Onderzoeksrapport Relaties, kussen en seks

Het twijfelachtige geval van liefde op het eerste gezicht
Minder seks en drugs, meer verdriet en hopeloosheid onder VS jongeren

adamkontor / Pixabay

Seks, kussen en relaties …  Hoe gaat dat tegenwoordig? Wat steken Vlaamse jongeren uit, wat vinden ze zelf belangrijk? En wat denken ze dat hun ouders en vrienden goedkeuren? Daar zijn nu eindelijk recente gegevens over. Want we onderzochten het zelf! Zo willen we relationele en seksuele vorming beter afstemmen op de noden van jongeren, en hun ouders, leerkrachten en andere opvoeders hierin versterken.

Grootschalig onderzoek

In een anonieme enquête bij 1152 jongeren tussen 16 en 18 jaar en 25 interviews keek ons grootschalige, unieke onderzoek verder dan de leeftijd bij de eerste keer seks en de waaier van seksuele ervaringen van jongeren.

Ook onder de loep: doen ze enkel de dingen die ze oké vinden? Of liggen hun attitudes en hun gedrag toch ver uit elkaar? En ten slotte: wat doen jongeren en wat vinden ze aanvaardbaar als ze dronken zijn?

Rapport downloaden vanaf hier

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge