Een tiende studenten overwoog reeds zelfdoding

Consequenties van ongeplande tienerzwangerschappen in Nederland
Aantal tienermoeders daalt

Bron rgbstock.com

Een op de tien studenten denkt tijdens zijn of haar studentenjaren ooit aan zelfdoding. Dat blijkt uit een onderzoek van een professor Psychiatrie van de KULeuven bij de studenten van zijn eigen universiteit.

Vooral jongeren die weinig of geen vrienden hebben onder hun medestudenten lopen een groot risico. In januari zijn het alweer examens en dat betekent voor veel studenten een periode vol stress voor studenten aan hogescholen en universiteiten.

Los van de examens kampen jongeren tussen 18 en 24 jaar het meest van alle leeftijdsgroepen met psychische problemen. Dat ondervond ook professor Psychiatrie aan de KULeuven Ronny Bruffaerts.

Hij deed een studie bij zijn studenten.

En wat blijkt? Een op de tien dacht tijdens zijn studies weleens aan zelfdoding. Dat heeft niet alleen te maken met de grote hoeveelheden leerstof die studenten moeten verwerken, ook sociale isolatie is een grote boosdoener.

 

Studenten die er niet bij horen of die geïsoleerd geraken van hun medestudenten hebben zelfs 2,5 keer meer kan op suïcidaal gedrag.

Copyright Foto Anneleen Van Kuyck Veto

De helft van de eerstejaarsstudenten aan de KU Leuven gaf aan psychische klachten te hebben. 1 op 20 had matige tot ernstige psychische problemen, zoals depressie, een eetstoornis of een alcoholverslaving.
Die psychische klachten hebben een invloed op de studeerprestaties. Zo hebben studenten met psychologische problemen tot twee keer meer kans om hun studie halverwege stop te zetten, zonder diploma. Verder vormen ze een risicogroep voor zelfmoord. Zelfdoding is op verkeersongevallen na de meest voorkomende doodsoorzaak bij 18- tot 24-jarigen.

Studenten vormen dus een risicogroep voor psychische klachten, al hebben leeftijdsgenoten die niet studeren, een iets groter risico.‘Net als de puberteit is de studententijd een overgangsperiode die altijd een beetje gepaard gaat met veranderingen op emotioneel vlak’, vertelt professor Bruffaerts aan studentenblad Veto.

‘De studententijd betekent meer zelfstandigheid, nieuwe sociale en intellectuele uitdagingen en veel mogelijkheden. Je moet dus in een relatief korte periode je plaats vinden in een nieuwe omgeving, en dat is niet altijd makkelijk.’ Studenten met elkaar in contact brengen is dus van cruciaal belang, zegt ook professor Bruffaerts. “Dat kan bijvoorbeeld door het organiseren van workshops waar op een heel laagdrempelige manier een aantal initiatieven worden genomen, of waar een stukje informatie wordt gegeven rond mentale gezondheid.”

Dat ondervond ook KU Leuven-student Julie, die kampt met depressies, zelfdodingsgedachten en een eetstoornis waarbij ze zichzelf soms uithongert. Zij was bang om op kot te gaan en deed hard haar best om erbij te horen.

Ook ex-student Robin herkent dat gevoel: ‘Mijn vertrouwde omgeving van de middelbare school werd helemaal afgebroken en ik moest van nul herbeginnen in een compleet andere setting. Dat was heel moeilijk en zorgde voor stress.’

Om die overgangsperiode toch goed door te komen is verbondenheid cruciaal. ‘Een goede band met het thuisfront en met medestudenten is zeer belangrijk en werkt beschermend tegen emotionele problemen’, aldus professor Bruffaerts. Julie en Robin hadden dat geluk niet. Ze konden moeilijk over diepe gevoelens praten met hun ouders of vrienden.

Na drie jaar studeren belandde Robin in een zware depressie, maar een gebrek aan verbondenheid was zeker niet de enige oorzaak. De scheiding van zijn ouders, zijn perfectionisme en angsten uit het verleden speelden ook een rol. In 85% van de emotionele problemen is er niet één oorzaak. Het gaat bijna altijd over een samenloop van diverse omstandigheden en verschillende risicofactoren.

Die risicofactoren verschillen bovendien sterk van student tot student, vertelt Bruffaerts: ‘Een slecht examen kan voor de ene een boost geven om het de volgende keer beter te doen, maar voor een kotgenoot kan het de druppel zijn, waardoor die in een depressie raakt. Je kunt dus niet zomaar zeggen dat studiedruk leidt tot een depressie, want voor sommigen gaat dat op en voor anderen helemaal niet.’

Geen diploma

Voor Julie was haar eerste examenreeks wel die druppel: ‘Ik slaagde voor al mijn examens, maar ik was helemaal op. Zo begon ik uitgeput aan het tweede semester en kreeg mijn eetstoornis mij sterker in de greep.’ In haar tweede jaar werd Julie vijf maanden opgenomen in een psychiatrische instelling. Daardoor miste ze een semester, maar voor het overige zit ze nog altijd op haar normale studietraject. ‘Ik zie mezelf afstuderen.’

Daarin is Robin door zijn depressie niet geslaagd. ‘Door de energie en de tijd die ik moest steken in beter worden, maakten mijn punten een vrije val. Zo kreeg ik faalangst en moest ik stoppen met studeren. Ik heb alleen een secundair diploma, maar ik werk nu wel halftijds en heb een bedrijfje opgericht.’

Robin is verre van een alleenstaand geval. De kans om geen diploma te halen is dubbel zo groot bij studenten met een psychische stoornis. Als je ooit een poging tot zelfdoding ondernam, zelfs jaren eerder, dan haal je gemiddeld 8% lagere punten ten opzichte van een student zonder zelfmoordpoging.

Hulp zoeken

De cijfers zijn hoog en het probleem complex. Oplossingen liggen niet voor de hand, maar professor Bruffaerts legt de nadruk op kleine gebaren en sensibilisering bij alle studenten: ‘We vragen elkaar ‘ça va?’ en dan verwachten we dat de ander ‘ja’ zegt. Maar o wee als die ‘nee’ zegt. Dan haakt de helft af. Eigenlijk is dat vreemd. We zouden in staat moeten zijn om daarmee om te gaan en er ruimte en tijd voor te maken.’ Verbondenheid met studiegenoten werkt beschermend tegen emotionele problemen.’

Julie beaamt dat: ‘Studenten moeten meer écht durven vragen hoe het met iemand gaat. Het feit dat je doorvraagt, maakt meestal iets los bij die persoon. ‘Ah die geeft precies wel om mij. Het kan hem of haar precies wel iets schelen.” Tips om te luisteren naar iemand met problemen lees je hier.

Je kunt ook zelf bezig zijn met je eigen mentale gezondheid. Net als je fysieke conditie is het iets waar je, tot op zekere hoogte, aan kan werken. Ook je persoonlijke risicofactoren achterhalen is een goed idee. ‘Je moet proberen om je eigen kwetsbaarheid te ontdekken, te benoemen en erop te anticiperen. Als je van jezelf weet dat het voor jou niet goed is om wekenlang geen mensen te zien, dan moet je daarop letten’, geeft Bruffaerts voor sommigen misschien een tip voor de donkere examenperiode.

Is het toch te donker in je hoofd? Zoek professionele hulp. Klop aan bij het studentengezondheidscentrum, ga naar de huisarts of bel een van de noodnummers. ‘Eens je echt in een depressie zit, raak je er met vrienden alleen niet uit’, vertelt Robin.

Bruffaerts besluit: ‘Studenten met emotionele problemen zoeken heel vaak geen hulp. Ze zijn daarin slechter dan de rest van de bevolking, al betert het wel als ze verder komen in hun studies.’

Wie vragen heeft omtrent zelfdoding, kan terecht op zelfmoord1813.be, of op het telefoonnummer 1813.

Bronnen

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3034938/2016/12/19/10-van-studenten-dacht-aan-zelfdoding.dhtml

http://www.flair.be/nl/body-mind/404092/shocking-helft-eerstejaarsstudenten-heeft-psychische-klachten

http://www.veto.be/artikel/helft-eerstejaarsstudenten-heeft-psychische-klachten

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge