Staatssecretaris Elke Sleurs lanceert risicotaxatie-instrument tegen partnergeweld

Effecten van porno op liefdesleven
Samen series kijken is goed voor de relatie
argument-238529_640

Image by commons.wikimedia.org

Staatssecretaris Elke Sleurs en Hogeschool UCLL stelden vandaag een instrument voor dat de risico’s op partnergeweld inschat. Sleurs stelt het instrument gratis ter beschikking van alle politiezones en het College van Procureurs-generaal.

“De meerwaarde voor politie en justitie is groot”, zegt staatssecretaris Sleurs. “Door systematisch risicofactoren te registreren zal men op het terrein meer oog hebben voor deze risicofactoren waardoor de kwaliteit van interventies en processen-verbaal zal toenemen. Het past ook perfect binnen de informatiegestuurde en oplossingsgerichte politiezorg en zorgt voor een efficiënte opvolging.”

Dr. Anne Groenen, hoofd onderzoek Gezondheid en Welzijn van UCLL: “Het risicotaxatie-instrument partnergeweld is ontwikkeld door UCLL in de expertisecel Empowering People, die met hun programmalijn APART gespecialiseerd zijn in agressie. In samenwerking met kennisinstellingen, professionals en studenten kreeg het instrument vorm en werd het aangekocht door staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs. Het kadert binnen het Nationaal Actieplan tegen alle vormen van gendergerelateerd geweld, dat in december door Sleurs werd voorgesteld.”

Wat is de meerwaarde voor politie en justitie?

Registratie
Doordat de politie systematisch risicofactoren gaat registreren, zal dit een duidelijk effect hebben op het terrein. Men gaat immers meer oog hebben voor deze risicofactoren waardoor zowel de interventie als het proces-verbaal kwaliteitsvoller wordt. Bovendien is partnergeweld een complexe problematiek, waar het zelden om een eenmalig feit gaat en de problemen zich op meerdere domeinen situeren. Via dit instrument kan deze complexe problematiek adequaat bevraagd worden.

De meeste risicofactoren kunnen door de politie makkelijk vastgesteld en bevraagd worden tijdens het verhoor.

Opvolging
Het instrument zorgt voor een preventieve en efficiëntere opvolging. Het past perfect binnen de informatiegestuurde en oplossingsgerichte politiezorg. Tot nog toe werd vooral het buikgevoel gebruikt om de risico’s op recidive van partnergeweld te voorspellen. Er was dus een duidelijke nood aan meer objectiveerbare gegevens waardoor men sneller zicht krijgt op de hoogrisicodossiers en bijgevolg ook vlugger de nodige maatregelen kan nemen.

Hoe werd het instrument ontwikkeld en wat zijn de belangrijkste kenmerken?

Het risicotaxatie-instrument is het resultaat van 3 processen:

1.    Een wetenschappelijk onderzoek van instrumenten die wereldwijd worden gebruikt om partnergeweld op te sporen en te monitoren;
2.    Een bevraging van professionals van politie, justitie en hulpverlening naar wat ze juist nodig hebben als ze in dossiers van partnergeweld werken;
3.    De opbouw van een instrument dat gebruiksvriendelijk is (eenvoudig en snel, gemakkelijk te beoordelen factoren, duidelijke begrippen), dat ruimte laat voor eigen inbreng van de professional en de mogelijkheid biedt tot informatiedeling en implementeerbaar is op wat er al is aan werkwijze.
De toolbox is opgebouwd uit 13 factoren (risicofactoren en beschermende factoren) die voor beide partners worden beoordeeld. Zo wordt rekening gehouden met de dynamiek bij koppels.

Het instrument registreert:

•    De kenmerken van beide partners;
•    Kenmerken van de interactie tussen de betrokkenen;
•    De kenmerken van het geweld en de mate van ondersteuning;
•    De eigen inbreng van de professional.
Het resultaat geeft:

•    Een visueel beeld met zicht op de belangrijkste factoren waaraan prioritair gewerkt moet worden;
•    Tips voor risicomanagement en overleg tussen disciplines;
•    Eenvoudige herevaluatie op basis van bijvoorbeeld een nieuwe aanmelding
Een korte opleiding volstaat om met het instrument aan de slag te gaan.

Het instrument kan je terugvinden op http://www.risicotaxatie.be (surfen met Chrome is vereist)

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge