Voor relatiegeluk kies je een gewetensvolle partner.

Seks bij 45 plus
Tienerjongens die denken dat mannen en vrouwen gelijk behandeld moeten worden, zijn minder gewelddadig

Je persoonlijkheid kan je leven beïnvloeden op verschillende manieren.  Studies hebben

Photo by Ryan Franco

bijvoorbeeld aangetoond dat het kiezen van een gewetensvolle partner een positieve invloed heeft op je gezondheid en dat dit ook goed is voor je kwaliteit van leven.

Persoonlijkheid weerspiegelt iemands kenmerkende manier van denken, voelen en gedrag. Psychologen hebben de neiging om de persoonlijkheid op te delen in vijf te onderscheiden hoofdkenmerken: extraversie, openheid voor ervaringen, consciëntieusheid (gewetensvol zijn), emotionele stabiliteit en aanvaardbaarheid. Meestal worden deze kenmerken gemeten met behulp van vragenlijsten die psychologen helpen bij het opbouwen van een profiel van de persoonlijkheid van een persoon.

Persoonlijkheidskenmerken kunnen een grote invloed hebben op de gezondheid, zelfs kunnen ze  beïnvloeden hoe lang je leeft. Onderzoek toont aan dat hoe gewetensvoller een persoon is, hoe langer hij leeft. Consciëntieus gedrag wordt bepaald door een hoge mate van zelfdiscipline.

Omdat gewetensvolle mensen meer georganiseerd en voorzichtig zijn, zullen ze eerder een gezonder leven leiden dan hun minder gewetensvolle leeftijdsgenoten. Ze kunnen bijvoorbeeld meer geneigd zijn het advies van hun arts op te volgen, gezonder te eten en meer te bewegen.

Het is niet alleen uw eigen persoonlijkheid die uw gezondheid sterk kan beïnvloeden, maar ook die van uw partner. Een Amerikaanse studie onderzocht de relatie tussen consciëntieusheid van partners en gezondheidsratings bij 2.203 oudere paren. Ze ontdekten dat de consciëntieusheid van de echtgenoot de gezondheid van de vrouw beïnvloedde, en de consciëntieusheid van de vrouw had invloed op de gezondheid van de man. Dezelfde bevindingen werden ook gerepliceerd in een recentere studie.

Deze resultaten lieten een bijzonder interessant beeld zien: consciëntieusheid had een compenserend effect, wat betekende dat een meer gewetensvolle echtgenoot een betere gezondheid voorspelde, zelfs na rekening te houden met de eigen gewetensvolheid van een deelnemer. Een bevinding die de onderzoekers beschreven als “compenserende consciëntieusheid”.

Een betere kwaliteit van leven

Er werd door Lynn Williams, senior lector in Psychology van de University of Strathclyde een studie uitgevoerd om te kijken of men vergelijkbare effecten kon vinden bij jongere volwassenen. Ze wilde ook kijken of de consciëntieusheid of gewetensvolheid van een persoon van invloed was op de levenskwaliteit van de partner. De term “kwaliteit van leven” weerspiegelt de tevredenheid van een persoon met zijn leven, inclusief fysieke gezondheid, psychologische toestand en sociale relaties.

De onderzoekster sprak met 182 romantisch betrokken stellen en vroegen iedereen om een ​​vragenlijst in te vullen. De deelnemers waren 18 tot 78 jaar oud en hadden een gemiddelde leeftijd van 36 jaar. Om in aanmerking te komen om deel te nemen, moesten koppels minstens zes maanden een relatie hebben. Iets minder dan de helft van de onderzoeksgroep was getrouwd en de meeste paren woonden samen. Gemiddeld waren de paren al iets meer dan tien jaar samen.

Elke persoon vulde de vragenlijst apart in los van de partner, zodat ze hun antwoorden niet konden bespreken. Met de enquêtevragen kon men de persoonlijkheid meten, de persoonlijkheidsinventaris met tien items gebruiken en vragen stellen over hun kwaliteit van leven met behulp van vragen die werden ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie.

De analyse toonde aan dat iemands eigen niveau van consciëntieusheid gerelateerd was aan hun eigen kwaliteit van leven. Deelnemers met een hogere mate van consciëntieusheid hadden rapporteerden ook een betere levenskwaliteit. De onderzoekster ontdekte ook dat mensen die partners hadden met een hogere mate van consciëntieusheid ook meldden dat ze een betere levenskwaliteit hadden. Deze bevinding gold voor zowel mannen als vrouwen.

Deze bevindingen roepen de vraag op hoe iemands gewetensvolheid de gezondheid van zijn partner beïnvloedt. Het is waarschijnlijk dat partners met een hoog consciëntieus vermogen helpen om een ​​omgeving te creëren die leidt tot een grotere gezondheid. Een gewetensvolle partner wil bijvoorbeeld graag plannen en georganiseerd zijn en daarom kunnen zij hun partners nuttige gezondheidsherinneringen geven, zoals medicijnen nemen of tijdig een afspraak met een arts maken. Gewetensvolle partners zijn ook betrouwbaarber en gaan minder vreemd en zijn daarbij goede leveranciers van sociale steun voor hun partner.

Deze bevindingen tonen aan dat de persoonlijkheid van onze partner belangrijk is voor onze gezondheid, dus kies zorgvuldig een plichtsbewuste levenspartner besluit de onderzoekster.

Bronnen

Lynn Williams Senior Lecturer in Psychology, University of Strathclyde

https://theconversation.com/want-to-be-healthy-and-happy-choose-a-c-o-n-s-c-i-e-n-t-i-o-u-s-p-a-r-t-n-e-r-114520

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge