk opscheppen!

Zulks blijkt onderzoek van de Amerikaanse Cornell University onder ruim 100 volwassenen

De meeste mannen eten doorgaans meer dan vrouwen, maar volgens dit onderzoek heeft het gezelschap waarmee ze tafelen ook invloed op hun porties. Als er een vrouw mee aan tafel zit, scheppen mannen graag extra op, in alle betekenissen van het woord. “Mannen eten dan meer om indruk te maken op het vrouwelijk gezelschap,” zegt professor Kevin Kniffin, die het onderzoek leidde aan de Amerikaanse Cornell University.

Daarvoor gingen ze 2 weken lang naar een all-you-can-eat Italiaans restaurant en telden hoeveel pizza en salades er naar binnen werden gewerkt. De wetenschappers maakten een lijst voor de mannen en de vrouwen in het gezelschap en met wie ze welk soort contact hadden. De onderzoekers observeerden voor deze studie 105 volwassen. Ze noteerden hoeveel stukken pizza en kommetjes salade de proefpersonen aten tijdens de lunch, en observeerden ook het gezelschap waarmee de proefpersonen aten.

Opscheppen om op te scheppen

Mannen die met ten minste één vrouw gegeten hadden, aten maar liefst 93% meer pizza en 86% meer salades dan mannen die alleen met andere mannen aten. Wat vrouwen aten verschilde niet naargelang het geslacht van hun tafelgenoten. Vrouwen die samen met mannen aten gaven aan dat de mannen zich volpropten en tijdens het eten gehaast leken.
Wat vrouwen consumeerden bleek niet af te hangen van het geslacht van hun disgenoten. Vrouwen die bij de mannen zaten en aten, gaven wel aan dat laatstgenoemden zich volpropten en een gehaaste indruk maakten.

Bronnen

http://www.goedgevoel.be/

http://relatie.blog.nl/

https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/mannen-eten-meer-het-gezelschap-van-vrouwen

http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/520826/eat-to-impress-mannen-eten-meer-in-gezelschap-van-vrouwen.html

https://www.hln.be/nina/psycho/opscheppers-mannen-eten-meer-als-er-vrouwen-bij-zijn~adc42719/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge