Vrouwen zijn niet zo egoïstisch als mannen

Mannen en vrouwen verschillen in visie omtrent vreemdgaan
Jezus was getrouwd met Maria Magdalena en had kinderen?

Image by https://rumandmonkey.com/what-type-of-selfie-are-you

Mijn vrouw is egoïstisch denken vele mannen als ze weer in conflict liggen. Maar onderzoek van de universiteit in Zürich toont aan dat vrouwen over het algemeen iets liever zijn dan mannen, uitzonderingen uiteraard buiten beschouwing gelaten.

Vrouwen zijn anders dan mannen, ze zijn vooral gevoeliger en minder egoïstisch. Twee studies in het vakblad Nature Human Behaviour tonen dit nu ook via onderzoek aan. Bij  het eerste experiment waren 56 mannen en vrouwen betrokken. De proefpersonen moesten zich voorstellen dat ze over een som geld zouden beschikken met de vraag wat ze met het geld zouden doen, het houden of delen met anderen.

Vrouwen delen meer

Vrouwen gaven veel meer de voorkeur om het geld te delen dan mannen, zo was de conclusie. Als ze een altruïstische keuze maken, produceren de vrouwen meer dopamine in de hersenen. Dopamine is een neurotransmitter die je een goed gevoel geeft. Hierdoor zullen mensen aangespoord worden om een bepaald gedrag nog een keer te doen, zodat ze zich opnieuw goed voelen. Bij mannen wordt dan weer meer dopamine geproduceerd als ze winst maken en dus een meer egoïstische keuze maken: het geld alleen voor zich houden.

In het tweede experiment kregen de deelnemers een pilletje dat de productie van dopamine tijdelijk tegenhoudt. Nu gingen de vrouwen zich opvallend meer egoïstischer opstellen. De mannen daarentegen gingen de geldsom delen en werden minder egoïstisch.

Blijkbaar speelt het brein bij mannen en vrouwen een grote rol in altruïstisch handelen, aldus hoofdonderzoeker Philippe Tobler. Zijn collega Alexander Soutschek meldt nog dat de genderverschillen niet alleen biologisch gedetermineerd zijn. Als vrouwen zich vriendelijk of onbaatzuchtig opstellen worden ze daar ook veel meer voor geprezen. Er speelt dus wellicht ook een sterk proces van socialisatie. Mannen daarentegen worden geprezen als ze erin slagen succes te hebben en geld te verdienen. Of dit ook invloed heeft op het relationele leven is niet zo duidelijk. Het blijkt wel uit ander onderzoek dat bij seks mannen vooral denken aan het eigen orgasme terwijl vrouwen meer bereid zijn om te geven en genot te schenken in de seksuele relatie.

Bronnen

https://www.zita.be/nieuws/lifestyle/officieel-bewezen-vrouwen-zijn-minder-egoistisch-dan-mannen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge