Misbruik wordt bevorderd door sociale media

’Liefdeshormoon’ bestaat écht
Seks solden in Griekenland

Online pestgedrag is een gekend probleem, maar het lijkt er volgens de VN vooral een te vrouw en manzijn waarvan vrouwen het slachtoffer worden. Terwijl smartphones en computers ons leven op vele manieren makkelijker hebben gemaakt, is er ook een heel donkere keerzijde aan de medaille. Het maakt namelijk ook het misbruik en verbaal geweld tegen vrouwen eenvoudiger en de cijfers swingen dan ook de pan uit.


“Het is tijd voor een wereldwijde wake-up call”, klinkt het in een mededeling van de VN. Vooral de groep van vrouwen tussen 18 en 25 jaar lijkt volgens de organisatie disproportineel slachtoffer te zijn van bepaalde vormen van cybergeweld. En dat geweld lijkt volgens wetenschappers een evengrote impact te hebben op de slachtoffers als puur fysiek geweld.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier categorieën van online geweld:

Online intimidatie: van beledigende berichtjes tot mensen die je via een tracker in de gaten houden
Partnergeweld: zoals bijvoorbeeld dreigen bepaalde berichten of foto’s publiek te maken als wraak
Cultureel gerechtvaardigd geweld: van seksistische mopjes tot Facebookgroepen die verkrachting promoten
Seksuele aanranding: technologie die wordt gebruikt om vrouwen in de val te lokken en aan te randen

Terwijl een op drie vrouwen volgens de Wereldgezondheidorganisatie fysiek het slachtoffer wordt van seksueel geweld, hebben de nieuwe technologieën ervoor gezorgd dat het fenomeen nog dieper doorgesijpeld is in de maatschappij. Iemand aanvallen van achter een computer is dan ook nog net wat laagdrempeliger dan echt in realiteit die stap te zetten. De VN spreekt dan ook van een wereldwijde pandemie die zich niet enkel tot het Westen beperkt.

De VN dringt er bij spelers in de online industrie zoals telecombedrijven, internetproviders en netwerksites dan ook op aan om de rol van digitale poortwachters op zich te nemen om het probleem in te dijken.

Dat vooral vrouwen en meisjes slachtoffer zijn, wordt ook door andere studies bevestigd.

1 op de 3 tienermeisjes is al eens geconfronteerd met ongewenste seksueel getinte opmerkingen over uiterlijk of seksualiteit via sociale media. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Antwerpen. Onderzoekster Kathleen Van Royen, vindt dat de overheid iedereen moet bewustmaken van de gevaren van cybergeweld.

Aan een 1.000-tal jongeren tussen 12 en 18 jaar werd gevraagd wat ze de voorbije 6 maanden op sociale media meemaakten. Bijna één derde van de meisjes kreeg al eens een ongewenste opmerking over uiterlijk lichaam of seksualiteit. Eén op vijf van werd “hoer” of “slet” genoemd. En zeven procent van de meisjes kreeg ooit een seksueel getinte vraag waar dwang of bedreigingen aan te pas kwamen. Van bijna één procent, tot slot, werd een foto met naakt verspreid via sociale media.

Meisjes krijgen het volgens de studie beduidend zwaarder te verduren dan jongens. Als verklaring wijst onderzoekster Kathleen Van Royen op een ongelijke genderhouding. De impact is vooral groot bij jonge meisjes. Vooral als ze herhaaldelijk opmerkingen krijgen of benaderd worden.

De daders zijn niet alleen jongens, mannen of onbekenden maar ook andere vrouwen of meisjes. “Wie zich te aantrekkelijk of te suggestief voorstelt via sociale media, wordt daarvoor afgestraft”, zegt Van Royen. “Vaak gebeurt dat uit jaloezie of onzekerheid.

De impact van cybergeweld kan moeilijk onderschat worden, vindt Van Royen, omdat die vaak groter is als er meer getuigen zijn. Bovendien is het voor jonge meisjes moeilijk om zich van sociale media weg te trekken. “De overheid heeft goede bewustmakingscampagnes”, zegt de onderzoekster. losstaande initiatieven naar jongeren toe. “Maar het losstaande initiatieven, terwijl eigenlijk een meer structurele aanpak nodig is.”

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen op 25 november, verbindt CD&V zich ertoe om de strijd tegen geweld op vrouwen en meisjes aan te gaan.

Europees onderzoek heeft aangetoond dat 1 op 3 vrouwen boven de leeftijd van 15 jaar het slachtoffer wordt van fysiek of seksueel geweld (FRA, 2014). Geweldsdaden beperken zich echter niet enkel tot de fysieke ruimte, maar spelen zich steeds vaker online af.

73% van de vrouwen online wordt slachtoffer van cybergeweld. Vrouwen lopen zelfs 27 keer meer kans om lastig gevallen te worden op het internet dan mannen. Vooral jonge meisjes zijn erg kwetsbaar. Online stalking, seksuele intimidatie en wraakporno zijn ernstige vormen van cybergeweld. Internet en sociale media vergemakkelijken geweldsdaden wegens de anonimiteit en het gebrek aan controle online. De impact en de gevolgen voor het slachtoffer zijn zeer reëel en beperken zich niet tot de cyberruimte: angst, depressie en soms zelfs zelfmoord.

Bronnen

http://www.hbvl.be

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2490463

http://www.vrouwenmaatschappij.be/actualiteitsmotie

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending.

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.