PTSS en relaties

Hechting en relaties
Een relatie met een psychopaat?

geralt / Pixabay

Wat is het eerste waar je aan denkt als je de term ‘posttraumatische stressstoornis’ hoort? Als men deze vraag stel in openbare presentaties, komen de antwoorden overeen met ‘het leger’, ‘soldaten’ en ‘oorlog’.

Christie Hope, PhD Candidate, University of Bath & Research Fellow, University of Aberdeen deed onderzoek naar de thematiek. Ze vertelt dat als ze haar volgende dia met als afbeelding een militair thema toont, het erop lijkt dat ze de reactie van het publiek ingenieus kan voorspellen.

Dat mensen posttraumatische stressstoornis (PTSS) meestal associëren met oorlog vormt een belangrijk probleem. Omdat, terwijl het publieke bewustzijn rond PTSS en blootstelling aan trauma toeneemt, de informatie waarover mensen beschikken mogelijk onnauwkeurig of onvolledig is. En dit riskeert de stoornis, en degenen die ermee leven, verkeerd voorgesteld en verkeerd begrepen worden.

Zoals de volledige beschrijving duidelijk maakt, is PTSS een psychische aandoening die zich kan ontwikkelen na blootstelling aan een traumatische gebeurtenis. Deze blootstelling komt vaker voor dan mensen denken, met recent onderzoek dat suggereert dat ongeveer 90% van ons minstens één traumatische gebeurtenis in zijn leven zal meemaken.

Klinisch gezien worden deze gebeurtenissen gedefinieerd als elke gebeurtenis waarbij iemand wordt blootgesteld aan daadwerkelijke of dreigende dood of ernstig letsel. Dit kan een ernstig ongeval zijn, of ervaringen met geweld of misbruik.

Maar niet iedereen die trauma ervaart, zal doorgaan met het ontwikkelen van PTSS. Hoewel het typisch is dat de meeste symptomen zullen ervaren, wordt gedacht dat ongeveer 8% van de mensen PTSS zal krijgen na een traumatische gebeurtenis.

Symptomen zijn onder meer nachtmerries of flashbacks, constant op scherp staan, opzettelijk herinneringen aan het trauma vermijden en opdringerige herinneringen ervaren. Er kan een verandering in stemming zijn, slaapproblemen, woede en gevoelens van onveilig zijn.

In de eerste paar weken na een traumatische ervaring komen deze symptomen vrij vaak voor en maken ze vaak deel uit van een normaal herstel. Maar als ze aanhouden of het dagelijks functioneren verstoren, kan psychologische interventie nodig zijn.

Familie impact

Uit het onderzoek van Hope is gebleken dat PTSS verschillende negatieve effecten op ouders kan hebben, zoals een toename van het schreeuwen of slaan van kinderen. En haar diepgaande gesprekken met ouders hebben laten zien hoe zij denken dat hun gedrag is veranderd.

Sommigen spraken over zich bozer voelen of een slecht humeur hebben. Anderen noemden het vinden van luidruchtig spel verontrustend, waardoor ze naar hun kinderen schreeuwden of zelfs de kamer verlieten.

Er was ook een gevoel dat hun PTSS hen verhinderde om bepaalde gezinsactiviteiten te doen, zoals naar winkelcentra gaan of de bioscoop bezoeken. Dit gaf hen het gevoel dat ze hun kinderen in de steek lieten omdat ze niet konden doen wat “normale ouders” doen.

Maar onder deze negatieve ervaringen was de onderliggende boodschap van deze discussies duidelijk. PTSS doet geen afbreuk aan de liefde van een ouder voor hun kinderen en houdt hen niet tegen om te willen wat het beste voor hen is.

Zichzelf verwijderen uit een lawaaierige kamer was geen teken van niet willen binden, maar een poging om de speeltijd van hun kind te behouden zonder te beginnen schreeuwen. Niet in staat zijn om bepaalde activiteiten te doen, leidde tot een creatievere gedachte over hoe de tijd het beste met hun kind kon worden doorgebracht. Dus in plaats van naar de bioscoop te gaan, huurden ze misschien thuis een film en hielden ze een “filmavond” met dekbedden en popcorn.

Impact op anderen.

Maar als een uitkomst van hun PTSS, vonden ouders het vaak moeilijk om de positieve kanten van hun opvoeding te zien. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen vaak een bron van veerkracht en een motivatie zijn om actief deel te nemen aan een behandeling – wat benadrukt waarom het ontvangen van een effectieve formele behandeling voor PTSS zo belangrijk is.

Effectieve behandeling

PTSS bestaat vaak naast andere geestelijke gezondheidsproblemen, zoals angst en depressie. Patiënten krijgen dan vaak een bepaalde vorm van medicatie  voorgeschreven, zoals antidepressiva, om hen te helpen het hoofd te bieden.

Hoewel dit de persoon op korte termijn kan helpen, suggereert bewijs dat er geen solide voordeel is van medicijnen om PTSS te behandelen. In plaats daarvan wordt aanbevolen om enige op trauma gerichte therapie te ontvangen om het kernprobleem aan te pakken.

Het krijgen van dit soort behandeling is belangrijk omdat PTSS zoveel mensen treft – met name echtgenoten, partners en kinderen.

Meer informeel kan sociale ondersteuning ook een belangrijke rol spelen in het herstelproces voor iemand met PTSS. Dit kan inhouden dat men  traumasymptomen niet afwijst of ervaringen die niet in een oorlogsgebied zijn ontstaan toch erkend als erg belastend.

Dus hoewel we geen afbreuk mogen doen aan de ervaringen van militairen, moeten we mensen informeren dat PTSS vaker voorkomt dan men zou denken. Op die manier kunnen we iedereen helpen die mogelijk met de aandoening leeft.

Bronnen

Christie Hope http://theconversation.com/why-we-need-a-better-understanding-of-how-ptsd-affects-families-121588

Creative Commons licence

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge