Vaders gaan anders om met dochters dan met zonen

Geboortemaand en persoonlijkheid
Seks helpt je carrière

Vaders van meisjes reageren sneller op de noden van hun kind dan vaders van een

people, father, daughter

StockSnap (CC0), Pixabay

jongen. Ook is hun omgang met hun kind verschillend: een vader van een meisje gaat veel zachter om met zijn kind dan een vader van een jongen.

Over het moederschap is al veel bekend. Over het verschil tussen moeders en vaders ook. Maar over het verschil tussen vaders van meisjes en vaders van jongens bestond nog niet veel onderzoek. Een studie, gepubliceerd in de American Psychological Association’s journal Behavioral Neuroscience, geeft nieuwe ideeën hieromtrent.

Uit de studie kunnen we concluderen dat vaders van een meisje veel sneller reageren op de noden van hun dochters dan vaders van een jongen dat doen. De vaders van meisjes praten ook vaker openlijk over emoties met hun kleuter.

Stoeierij was dan weer typerend voor vaders en hun kleuterzonen. Ook het taalgebruik was anders: woorden die het vaakst gebruikt worden bij zonen hebben betrekking tot prestaties en succes. ‘Trots’, ‘winnen’ en ‘top’ waren maar enkele voorbeelden.

De studie werd uitgevoerd op 52 vaders en hun kleuters (30 meisjes en 22 jongens). Zij moesten een apparaat aan hun broeksriem vastmaken dat gedurende 48 uur. Om de haverklap begon het apparaat voor negen minuten aan een stuk al het geluid op te nemen. Uit die geluidsfragmenten haalden onderzoekers de nodige informatie.

Uit hersenscans en opnames van dagelijkse interacties van ouders met hun  kinderen is gebleken dat vaders meer aandacht schenken en meer attent zijn voor de behoeften van hun peuterdochter dan aan die van hun peuterzonen.

Vaders besteden in de interactie met hun dochters 60% meer tijd aan het aandachtig beantwoorden van vragen en behoeften van hun  dochter in vergelijking met de interactie met hun zoon.

Woorden als ‘wenen’, ‘eenzaam’, ‘wang’, ‘buik’, ‘dik’ of ‘voeten’ worden door vaders vaker gebruikt bij hun peuterdochters.

Bij hun peuterzonen daarentegen werd 3 keer meer tijd besteed aan stoeien en gaat de interactie -in tegenstelling- tot bij hun meisjes veel vaker over ‘ doelen bereiken’ , ‘ winnen’ en ‘trots’.

Hersenscans

Er werd niet enkel gekeken naar de interactie in het onderzoek, maar ook de activiteit in de hersenen werd gemeten wanneer vaders bepaalde foto’s te zien kregen.
Foto’s van voor hen onbekende volwassenen, onbekende kinderen en foto’s van  hun eigen kind met gelukkige, droevige of neutrale gezichtsuitdrukkingen werden getoond.

De vaders van  dochters gaven grotere reacties op de gelukkige gezichtsuitdrukkingen van hun dochters in gebieden van de hersenen die belangrijk zijn voor visuele verwerking, beloning, emotieregeling en gezichtsverwerking dan vaders van zonen.
Er was geen belangrijk verschil in de hersenreacties van de vaders op verdrietige gezichtsuitdrukkingen van zonen of dochters.

Men vermoedt dat ouders onbewust genderstereotypen projecteren op hun kinderen, waardoor ze enkele van de meest karakteristieke eigenschappen ontwikkelen van hun kind.

Bronnen en meer lezen

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170526_02899089

https://yoo.rs/redactie/blog/hersenen-van-vaders-reageren-anders-op-dochters-dan-op-zonen-1495876937.html

https://www.scientias.nl/brein-vader-reageert-anders-op-dochters-dan-op-zonen/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge