Ouderlijke vervreemding en de strijd om het kind

Naturel scoort het best op Tinder
Succesrijkste profielen op Tinder
baby, child, cute

PublicDomainPictures (CC0), Pixabay

Bij ouderlijke vervreemding gaat één ouder de relatie tussen het kind en de andere ouder proberen te bederven zonder de afwezigheid van werkelijke mishandeling of verwaarlozing. Momenteel zijn er veel gescheiden ouders die hun kinderen actief brainwashen  tegen de andere ouder in een poging om  het kind bij zichzelf te kunnen houden en zo  de liefdevolle band van hun kind met de andere ouder te ondermijnen.

Hoewel onderzoek heeft aangetoond dat ouderlijke vervreemding een zeer negatieve invloed heeft op kinderen (bijvoorbeeld depressie, drugsmisbruik en gedragsstoornissen), hebben weinig onderzoekers empirisch onderzocht hoe precies ouders hun kinderen betrekken bij dit vervreemdingsgedrag.


Het overgrote deel van het onderzoek over dit onderwerp heeft jongeren (bijvoorbeeld kinderen) ondervraagd die aangaven vervreemd te zijn van de ene ouder door de ander.

Vervreemdingsstrategieën omvatten slecht praten over de andere ouder of denigrerende opmerkingen maken over de andere ouder waar het kind bij is (of binnen gehoorsafstand), contact van het kind met de andere ouder proberen te beperken door bezoekrechtafspraken niet na te komen, proberen om de andere ouder uit de geest van het kind te wissen (door bijvoorbeeld foto’s te vernietigen waar het kind bij de andere ouder staat),  het kind wijs maken dat de andere ouder gevaarlijk is (terwijl er geen bewijs is van het werkelijke gevaar), het kind dwingen de andere ouder te verwerpen, en het kind zich schuldig doen voelen als het  praat over genieten van de tijd met de andere ouder.  De impact van dit gedrag op kinderen is verwoestend, maar het heeft ook vaak het tegenovergestelde beoogde effect; ouders die de andere ouder denigreren verliezen vaak het contact met hun kind dan diegenen die de andere ouder niet zwart maken.

Kinderen die gevangen worden in het vervreemdingsgedrag van de andere ouder  hebben een ander perspectief dan de ouders zelf, zodat onderzoek dat zich richt op de vervreemdende ouders een meer grondig overzicht van deze ongelukkige familiesituatie biedt. Bijvoorbeeld, in een enquête van ouders die slachtoffer waren van vervreemding, vonden Baker en Darnell  dat de vervreemde ouders (slachtoffers van de vervreemding door de andere ouder) meldden dat de vervreemders stelselmatig zich meer moeiden met de ouderschapscontacttijd (bijvoorbeeld geplande afspraken  verplaatsen of vaak bellen tijdens de tijd dat het kind bij de andere ouder is), zich bemoeien met het contact met de kinderen (bv telefoons of e-mails van het kind met de andere ouder  onderscheppen), cadeaus van de andere ouder aan het kind weggooien of niet bezorgen (bv geschenken terugsturen of weggooien, hen niet informeren over belangrijke informatie (bv, school activiteiten, afspraken bij de dokter), dreigen om kinderen weg te nemen van  hen, ongezonde allianties vormen met de kinderen, zoals hen vragen om de de andere ouder te  bespioneren en te rapporteren als die andere ouder raar gedrag stelt of dingen doet die belastend zouden kunnen zijn voor de andere ouder.

Sommige kinderen werden zelfs niet toegestaan ​​om hun persoonlijke spullen mee te nemen naar de andere ouder (bijvoorbeeld sportartikelen, speelgoed) . Kortom, dit onderzoek van de ouders toonde aan dat vervreemdende ouders heel wat agressieve tactieken gebruiken die niet altijd direct zichtbaar waren voor de kinderen (en door hen ook niet in onderzoek werden aangegeven) maar toch veel schade toebrachten aan de relatie met de andere ouder.  Uit onderzoek bleek dat de kinderen door de vervreemdende ouder vaak meegetrokken werden in het spel van vervreemding en zich daar veel later niet goed bij voelden, maar op het moment zelf het niet echt door hadden; Ze voelden dat ze verraad hadden gepleegd en voelden zich schuldig en schaamden zich voor hun gedrag naar de andere ouder toe. Soms hadden ze ook de indruk dat de andere ouder gevaarlijk en onbetrouwbaar was en niet voor hen wilde zorgen, terwijl dit onterecht was.

Met de eindeloze mogelijkheden om kinderen van de andere ouder te vervreemden, hebben de  vervreemde ouders  weinig reactiemogelijkheden om zich te verdedigen en hun relatie met hun kinderen te herstellen. Bijvoorbeeld, als de ouder het kind een leugen over de andere ouder vertelt, kan dat moeilijk weerlegd worden.

Er zijn studies die specifieke  interventie- en begeleidingsprogramma’s opzetten bij gezinnen die getroffen zijn door ouderlijke vervreemding,  en die hen helpen om in te zien hoe vervreemding werkt en welke nadelige gevolgen er zijn, niet alleen voor de kinderen maar ook voor de vervreemdende ouder zelf. Het heeft zeker ook invloed op de  psychische gezondheid van de vervreemdende en de vervreemde ouder.

Daarnaast moeten  gerechtelijke en familiesystemen betere methoden ontwikkelen voor het identificeren en ingrijpen wanneer vervreemding voorkomt.  Vaak moeten rechters uitspraken doen bij beschuldiging van misbruik (huiselijk, fysiek, seksueel, enz.) door de andere ouder en oordelen of het waar of niet waar is.  Dikwijls is het moeilijk te achterhalen of het inderdaad gebeurd is, dan wel een slinkse poging is van de andere ouder om het contact met de vervreemde ouder te verbreken.  Als het vals is, is deze beschuldiging een teken dat er sprake is van actieve ouderlijke vervreemding. Het is trouwens opgenomen door de Amerikaanse Psychiatric Association als een vorm van kindermishandeling.

Parents_Acting_Badly_book

Tenslotte is er weinig bekend over hoe vervreemde ouders omgaan met de schade toegebracht aan hun relatie (s) met hun kinderen. Sommigen kunnen terugslaan terwijl anderen de relatie met hun kinderen noodgedwongen moeten verbreken en minder betrokken zijn bij hun kinderen, omdat de situatie te pijnlijk geworden is.  Hoe vervreemde ouders dan met hen omgaan, wordt dan soms later op zijn beurt weer misbruikt door de andere ouder. (bijv, “je moeder / vader geeft niet om jouu, omdat ze bijvoorbeeld niet naar het schoolconcert kwamen”).

Meer onderzoek naar de beweegredenen en gevolgen voor ouders en kinderen en naar oplossingen om het vervreemdingspatroon tegen te gaan is nodig.

Saini, M., Johnston, J. R., Fidler, B. J., & Bala, N. (2012). Empirical studies of alienation. In K. Kuehnle & L. Drozd (Eds.), Parenting plan evaluations: Applied research for the family court (pp. 399 – 441). New York, NY: Oxford University Press.

Baker, A. (2010). “Adult recall of parental alienation in a community sample: Prevalence and associations with psychological maltreatment.” Journal of Divorce and Remarriage, 51, 16-35.

Rowen, J., & Emery, R. (2014). Examining parental denigration behaviors of co-parents as reported by young adults and their association with parent-child closeness. Couple and Family Psychology: Research and Practice, 3, 165-177.

Baker, A., & Darnell, D. (2006). Behaviors and strategies employed in parental alienation. Journal of Divorce and Remarriage, 45, 97-124.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. Washington, D.C: American Psychiatric Association.

Bron

Dr Jennifer Harman

http://www.scienceofrelationships.com/home/2016/1/12/parental-alienation-and-the-fight-for-childrens-hearts-and-m.html

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge